Wiadomości

15 zmian w podatkach i gospodarce w 2019 roku, które powinieneś znać

2018-12-19, Autor: tora

Wraz z rokiem 2019 w życie wejdą nowe przepisy podatkowe i regulujące sprawy gospodarcze w Polsce. Wraz z Biurem Rachunkowym AV w Rybniku wynotowaliśmy 15 nowinek, które naszym zdaniem powinny zainteresować każdego przedsiębiorcę.

Reklama

1. Zakaz handlu w niedzielę
1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa, która wprowadzana jest stopniowo. W 2019 r. handel ograniczy się tylko do jednej ostatniej niedzieli w miesiącu. Z zakazu wyłączone są sklepy on-line oraz stacje paliw, sklepy znajdujące się przy dworcach kolejowych i portach lotniczych jak również piekarnie i cukiernie.

W ustawie ma pojawić się zastrzeżenie, że zakaz nie obejmuje placówek pocztowych, dla których tego typu usługi są oferowane "w przeważającym zakresie". To wykluczałoby na przykład sklepy sieci Żabka, które masowo rejestrowały się właśnie jako placówka pocztowa, aby móc handlować w niedzielę.
W ustawie zostanie także zapisane wprost, że przedsiębiorca może korzystać z nieodpłatnej pomocy niektórych członków rodziny, pod warunkiem, że na co dzień nie pracują w żadnym sklepie przedsiębiorcy.

2. Split payment
Obowiązkowy Split payment dla niektórych podmiotów może zacząć obowiązywać już w I połowie 2019 roku, jednak nie znamy jeszcze dokładnego terminu. Zmiany dotkną przede wszystkim sprzedawców towarów objętych dzisiaj odwróconym obciążeniem, takich jak wyroby stalowe, złom, elektronika, metale, ale także usługi budowlane świadczone przez podwykonawców.
To czy Split payment dla wyżej wymienionych branż stanie się obowiązkowy zależy od decyzji Komisji Unii Europejskiej.

3. Nowe kasy fiskalne on-line
Nowe kasy online poza zapisem w pamięci samej kasy, będą również przekazywać i to w sposób ciągły informacje o transakcjach z kasy. Dane będą wysyłane do Centralnego Repozytorium Kas, które jest prowadzone przez administrację skarbową. Ich posiadanie będzie obowiązkowe dla poszczególnych branż w odstępach czasowych:

  • Od 1 stycznia 2019 r. kasy online będą musiały być stosowane w branży motoryzacyjnej tj. przy sprzedaży paliw (benzyna, olej, gaz), naprawach samochodów w tym wulkanizacji;
  • Od 1 lipca 2019 r. kasy online będą musiały być stosowane przy usługach gastronomicznych; przez placówki stacjonarne, ale również te, które powstają sezonowo oraz przy usługach zakwaterowania;

  • Od 1 stycznia 2020 r. kasy online będą musiały być stosowane w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, w działalności budowlanej, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, w kancelariach prawnych, a także w obiektach służących do poprawy kondycji fizycznej.

Nowe przepisy przewidują refundację w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł tylko w przypadku kupna całkowicie nowej kasy. Ministerstwo dopuszcza też możliwość stosowania kas, które będą działały na zasadzie umowy najmu, dzierżawy bądź leasingu, pod warunkiem, że będą one miały potwierdzenie prezesa Głównego Urzędu Miar.

4. „Twój e-PIT” - Urząd Skarbowy sam rozliczy PIT za Ciebie
W 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za podatnika roczne zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Modyfikacja zeznania będzie niezbędna, jeśli zechcemy:

  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,

  • wskazać inny niż w poprzednich latach nr KRS OPP na 1%,

  • uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. uzupełnienie o kwotę dochodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej).

W kolejnym 2020 roku nowa forma rozliczeń będzie wprowadzona także dla osób prowadzących działalność gospodarczą sporządzających PIT-36 i PIT-36L.

Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym. Osoby, które rozliczą się elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w ciągu 45 dni.

5. Wynagrodzenie małżonka i dzieci będzie kosztem przedsiębiorcy
Na dzień dzisiejszy członkowie rodziny przedsiębiorcy zatrudnieni w firmie na umowę o pracę lub pomagający w firmie bez umowy, są traktowani jako współpracownicy i przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać za nich pełne składki ZUS, takie same jak za siebie. Co więcej, przedsiębiorca zatrudniający żonę lub dziecko nie ma prawa zaliczyć w koszty firmy wypłaconego im wynagrodzenia.
Już od 2019 roku każdy przedsiębiorca zatrudniający w firmie żonę, męża lub niepełnoletnie dziecko, uzyska możliwość zaliczenia w koszty nie tylko składek ZUS zapłaconych za te osoby, ale również pełnych kwot wydatkowanych na wynagrodzenia dla członków najbliższej rodziny na tych samych zasadach podatkowych, na jakich zatrudnia osoby spoza rodziny.

