Wiadomości

Fimy są karane tysiącami złotych za drobiazgi - Rzecznik MŚP alarmuje w sprawie systemu SENT

2020-12-10, Autor: tora

Uczciwi przedsiębiorcy dostają tysiące zł kary za drobne uchybienia formalne dotyczące przewozu i obrotu paliwami. - Gdzie tu zasada proporcjonalności kary do przewinienia - pyta Rzecznik MŚP. Właśnie opublikował raport „System SENT. Problematyka nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców” pokazujący praktyki administracji skarbowej wobec uczciwych przedsiębiorców.

Reklama

Raport przygotował rzecznik Adam Abramowicz przy współpracy z Zespołem ds. Transportu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Publikacja dotyczy w głównej mierze przypadków, w których, zdaniem Rzecznika MŚP, dochodziło do naruszeń i nieprawidłowości w zakresie nakładania na przedsiębiorców kar pieniężnych na podstawie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

SENT - skuteczny w walce z szarą strefą

SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu, który funkcjonuje w Polsce już ponad trzy lata, okazał się bardzo skutecznym narzędziem walki z wyłudzeniami podatkowymi. Dzięki objęciu transportu tzw. towarów wrażliwych (czyli towarów, które najczęściej są przedmiotem wyłudzeń podatkowych i obrotu w szarej strefie, takich jak np. paliwo, alkohol czy susz tytoniowy) monitoringiem udało się skutecznie wyeliminować lub bardzo ograniczyć niekorzystną dla budżetu państwa pszarą strefę.

Biorąc pod uwagę, iż kary pieniężne przewidziane w ustawie, ze względu m.in. na swoją wysokość mają charakter prewencyjny, mikro, mali i średni przedsiębiorcy są często karani wysokimi karami, choć popełnione przez nich naruszenia nie powodowały zagrożenia uszczupleniami podatkowymi, a wynikały przeważnie z ludzkich pomyłek.

Błąd w adresie - 2000 zł kary

Tymi pomyłkami były np. wpisanie błędnego adresu dostawy, brak aktualizacji zgłoszenia o numer rejestracyjny przyczepy, zgłoszenie przewozu do systemu SENT już w trakcie przewozu. I choć wielokrotnie te pomyłki zostają usunięte od razu, np. podczas kontroli drogowej, i tak przedsiębiorcy zostają ukarani, i to kwotami od 2 do 20 tys. zł. Bywa, że się nie zgadzają i odwołują do sądów administracyjnych, zabiegają też o pomoc Rzecznika MŚP. I są sytuacje, w których sądy anulują kary, co nie zmienia faktu, że są to uciążliwości dla właścicieli firm.

Właśnie dlatego Adam Abramowicz podejmuje interwencje w sprawie SENT. Przywołując Konstytucję Biznesu podnosi, że powinna być stosowana zasada proporcjonalności oraz zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, przewidziane w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

– Pragniemy rozpocząć ogólną dyskusję, zaczynając od przykładów mających swe źródło w ustawie SENT, na temat takiego modelu stosowania kar pieniężnych przez organy administracji wobec przedsiębiorców, który będzie uwzględniać słuszne interesy mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także pogłębi zaufanie tych przedsiębiorców do władzy publicznej. (…) Mam nadzieję, że przykłady te będą asumptem do rozpoczęcia konstruktywnej dyskusji środowiska przedsiębiorców z przedstawicielami administracji publicznej na temat racjonalnego nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców sektora MŚP – wskazał we wstępie do Raportu Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

1,4 mln kontroli

Jak wynika z opublikowanego niedawno raportu, przygotowanego przez Global Compact Network Poland, powstałego w wyniku porozumienia ramowego z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową oraz Ministerstwem Klimatu: „Gospodarka olejami zużytymi. Założenia i reformy i propozycja ustawy”24- w okresie od początku obowiązywania systemu SENT, tj. od 18 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. przeprowadzono ponad 1 400 000 kontroli transportów realizowanych po drogach publicznych oraz koleją. Jest to wysoka liczba kontroli, w stosunku do liczby zgłoszeń do rejestru SENT w ww. okresie – ponad 10 700 000 zgłoszeń. W toku przeprowadzonych kontroli zidentyfi kowano ponad 16 000 nieprawidłowości. Statystycznie powyższe wartości prezentują się imponująco. W ujęciu procentowym, skontrolowanych zostało około 13% wszystkich zgłoszeń SENT, czego skutkiem było stwierdzenie nieprawidłowości w nieco ponad 1% skontrolowanych zgłoszeń. Zaś liczba stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do wszystkich, dokonanych w powyższym okresie zgłoszeń SENT, wynosi jedynie około 0,15%.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 580

Prezentacje firm