Powiesznie biurowe w ścisłym centrum Katowic! Łącznie blisko 6000 m2 Powiesznie biurowe w ścisłym centrum Katowic! Łącznie blisko 6000 m2 Powiesznie biurowe w ścisłym centrum Katowic! Łącznie blisko 6000 m2

Wiadomości

Afera GetBack – dwie firmy z Zagłębia podejrzane o przestępstwo

2019-02-27, Autor: tora, źródło: UKNF

Urząd KNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmioty pośredniczące w oferowaniu obligacji GetBack SA i wpisał je na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. W wykazie są dwie firmy z województwa śląskiego.

31 podmiotów z całej Polski, w tym dwa z Dąbrowy Górniczej pośredniczyło w nielegalnym – zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – pośredniczeniu w oferowaniu obligacji GetBack SA w latach 2016-2018.

Reklama

W ślad za tym KNF złożył do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, polegającego na prowadzeniu przez te podmioty działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 tejże ustawy).

Podmioty, wobec których zostało złożone zawiadomienie zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Firmy z woj. śląskiego to Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Pełną listę 31 podmiotów publikujemy poniżej.

Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia UKNF dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBack SA oraz skarg klientów podmiotów objętych zawiadomieniem.

Z treści umów zawartych przez GetBack SA z pośrednikami wynika, że ich zadaniem było poszukiwanie potencjalnych klientów, gotowych nabyć obligacje oferowane przez GetBack SA w ofercie prywatnej. Pośrednicy byli zobowiązani przekazać klientom rzetelną oraz pełną informację o oferowanych instrumentach finansowych a także posługiwać się formularzami zapisu przygotowanymi przez GetBack SA. Do zadań pośredników należało również niezwłoczne przekazanie do GetBack SA dokumentów przyjętych od klienta.

W umowach zawarte zostały zapisy, uzależniające wysokość wynagrodzenia pośrednika od kwoty brutto wpłaconej przez klienta obejmującego obligacje.

Zgodnie z brzmieniem art. 72 ustawy o obrocie, który definiuje zakres czynności oferowania instrumentów finansowych, przed zmianami wprowadzonymi z dniem 21 kwietnia 2018 r., w umowie o oferowanie instrumentów finansowych firma inwestycyjna zobowiązuje się do pośrednictwa w:

- proponowaniu przez emitenta nabycia papierów wartościowych nowej emisji lub w zbywaniu tych papierów,
- proponowaniu przez podmiot wystawiający instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi nabycia tych instrumentów lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji,
- proponowaniu przez sprzedającego nabycia papierów wartościowych lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji, lub
- proponowaniu nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi przez podmiot sprzedający te instrumenty do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji.

Zmiana powyższego przepisu nie spowodowała depenalizacji opisanej działalności pośredników.

Zgodnie art. 74b ustawy o obrocie, definiującym przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, czynność ta polega na zobowiązaniu się firmy inwestycyjnej do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez:

- przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego lub sprzedającego taki instrument, w celu ich wykonania lub
- kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między tymi podmiotami.

Zgodnie z art. 178 ustawy o obrocie kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność m. in. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.

Przepis art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy o obrocie stanowi, że czynność przyjmowania i przekazywania zleceń oraz oferowania instrumentów finansowych może być wykonywana wyłącznie przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W ocenie UKNF działania podejmowane przez pośredników mogły wypełniać definicję zawartą w art. 72 i art. 74b ustawy o obrocie, z uwagi na zakres obowiązujących je umów a także faktyczne podejmowanie czynności oferowania obligacji klientom, przekazywanie do GetBack SA uzupełnionych formularzy zapisu oraz wystawianie na tej podstawie faktur. Rolą "pośredników" było skojarzenie klienta z GetBack SA i zadbanie o dostarczenie klientowi a następnie spółce dokumentacji (formularzy zapisu) niezbędnej do objęcia obligacji.

Dokonane przez UKNF powyżej ustalenia i zgromadzone dowody uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie.

Lista podmiotów objętych zawiadomieniem, które zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF:

1. A & J Inwestycje Jacek Suhak z siedzibą w Łodzi NIP 8371474334
2. "Altern" Szkudlarek Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu NIP 9721222103
3. Artur Pawlęga z siedzibą we Wrocławiu NIP 7962512439
4. Bridge.4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka z siedzibą w Gdyni NIP 8392053939
5. BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku NIP 6692445045
6. Dawid Gaweł z siedzibą we Wrocławiu NIP 8831669810
7. Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 542997
8. Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 499662
9. Andrzej Gasidło z siedzibą w Łodzi NIP 6692027112
10. Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie NIP 5262136654
11. Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 533835
12. Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 629979
13. Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 608646
14. Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach NIP 5541864571
15. Jacek Gess z siedzibą w Warszawie NIP 5262480268
16. Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie NIP 6842455879
17. Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 603073
18. Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.) NIP 5252694022
19. Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 522795
20. Marek Federak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim NIP 8221972243
21. Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie NIP 5262321280
22. Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie NIP 8392879237
23. Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603581
24. Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 9211374937
25. Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie NIP 1181950756
26. Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą w Klaudynie NIP 5222470499
27. Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie NIP 5252151480
28. Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse) NIP 7642392583
29. Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim NIP 7262465896
30. TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu NIP 7822088533
31. Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 5891045922

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert SlaskiBiznes.pl

W Twojej okolicy powstaje nowa inwestycja? Twoja firma odniosła sukces którym warto się pochwalić? Wciel się w rolę reportera slaskibiznes.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Socjal czy podatki? Co wybierasz?
Oddanych głosów: 60