Wiadomości

Będzie więcej czasu na opłatę przekształceniową

2019-03-22, Autor: ap

Użytkownicy gruntów wieczystych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami. W związku z tym nie ma już opłaty za użytkowanie wieczyste, teraz uiścić trzeba opłatę przekształceniową. W pierwszym roku od tej zmiany mamy więcej czasu na zapłatę, bo termin przypada na 29 lutego 2020 r.

Reklama

- Przeprowadzamy jako polskie państwo największą po 1989 r. operację uwłaszczeniową. Tak dużych zmian w zakresie nieruchomości jeszcze w Polsce nie było, bo miliony Polaków stało się właścicielami nie tylko mieszkań, nie tylko lokali mieszkalnych, ale i gruntu, który jest z tymi mieszkaniami związany – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

1 stycznia 2019 r. z mocy ustawy prawo użytkowania wieczystego wygasło. W konsekwencji, od tego roku nie wiąże nas już umowa, będąca źródłem obowiązku ponoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste. Potwierdzić ten fakt mają wydawane przez urzędy zaświadczenia. Jednak do chwili uzyskania zaświadczenia nie dysponujemy wiedzą, czy przysługujące nam prawo uległo przekształceniu we własność. Dlatego, jeżeli przed końcem marca 2019 r. nie otrzymaliśmy urzędowego poświadczenia, a równocześnie mamy wątpliwości co do tego, czy grunt, który zamieszkujemy, uległ przekształceniu, uzasadnione jest skonsultowanie z właściwym urzędem.

I. Płacimy za przekształcenie nie za użytkowanie

Wniesienie opłaty przekształceniowej już teraz nie oznacza, że później po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu trzeba będzie zapłacić ponownie. Wcześniejsza wpłata będzie zaliczona na poczet należnej rocznej opłaty przekształceniowej lub pomniejszać zobowiązanie z tytułu opłaty jednorazowej.

II. Nie trzeba wydzielać działki pod bilbordem

Podział nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w celu wydzielenia pawilonu, kiosku, czy bilbordu usytuowanego na tej nieruchomości nie jest konieczny dla dokonania przekształcenia.

Celem ustawy jest jak najszersze przekształcenie praw na gruntach o funkcji mieszkaniowej, czyli co do zasady tych zabudowanych gdzie stawka procentowa opłaty rocznej była ustalona w wysokości 1%.

Jeżeli w budynkach wielorodzinnych są lokale usługowe lub użytkowe, lub obok budynków są pawilony handlowe, czy usługowe to fakt ten nie wyklucza gruntu zabudowanego takim budynkiem wielolokalowym z przekształcenia. To samo dotyczy gruntów mieszkaniowych zabudowanych wolnostojącymi lokalami i budynkami użytkowymi.

Jeżeli więc podział nieruchomości nie jest możliwy faktycznie i prawnie, wówczas przekształceniu powinna podlegać cała nieruchomość, dla której dotychczas przyjmowano jako dominującą funkcję mieszkaniową. W przeciwnym razie stosowanie tej normy spowodowałoby powstawanie nieruchomości, które nie mogłyby być prawidłowo użytkowane (np. w wyniku wyodrębnienia zbyt małej działki lub działki odseparowanej od urządzeń infrastruktury technicznej, lub nieposiadającej dostępu do drogi i bez możliwości ustanowienia służebności, itp.).

Podziały mogą zatem być dokonywane zgodnie z przepisami odrębnymi tylko wówczas, gdy wydzielona i odłączona do osobnej księgi wieczystej część gruntu zabudowanego innymi obiektami będzie mogła stanowić odrębny przedmiot użytkowania wieczystego na cel inny niż mieszkaniowy.

III. Wydłużony okres odpłatności tylko dla części komercyjnej

Często z wątpliwościami urzędów mają do czynienia spółdzielnie mieszkaniowe. Wiceminister Artur Soboń podkreśla, że spółdzielnie mieszkaniowe i inni przedsiębiorcy mogą złożyć oświadczenie o formie płatności w okresie 99 lat w odniesieniu do części opłaty przekształceniowej odnoszącej się do części nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności (np. kilku lokali niewyodrębnionych).

Wzór takiego oświadczenia jest zamieszczony na stronie MIiR. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa ma udział w gruncie związany zarówno z własnością lokali mieszkalnych, jak i lokali wykorzystywanych na działalność gospodarczą, wówczas w odniesieniu do lokali mieszkalnych będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu uwłaszczenie związanego z ich własnością udziału w gruncie, nie stanowi pomocy publicznej.

Zatem oświadczenie o dłuższym terminie płatności może zostać złożone tylko w odniesieniu do części nieruchomości (części opłaty przekształceniowej) odpowiadającej i związanej z należącymi do zasobów spółdzielni lokalami użytkowymi oraz innymi lokalami i budynkami, udostępnianymi podmiotom trzecim na warunkach rynkowych w ramach działalności komercyjnej.

W tym zakresie spółdzielnia jest bowiem uczestnikiem obrotu gospodarczego. Nie ma przeszkód prawnych dla podziału opłaty przekształceniowej na cześć, która będzie wnoszona przez 20 lat i na część , która będzie wnoszona przez ten sam podmiot przez 99 lat. Można też te części opłaty wnieść jednorazowo i uzyskać bonifikatę.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~Rybniczanka 2019-03-25 10:16:13

    Przydatna informacja

    0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Ile lat ma Twoje auto?


Oddanych głosów: 579