6. Zmiany w opodatkowaniu samochodów osobowych
Samochody wprowadzone do ewidencji środków trwałych mają być rozliczane na podobnych zasadach jak do celów VAT. Jeżeli auto będzie wykorzystywane zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, będzie można odliczyć tylko 75% wydatków na jego zakup i użytkowanie.
W przypadku samochodów niewprowadzonych do firmowej ewidencji środków trwałych, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć jedynie 20% wydatków związanych z jego użytkowaniem. To oznacza, że nie będzie już dłużej kilometrówki, czyli odliczania wydatków na podstawie ewidencji przejechanych kilometrów i urzędowej stawki za kilometr przebiegu.
Zmienią się też zasady amortyzacji samochodów osobowych. Obecny limit amortyzacji w wysokości 20 000 euro (równowartość ok. 86 000 zł) zostanie podniesiony do 150 000 zł.

Nowe zasady opodatkowania samochodów osobowych przedstawia poniższa tabela:

Zmiany w opodatkowaniu samochodów osobowych 2019

Rodzaj wydatku

Przepisy obowiązujące w 2018 roku

Przepisy po zmianach od 2019 roku

Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu firmowego wyłącznie do działalności gospodarczej

Kosztem jest 100% wydatków

Kosztem będzie 100% wydatków pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, takiej jak dla celów podatku VAT

Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu firmowego do działalności gospodarczej oraz dla celów prywatnych

Kosztem jest 100% wydatków

Kosztem będzie 75% wydatków

Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu prywatnego do działalności gospodarczej (dotyczy pojazdów niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych)

Obowiązek prowadzenia kilometrówki

Kosztem będzie 20% wydatków, brak obowiązku prowadzenia kilometrówki

Wydatek na nabycie samochodu osobowego

Można amortyzować do limitu 20 tysięcy euro

Będzie można amortyzować do limitu 150 000 zł

Wydatki związane z leasingiem operacyjnym

Opłaty leasingowe są kosztem w całości, nie obowiązuje kilometrówka

Opłaty leasingowe będą kosztem według limitu  150 000 zł *

Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta cześć raty będzie objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.

*Trzeba przy tym pamiętać o możliwości odliczenia 50% VAT, zatem na limit 150 000 zł składa się cena netto samochodu oraz nieodliczona część VAT. Cena 134 529 zł + nieodliczona połowa VAT od tej kwoty daje łącznie 150 000 zł kosztów podatkowych.

UWAGA !!! Umowy leasingu zawarte przed 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu 150 000 zł. Jednak po dniu 31 grudnia 2018 roku nie mogą one być "zmieniane" lub "odnawiane", gdyż to spowoduje konieczność przejścia na nowe zasady. Zatem jeśli ktoś obecnie leasinguje samochód droższy niż 150 000 zł, to ma czas do końca 2018 roku, żeby wprowadzić do umowy ewentualne zmiany, np.: jej wydłużenie.

7. Niższy CIT 9% dla małych i średnich przedsiębiorców
Obniżka stawki CIT z 15% do 9% będzie dotyczyła  tzw. małych i średnich firm mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (do przeliczenia tej kwoty na złote ma być stosowanych średni kurs euro ogłaszany przez NBP w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego).

Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność, przy czym tego rodzaju nowe podmioty będą musiały spełnić określone warunki wymienione w ustawie.

Z obniżonej stawki nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy status uprawniający do preferencyjnej stawki uzyskali w wyniku działań restrukturyzacyjnych podjętych po 19 listopada 2018 r. Tym samym z 9% stawki CIT nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy powstali od 20 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału.

8. Uważaj, jeśli zamierzasz przenieść działalność zagranicę - nowy podatek Exit Tax
Exit Tax to nowy podatek, który przewiduje, że przenoszone przez przedsiębiorcę poza granice Polski aktywa zostaną opodatkowane daniną na rzecz polskiego fiskusa w zakresie, w jakim wygenerowałyby one zyski kapitałowe w kraju, nawet jeśli te potencjalne zyski nie zostaną zrealizowane.

Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaci 19% wartości, a osoba fizyczna 3 lub 19 % aktywów finansowych powyżej 2 mln zł. W przypadku osób fizycznych pod daninę będą podlegać podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej pięciu lat.

9. Uzyskujesz dochody z obrotu kryptowalutami ? Uważaj!
Zmiany od 2019 roku przewidują nowe zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych, za które – zgodnie z projektem – uznawane są kryptowaluty (np. Bitcoin) oraz tzw. scentralizowane waluty wirtualne (np. WebMoney). Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami wyniesie 19 %, a straty nie będzie można odliczyć od dochodu np. firmy. Danina obejmie sprzedaż walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze czy na wolnym rynku. Podatnicy zostaną zobowiązani do wykazywania w zeznaniach rocznych wszystkich poniesionych w trakcie roku kosztów – także wtedy, gdy dany podatnik nie uzyska przychodów.

Tajemnicą pozostaje jednak przyszłość podatku PCC. Jego zawieszenie minie 30 czerwca 2019 roku – być może do tego czasu rząd podejmie racjonalne decyzje.

