Wiadomości

Bułkęs wygrywa w sądzie – mamy uzasadnienie sądowego postanowienia

2021-07-02, Autor: Tomasz Raudner

Wracamy do wygranej przez restaurację Bułkęs sprawy o prowadzenie biznesu wbrew rządowemu zakazowi. Otrzymaliśmy treść postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód wraz z uzasadnieniem.

Reklama

Przypomnijmy, 28 czerwca Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, IV Wydział Karny pod przewodnictwem sędzi Mai Łysko umorzył postępowanie w sprawie właścicielki restauracji Bułkęs, której policja zarzucała złamanie rządowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej , wprowadzonego rozporządzeniami covidowymi. Dokładnie pani S.H. Obwiniona została o czyny z art. 116 § 1a kodeksu wykroczeń brzmiącego: „Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

Sprawę skierował do sądu Komisariat I Policji w Katowicach, który sformułował łącznie 23 zarzuty będące pokłosiem 23 wizyt funkcjonariuszy w restauracji od 15 stycznia do 26 marca włącznie. Za każdym razem policjanci stwierdzali prowadzenie pełnej działalności gospodarczej, w tym obsługę gości, serwowanie potraw przy stolikach. Według policji stanowiło to złamanie rozporządzenia covidowego z 21 grudnia 2020 roku, następnie nowelizowanego w lutym i marcu 2021 roku.

Sąd, jak pisaliśmy już, postanowił umorzyć postępowanie przeciwko S.H., jednocześnie obciążył Skarb Państwa kosztami postępowania i zasądził od Skarbu Państwa na rzecz obwinionej 360 zł „tytułem ustanowienia obrońcy”.

Bułkęs kontra policja - dlatego sąd umorzył postępowanie

Sąd w przysłanym naszej redakcji uzasadnieniu (można się z nim zapoznać w dołączonej galerii) wyjaśnia też dlaczego umorzył postępowanie.

„W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż aby mogło nastąpić orzekanie w przedmiocie procesu, muszą być spełnione pewne warunki procesowe pozwalające na przeprowadzenie postępowania. Te stany (sytuacje), z którymi prawo łączy dopszczalność albo niedopuszczalność postanowienia, zwykło nazywać się przesłankami procesowymi. I tak,

jedną z przesłanek negatywnych jest ta, określona w art 5 § 1 pkt 2 k.p.w., dotyczącą braku znamion wykroczenia. Co istotne, jak podnosi się w orzecznictwie, aktualizuje się ona m.in. w przypadku depenalizacji zachowania stanowiącego wykroczenie (tak wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 16 lipca 2009 r., V KK 138/09). Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie należało umorzyć postępowanie, wobec stwierdzenia, iż zarzucane obwinionej czyny nie zawierają znamion wykroczenia, tj. wobec zaistnienia negatywnej przesłanki postępowania unormowanej w art 5§ 1 pkt 2 k.p.w. [...]”

Sąd bazując na tym przepisie tłumaczy, że „jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.”

Sąd: jeśli w czasie procesu czyn nie jest zabroniony, sprawcy nie karze się za popełnienie go w przeszłości

„Zgodnie z przeważającym w doktrynie stanowiskiem wskazana norma kolizyjna ma zastosowanie również w przypadku całkowitej depenalizacji określonej kategorii czynów. Pod podjęciem ustawy względniejszej rozumie się bowiem nie tylko ustawę łagodniejszą w zakresie kary grożącej za popełnienie danego czynu zabronionego, ale ustawę holistycznie generującą dla sprawcy bardziej łagodne skutki prawne […]

Nadto zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że pod pojęciem „ustawy” w rozumieniu tegoż przepisu uważa całokształt obowiązującego w danym czasie porządku prawnego analizowanego kompleksowo, ustawa względniejsza to ustawa korzystniejsza dla sprawcy w realizach konkretnego przypadku i zindywidualizowania do konkretnej osoby. […]

Powyższe ma szczególne znaczenie dla wykroczeń blankietowych, zawierających odesłanie do uregulowań szczegółowych. I tak, przyjmuje się, iż skoro przepisy wypełniające blankiet twrzą razem z przepisami kodeksowymi normę prawa karnego, to zmiana jednego elementu normy jest zmianą treści całej normy. Tym samym nawet czasowe uchylenie zakazów i nakazów wynikających z przepisów wypełniających blankiet musi skutkować uniewinnieniem sprawcy, bowiem stan prawny, w którym zakazy lub nakazy nie obowiązywały, jest dla niego najwzględniejszy […]"

Odnosząc to do właścicielki Bułkęsu policja wnioskowała o ukaranie na podstawie zakazu prowadzenia działalności branży gastronomicznej, który został cofnięty rozporządzeniem z 4 czerwca 2021 roku.

„Bezspornym zatem pozostaje, iż w ten sposób doszło do depenalizacji zachowania polegającego na nieprzestrzeganiu zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu. Co przy tym ważne ani przepisy cytowanych wyżej rozporządzeń Rady Ministrów, ani przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie normują zasad wszczęcia, prowadzenia, kontynuowania postępowania lub wykonywania orzeczenia w odniesieniu do czynów popełnionych w czasie ich obowiązywania – brak w tym zakresie odpowiedniego przepisu przejściowego lub klauzuli stabilizującej, a co za tym idzie w żadnej mierze nie można uznać, by art 2 § 1 k.w. W realiach niniejszej sprawy nie mógł zostać zastosowany.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż w związku z uchyleniem zakazu prowadzenia […] działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posilków i napojów gościom siedzącym przy stołach […], czyny zarzucone S.H. W przedmiotowym wniosku o ukaranie nie są w obecnym stanie prawnym wykroczeniami z art 116 § 1a k.w.

Zgodnie z art 5 § 1 pkt 2 k.p.w. nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion wykroczenia.”

Policja z Katowic nie wyklucza odwołania w sprawie Bułkęsu

Postanowienie nie jest prawomocne. Policja nie wyklucza złożenia odwołania.

- Oczekujemy na dokumenty z sądu i przeanalizujemy sprawę. Nie wykluczamy złożenia odwołania – mówi nam mł. aspirant Agnieszka Żyłka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

 

Czy służby jak policja, sanepid, powinny odpowiadać cywilnie w razie przegranej w sądzie w sprawie zakazów covidowych?


Oddanych głosów: 849

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 580

Prezentacje firm