Wiadomości

Dwa miliardy do wydania. Jest budżet województwa na 2020 rok

2019-12-18, Autor: Tomasz Raudner

Rekordową kwotę blisko 2 miliardów zł po stronie wydatków zapisano w budżecie województwa śląskiego na rok 2020. To wzrost o 20 proc. w stosunku do aktualnego budżetu. Najwięcej środków wydanych zostanie na transport i komunikację.

Reklama

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął budżet województwa na 2020 rok. Planowane wydatki mają wynieść ok. 2 mld zł. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowała zdecydowała większość 27 radnych, 12 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

"Rekordowy budżet 2020 to wynik dobrej sytuacji w kraju"

- Prawie 2 mld zł w przyszłorocznym budżecie województwa śląskiego to rekordowa kwota. Jest to efekt m.in. dobrej sytuacji gospodarczej w kraju, którą odczuwamy także na poziomie regionu. Jako jedno z dwóch województw, obok małopolskiego, notujemy 20 procentowy wzrost w wydatkach. Największą część budżetu stanowią środki na transport i komunikację – to kręgosłup rozwoju regionu. Tak jak obiecywałem, zwiększamy środki na kulturę, ponieważ ta dziedzina wymaga nakładów, a także na ochronę zdrowia, gdzie spora część to środki na inwestycje w nasze szpitale. Istotny wpływ na kształt budżetu, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowią środki europejskie. Budżet daje gwarancję, że w najbliższych latach będziemy dalej dynamicznie rozwijać województwo z korzyścią dla mieszkańców - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Najważniejsze wydatki - transport i łączność

Wydatki w przyszłorocznym budżecie mają wynieść 1,954 mld zł, dochody natomiast 1,823 mld zł. Budżet mają zrównoważyć przychody w kwocie 243,2 mln zł. Mają być one pokryte głównie kredytem bankowym w wysokości ok. 196,7 mln zł.

W 2020 roku największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 834 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (199,5 mln zł), oświatę i wychowanie (115,5 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (175,4 mln zł), kulturę fizyczną (37,3 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 88,2 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych przez Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne w 2020 roku Województwo Śląskie planuje przeznaczyć ok. 194,9 mln zł. W kwocie tej 1,2 mln zł pochodzi z miast Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, 6 mln zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz 5,7 mln zł z Funduszu Kolejowego na remont taboru.

Na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowanych przez ZDW zarezerwowano w budżecie ok. 446,8 mln zł. Ponad 322,9 mln zł (w tym 212,8 mln zł środków unijnych) przeznaczono na realizację działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. W ramach programu planuje się wykonanie 4 projektów własnych mających na celu zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugo- i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T:

 • „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – 86 mln zł

 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 94,3 mln zł,

 • „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” – 90,2 mln zł,

 • „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 913 etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 52,5 mln zł.

Środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wynoszą 57,1 mln zł. Utrzymanie dróg wojewódzkich w systemie powierzania zadań powiatom wyniesie łącznie 27,5 mln zł.

Inwestycje w służbę zdrowia

W ochronie zdrowia budżet na inwestycje wynosi łącznie 38,5 mln zł. Największe kwoty przeznaczono m.in. dla jednostek (w tym dla podmiotów leczniczych Województwa Śląskiego 32,6 mln zł, w ramach konkursu dla podmiotów leczniczych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 2,9 mln zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego 3 mln zł):Podmioty lecznicze, dla których zabezpieczono środki na pilne potrzeby inwestycyjne to:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki (1,3 mln zł);

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu na modernizację dachu budynku A2 i A3 (2,1 mln zł), oraz na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i programu inwestora (1,2 mln zł), modernizację i wyposażenie Apteki Szpitalnej w budynku C2 (880,5 tys. zł) modernizację i przebudowę istniejącego Oddziału Kardiologii (1,5 mln zł) jako wkład własny do projektów które ubiegają się o środki z budżetu państwa;

 • „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach na przebudowę hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściową rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej – etap I – wykonanie przyłącza rezerwowego (1,7 mln zł);

 • SP ZOZ Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na modernizację wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego (1 mln zł);

 • Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu na doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii (4,9 mln zł);

 • Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej na przebudowę i dostosowanie oddziałów poprzez zmianę ich lokalizacji (2,3 mln zł), zakup aparatury i sprzętu medycznego (2 mln zł);

 • SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej (4,076 mln zł) w tym między innymi na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (1,258 mln zł), modernizację i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego oraz do budynku głównego szpitala wraz ze stanowiskami parkingowymi (2,5 mln zł).

W planie zdrowia w latach 2020-2022 zarezerwowano także ponad 9 mln zł jako wkład własny do RPO na realizację unijnych projektów. Wśród nich jest 10 projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych – projekty „eCareMed” (w 2020 roku to kwota ok 3,9 mln zł).

Rosną wydatki na kulturę

W przyszłorocznym budżecie województwa zauważalny jest wzrost środków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W roku bieżącym plan na koniec września wyniósł 189 mln zł, przyszłoroczny budżet zakłada 199,5 mln złotych. W tej kwocie 1,4 mln zł to środki na wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie, m.in. otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego (500 tys. zł), otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego (400 tys. zł). Na organizacje obchodów 100 Rocznicy Powstań Śląskich przewidziano 2 mln zł, na organizację i funkcjonowanie Panteonu Górnośląskiego zaplanowano 1 mln zł.

Jedną z największych inwestycji, na którą zapisano środki w budżecie województwa śląskiego jest projekt przebudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Na modernizację i rozbudowę tego obiektu przeznaczono 131 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie przewidziano 1 mln zł dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i na wodzie przez jednostki ratownictwa, a także 3 mln zł na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. W rezerwie celowej budżetu województwa śląskiego zaplanowano też środki w wysokości 10 mln zł, na sfinansowanie zadań wybranych w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zarezerwowano 3 mln zł na Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka”.

Oceń publikację: + 1 + 11 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Ile lat ma Twoje auto?


Oddanych głosów: 572