10. Zapowiedź likwidacji deklaracji VAT
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w strukturze jednolitego pliku kontrolnego wysyłanego co miesiąc przez przedsiębiorców. Od połowy 2019 roku dotychczasowy plik JPK_VAT oraz deklarację VAT-7 zastąpić ma plik JPK_VDEK.
Krok ten ma stanowić nie tylko ułatwienie dla przedsiębiorców, ale również pozytywnie wpłynąć na oszczędność czasu poprzez eliminację dublowania obowiązku weryfikowania i wysyłki tych samych plików.

11. VAT od bonów towarowych
Projekt ustawy implementuje tzw. dyrektywę voucherową, której celem jest uproszczenie i ujednolicenie we wszystkich krajach UE sposobu opodatkowania bonów podatkiem VAT.
W ramach zmian, które mają obowiązywać od stycznia 2019r., należy wyodrębnić  dwa rodzaje bonów: bony jednego przeznaczenia (SPV) oraz bony różnego przeznaczenia (MPV).
Bon jednego przeznaczenia (SPV) to taki, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy oraz kwota należnego podatku od towarów i usług z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane już w chwili emisji tego bonu. Oznacza to, że podatnik zna zarówno podstawę opodatkowania jak i wysokość VAT należnego już w dniu jego emisji, co nakładać ma obowiązek  opodatkowania w dniu transferu tego bonu, czyli w dniu jego nabycia przez klienta, a nie z chwilą faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za taki bon.

Bon różnego przeznaczenia (MPV) to taki, który uprawnia do nabycia różnych towarów czy usług, opodatkowanych różnymi stawkami VAT. Transfer tych bonów nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, zaś opodatkowane ma być faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon.

12. Ulga podatkowa na termomodernizację - w rozliczeniu PIT za 2019 r.
Ministerstwo Finansów przygotowuje nową ulgę podatkową - na termomodernizację. W ramach ulgi podatnik będzie mógł odliczyć wydatki związane z termomodernizacją budynków jednorodzinnych mieszkalnych od dochodu. Ulgę na termomodernizację będzie można wykazać po raz pierwszy w rozliczeniu PIT za rok 2019, po wcześniejszym audycie energetycznym, maksymalnie do 3 lat od daty audytu.
Możliwe będzie odliczenie 23% wydatków na termomodernizację, nie więcej niż kwota 53.000 zł.

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi?
- podatnik, osoba fizyczna, który rozlicza się na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu jednak,
-  taki, który wcześniej nie korzystał z żadnych form pomocy państwa w zakresie termomodernizacji,

13. Drony kontrolują przedsiębiorców
Od 18 sierpnia 2018 r. kontrola przedsiębiorców może być wykonywana z użyciem bezzałogowych statków powietrznych bez okazania legitymacji służbowej i poinformowania przedsiębiorcy lub osoby, wobec której podjęto czynności kontrolne, o przysługujących im prawach oraz obowiązkach w trakcie kontroli.

Kontrole przy użyciu dronów mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania takich lotów, gdy operator bezzałogowego statku powietrznego znajduje się poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

Zasada uprzedniego powiadomienia nie będzie tu miała zastosowania, gdy:
• przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska;
• przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;
• kontrola dotyczy przypadków określonych w art. 282c ordynacji podatkowej (np. zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury, ma charakter doraźny dotyczący sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej;
• przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Zakaz wstępu na teren prywatny bez nakazu – po wprowadzeniu powyższej zmiany przepisów – nie dotyczy dronów.

14. Nowe wzorce uchwał dotyczące spółki z o.o.
Od 1 października 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe wzorce uchwał udostępnionych w systemie teleinformatycznym o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z o.o. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym - Dz.U. z 2018 r. poz. 1565)

15. Sukcesja majątkowa i zmiany w dziedziczeniu przedsiębiorstw
25 lipca 2018 r. prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Nowe przepisy mają rozwiązywać wiele problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy i umożliwiać zachowanie ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej w formie „przedsiębiorstwa w spadku” przez określony w ustawie okres –maksymalnie dwóch lat. Ustawa przewiduje powołanie zarządcy sukcesyjnego, który będzie mógł zarządzać wyodrębnioną częścią majątku stanowiącą przedsiębiorstwo, we własnym imieniu na rachunek następców prawnych przedsiębiorcy, ze skutkiem dla ich majątku. Zarządca będzie umocowany do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem firmy, zwanej w tym okresie przedsiębiorstwem w spadku. W ustawie przewidziano możliwości powołania zarządcy sukcesyjnego zarówno przed jak i po śmierci przedsiębiorcy, przy czym w tym ostatnim przypadku musi to nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Do powołania zarządcy po śmierci przedsiębiorcy potrzebna będzie zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100. Do odwołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy wystarczy zgoda osób, którym łącznie przysługuje większy niż połowa udział w przedsiębiorstwie- w spadku. Oznacza to, że przy ustroju wspólności majątkowej małżonek przedsiębiorcy samodzielnie może decydować o funkcjonowaniu zarządcy sukcesyjnego. Zarządca sukcesyjny będzie miał obowiązek zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej do momentu dokonania działu spadku albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z innych przyczyn.

Więcej o sukcesji pisaliśmy >>>tutaj<<<

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 534

Prezentacje firm