Wiadomości

Gmina odmówiła mieszkańcowi zwrotu VAT za gaz. MKiŚ: Nie ma przeciwwskazań

2023-03-13, Autor: tora

Pewna gmina odmówiła mieszkańcowi zwrotu podatku VAT od gazu ziemnego, ponieważ fakturę za to paliwo zapłacił jego ojciec. Czy słusznie? Prawo.pl ustaliło, że nie. Dla ustalenia prawa do zwrotu podatku nie jest istotne, kto faktycznie płaci za fakturę. Historia opisana przez prawniczy serwis może mieć znaczenie dla całej Polski.

Reklama

Fakturę za gaz zapłacił ojciec wnioskodawcy, gmina odmówiła zwrotu VAT

Historia dotyczy mieszkańca, któremu gmina odmówiła refundacji podatku. Mieszkaniec wnioskując o zwrot VAT, zgodnie z wymogiem, uzyskał wpis do CEEB i spełnił kryterium dochodowe. Był tez odbiorcą końcowym widniejącym na fakturze. A mimo to gmina odmówiła refundacji, ponieważ fakturę opłacił ojciec wnioskodawcy, mieszkający pod innym adresem. Urzędnik w gminie stanął na stanowisku, że aby uzyskać refundację, fakturę za gaz powinien zapłacić sam wnioskodawca.

Prawo.pl zapytało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy stanowisko gminy było słuszne. Resort odparł, że zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku kluczowy jest status odbiorcy końcowego - bycie stroną umowy. Sposób uiszczania opłat za faktury jest kwestią drugorzędną.

„Warunkiem otrzymania refundacji podatku VAT jest przedstawienie dowodu zapłaty za fakturę VAT. Może to być każdy dokument bankowy lub księgowy potwierdzający zapłatę za fakturę VAT, niezależnie od tego, kto tej zapłaty faktycznie dokonał. Niemniej jednak jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii należy do gminy, która posiada komplet informacji w sprawie i decyduje o doborze środków weryfikacji statusu odbiorcy końcowego przy wypłacie refundacji podatku VAT – zaznacza ministerstwo.”

Zwrot VAT tylko za ogrzewanie gazem

Jak już pisaliśmy w artykule "Ogrzewasz gazem ziemnym? Tak dostaniesz zwrot VAT. Mamy wzór wniosku o refundację kosztów", osoby ogrzewające domy i mieszkania gazem ziemnym mogą uzyskać zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Odbiorcom tym nie przysługuje dodatek węglowy, więc jako formę wsparcia otrzymały właśnie możliwość ubiegania się o zwrot VAT, po spełnieniu dwóch wymogów. Po pierwsze kocioł gazowy musi być wpisany do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynku). Po drugie trzeba spełnić kryterium dochodowe. O zwrot podatku może starać się osoba, której dane widnieją na rachunku.

Należy pamiętać, że używanie gazu do gotowania w kuchni czy podgrzewania wody użytkowej nie uprawnia do uzyskania dodatku.

Prawo.pl wyjaśnia, że wniosek składa tylko osoba, która podpisała umowę o zakup gazu.

„Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. liczy cztery strony i 5 załączników, uzależnionych od sytuacji danego gospodarstwa (formularz informacji niezbędnych do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, oświadczenie o dochodach, wielkości gospodarstwa rolnego, oświadczenie o ilości zużytych paliw gazowych w przypadku wniosku wykraczającego poza 2023 rok, oświadczenie o informacjach niezbędnych do określenia wysokości refundacji podatku VAT, w przypadku wniosków składanych po 29 lutego 2024 r.).

Wnioskodawcą może być tylko członek gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego w gospodarstwie domowym, czyli osoba której dane wskazane są na fakturze. To wyklucza m.in. najemców nieruchomości, którzy nie są stronami umowy zakupu gazu.” czytamy w serwisie.

Wniosek o dodatek gazowy w urzędzie lub przez aplikację

Wniosek można złożyć w urzędzie, np. OPS w miejscu zamieszkania, lub elektronicznie poprzez aplikację mobilną „mObywatel”. Wniosek może złożyć też inna osoba na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienioną osobę uprawnioną.

„Do wniosku trzeba dołączyć faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia. Dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku. Jeśli to jest niezbędne w danym przypadku trzeba też złożyć np. dokumenty zaświadczające o dochodzie, dowód zasądzenia alimentów, informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego.” podaje prawo.pl.

Dodatek gazowy obowiązuje od 1 stycznia 2023. O zwrot VAT możemy ubiegać się na podstawie każdej wystawionej faktury, lub zbiorczo, np. co kwartał, rocznie. Taką dowolnością dysponujemy w przypadku wniosków złożonych do 29 lutego 2024 roku. Natomiast od 1 marca 2024 r. wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku. „Wówczas trzeba wypełnić załącznik nr 4, oczywiście załączając stosowną fakturę. Czyli faktura otrzymana 17 kwietnia 2024 r. musi być wraz z wnioskiem złożona do dnia 17 maja 2024 r.

W przypadku przedłożenia do rozliczenia faktury obejmującej również sprzedaż gazu przed rokiem 2023, wówczas trzeba wypełnić załącznik nr 2. „Jeśli na fakturze nie jest wyszczególniona ilość paliw gazowych za 2023 rok, trzeba obliczyć ją następująco:

  • podzielić liczbę dni z 2023 roku, które obejmuje faktura, przez liczbę wszystkich dni, które obejmuje faktura,
  • wynik pomnożyć przez ilość dostarczonych paliw gazowych, która widnieje na fakturze.”

Jeśli wnioskodawca posiada więcej budynków, miejscem złożenia wniosku będzie ta gmina, w której faktycznie mieszka." czytamy w serwisie.

Dodatek gazowy, a kryterium dochodowe

Dodatek przysługiwać będzie tej osobie, która spełnia kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Można więc założyć, że te osoby, które skorzystały z dodatku osłonowego, kwalifikują się też do dodatku gazowego. Przypomnijmy, zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym definiowanym jako: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
  • 1500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym definiowanym jako: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jednak należy pamiętać, że w przypadku wniosku złożonego od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. bierze się dochody osiągnięte w 2021 roku, a po 31 lipca 2023 r. - dochody z 2022 r.

Zwrotu nie dostaną mieszkańcy budynków spółdzielczych, ponieważ nie otrzymują imiennej faktury za gaz. Podobnie zwrot nie należy się najemcom. Tutaj faktura wystawiana jest na właściciela nieruchomości.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy zakaz aut spalinowych w UE powinien zostać wycofany?


Oddanych głosów: 86

Prezentacje firm