Kariera

ARP rozdzieli 1,7 mld zł dla przedsiębiorców MŚP

2020-07-08, Autor: tora

ARP rozdystrybuuje na zasadach komercyjnych 1,7 mld zł wsparcia dla polskich przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach gospodarki - z wyjątkiem rolnictwa oraz branży deweloperskiej. Wśród oferowanych produktów znajdują się różne warianty leasingu operacyjnego i pożyczki obrotowe.

Reklama

- Instrumenty wpisują się w koncepcję przywracania średnio i długoterminowej płynności finansowej przedsiębiorstw. Wierzę, że wyjdą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców - powiedział Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ds. Rozwoju Biznesu ARP.

Nowe produkty przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw, które funkcjonuje minimum od 12 miesięcy, prowadzą pełną księgowość, ich przychody za ostatni okres obrachunkowy przekraczają 4 mln zł, a ostatni rok zakończyły dodatnim wynikiem EBIDTA i zyskiem netto.

- Podstawowym klientem dla nas jest przedsiębiorca z sektora MŚP, który w poprzednich latach generował dochody, bo takie podmioty gwarantują przyszłą spłatę zobowiązań - zaznaczył Konrad Trzonkowski i dodał, że istotne jest, aby firmy, które zgłaszają się po wsparcie, nie miały złożonego wniosku o upadłość czy otwartego postępowania restrukturyzacyjnego.

Leasing operacyjny z karencją w spłacie, początkowo przeznaczony dla sektora transportowego, po głosach przedsiębiorców został rozszerzony na MŚP, które wykorzystują samochody ciężarowe (pow. 3,5 tony) i autokary w swojej działalności gospodarczej. ARP oferuje korzystne warunki: kwota do 5 mln zł netto na firmę, 12-miesięczna karencja w spłacie rat leasingowych i okres finansowania do 6 lat łącznie z karencją oraz brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) i opłat manipulacyjnych. Ubezpieczenie OC/AC/NNW jest w całości opłacone przez leasingodawcę, a jego koszt doliczony do rat leasingowych po rozpoczęciu harmonogramu spłat. Zabezpieczenia obejmują weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

Kolejnym produktem jest „Maszyneria” - leasing operacyjny na zakup maszyn i urządzeń przeznaczony dla MŚP bez ograniczeń branżowych. Warunkiem jego otrzymania jest zakup maszyn i urządzeń od polskich producentów lub od autoryzowanych przedstawicielstw renomowanych dostawców zagranicznych w Polsce. Kwota leasingu jest ustalana indywidualnie, a dodatkową korzyścią dla przedsiębiorcy jest możliwość wyboru braku wpłaty własnej lub do 12 miesięcy karencji w spłacie pierwszej raty przy wpłacie min. 10 proc. czynszu inicjalnego. Okres finasowania to maksymalnie 7 lat łącznie z karencją, a dodatkową zachętą będzie możliwość wykupu przedmiotu leasingu za 1 proc. wartości.

- Leasing jest produktem na trudniejsze czasy. Daje również unikalną możliwość wdrażania nowych technologii - zauważył Wojciech Miedziński, prezes ARP Leasing.

Dodał także, że produkty leasingowe ARP są przygotowywane dla przedsiębiorców indywidualnie, z uwzględnieniem specyficznego charakteru działalności.

Kolejnym produktem oferowanym przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii są pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Minimalna kwota pożyczki uruchamianej jednorazowo lub w transzach to 800 tys. zł, a maksymalna to 5 mln zł na firmę do spłaty w ciągu 6 lat. ARP oferuje najdłuższą na rynku karencję w spłacie kapitału - nawet do 15 miesięcy. Prowizja przygotowawcza wynosi 0,2 proc. Instrument nie przewiduje natomiast prowizji: za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty. Warunkiem jest posiadanie zabezpieczenia hipotecznego lub innego, akceptowanego przez ARP, obejmującego 120 proc. wartości pożyczki.

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń jest przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń i analizy krótkiej płynności. Okres finansowania to maksymalnie 2 lata, z możliwą 12-miesięczną karencją w spłacie. Do kwoty 200 tys. zł wystarczy weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji i poręczenie głównych udziałowców. Powyżej 200 tys. konieczne będzie dodatkowe zabezpieczenie w wys. 120 proc. kwoty.

- Mamy podpisaną umowę z Krajową Grupą Poręczeniową. Fundusze Poręczeniowe KGP działają regionalnie w całej Polsce i są nadal zainteresowane udzielaniem pożyczek. Praktycznie każda firma może skorzystać ze wsparcia w postaci tych poręczeń - wyjaśnił Tomasz Król, dyrektor Centrum Obsługi Klientów w oddziale ARP w Katowicach.

Czy leasing i pożyczki obrotowe są dobrym narzędziem dla firm MŚP?

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 610

Prezentacje firm