Magdalena Filcek

What is the relationship of this year's Nobel Prize in Medicine with the Polish discovery of the COVID-19 mechanism?
0

What is the relationship of this year's Nobel Prize in Medicine with the Polish discovery of the COVID-19 mechanism?

Magdalena Filcek, the author of the discovery of the COVID-19 mechanism, published a scientific paper on October 1, 2021 covering this topic. It was an event in itself. Meanwhile, three days later, we met the winners of this year's Nobel Prize. It turns out that the discoveries of the Nobel Prize winners related to temperature and touch receptors are consistent with the findings of the Polish scientist, which was further confirmed by medical professionals.

2021-10-21 09:05 Autor: Tomasz Raudner
Jaki jest związek tegorocznej Nagrody Nobla w medycynie z polskim odkryciem mechanizmu COVID-19?
0

Jaki jest związek tegorocznej Nagrody Nobla w medycynie z polskim odkryciem mechanizmu COVID-19?

Magdalena Filcek, autorka odkrycia mechanizmu COVID-19, opublikowała 1 października 2021 pracę naukową na ten temat. To już było wydarzeniem samym w sobie. Tymczasem trzy dni później poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. Okazuje się, że odkrycie noblistów związane z receptorami temperatury i dotyku są zbieżne z ustaleniami polskiej naukowczyni, co potwierdzają lekarze.

>>>link to english version<<<

2021-10-20 13:45 Autor: Tomasz Raudner
A breakthrough in the fight against COVID-19. A pilot-scientist from Poland discovered how to inhibit symptoms. Doctors confirm
0

A breakthrough in the fight against COVID-19. A pilot-scientist from Poland discovered how to inhibit symptoms. Doctors confirm

Magdalena Filcek, a scientist from Wrocław, neuro-interior architect, inventor, honorary NASA employee, but also a passionated hot air balloon pilot, probably made a breakthrough in the treatment of COVID-19. She was encouraged by the severe course of this disease in her Dad, including the need to connect him to a ventilator.  The scientist was terrified to think that the survival rate of patients under a respirator is only 10 percent. Magdalena Filcek tried to find out why this was happening. She suspected it was due to how the lungs responded to the ventilators. By combining facts, knowledge of physics and aviation together with medical research, she understood what causes severe COVID-19 symptoms. Following this, she found that her symptoms could be treated with cheap, over-the-counter medications. The solution turned out to be so trivial that she could not believe it. She consulted the doctors on the discovery. The first to seriously look at the discovery, confirm its accuracy, and apply it, with amazing results, to his patients, Dr. Mayank Vats, an excellent pulmonary specialist from Rashid Hospital in Dubai. The next one was anesthesiologist Dr. Anna Skrzyniarz - Plutecka from the hospital in Wieliszów. They not only confirmed the correctness of the hypothesis, as well as the effectiveness of the prevention and treatment of COVID-19. Emboldened by the results, she published an article — a medical report - on medicalandresearch.com. We had the opportunity to read the article and decided to contact the author to tell about the discovery. ŚląskiBiznes.pl is the first Polish editorial office to present the discovery of the woman from Wrocław.

2021-07-26 10:02 Autor: Tomasz Raudner
Przełom w walce z COVID-19. Pilot-naukowiec odkrył, jak hamować objawy. Lekarze potwierdzają
3

Przełom w walce z COVID-19. Pilot-naukowiec odkrył, jak hamować objawy. Lekarze potwierdzają

Magdalena Filcek, naukowiec z Wrocławia, neuro-architekt wnętrz, wynalazca, honorowy pracownik NASA, ale też zapalony pilot balonów na ogrzane powietrze prawdopodobnie dokonała przełomu w leczeniu COVID-19. Zdopingował ją do działania ciężki przebieg tej choroby u taty, w tym konieczność podłączenia respiratora. Naukowca przerażała myśl, że przeżywalność pacjentów pod respiratorem wynosi zaledwie 10 proc. Magdalena Filcek starała się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Podejrzewała, że przyczyny tkwią w reakcji płuc na działanie respiratorów. Łącząc fakty, wiedzę z dziedziny fizyki, lotnictwa z badaniami medycznymi zrozumiała, co wywołuje ciężkie objawy COVID-19. A idąc dalej odkryła, że objawy można wyleczyć tanimi i dostępnymi bez recepty lekami. Rozwiązanie okazało się tak banalne, że nie mogła w nie uwierzyć. Odkrycie skonsultowała z lekarzami. Pierwszym, który poważnie przyglądnął się odkryciu, potwierdził jego trafność i zastosował, z rewelacyjnymi wynikami, u swoich pacjentów,  był wyśmienity pulmunolog dr Mayank Vats z Rashid Hospital w Dubaju. Kolejnym byla dr anestezjolog Anna Skrzyniarz - Plutecka ze szpitala w Wieliszowie. Nie tylko potwierdzili słuszność hipotezy, a także skuteczność profilaktyki i leczenia COVID-19. Ośmielona wynikami opublikowała artykuł – doniesienie medyczne – na medicalandresearch.com. Mieliśmy okazję przeczytać artykuł i zdecydowaliśmy się skontaktować z autorką, by opowiedziała o odkryciu. ŚląskiBiznes.pl jest pierwszą polską redakcją, która przybliża odkrycie wrocławianki.

 

>>>>Link to english version<<<<

2021-07-24 13:50 Autor: Tomasz Raudner

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy rząd powinien wprowadzić dopłaty do zakupu węgla?


Oddanych głosów: 491

Prezentacje firm