Polecamy na Śląsku

Grupa Famur zarobiła około 253 mln zł w 2019 roku

2020-02-12, Autor: tora

Grupa Famur, według szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych osiągnęła w 2019 r. około 253 mln zł zysku netto. Przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły około 2 mld 165 mln zł, natomiast wypracowana EBITDA około 453 mln zł, która po skorygowaniu o ryzyka rozpoznane w segmencie powierzchniowym (Surface) wyniosła około 589 mln zł.

Reklama

Grupa Famur, krajowy lider maszyn i urządzeń górniczych, podał wstępne wyniki finansowe za rok 2019. Na wstępny szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy Famur za 2019 rok wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, m. in. pozytywny – sprzedaż Przedsiębiorstwa Budowy Szybów oraz negatywny – ujęcie ryzyk i odpis wartości firmy w segmencie Surface (Grupa Famak), który zostanie objęty programem reorganizacji we współpracy z głównym akcjonariuszem Grupy Famur – TDJ. Zarząd Grupy rozważa przeznaczyć na wypłatę dywidendy około 75 mln zł zysku netto.

Famur wykorzystał dobrą sytuację na rynku

- Szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok pokazują, że Grupa Famur skutecznie wykorzystała sprzyjające otoczenie rynkowe w branży wydobywczej. Szczególnie jest to widoczne w wynikach segmentów górnictwa podziemnego i urządzeń elektrycznych, gdzie przychody zwiększyły się o ok 14 proc. rok do roku - powiedział prezes Grupy Famur, Mirosław Bendzera.

W czwartym kwartale 2019 roku Famur realizował kontrakty na krajowym rynku oraz intensyfikował aktywność zagraniczną. Grupa w tym okresie podpisała umowy m.in. na dostawę przenośników taśmowych dla Lubelskiego Węgla Bogdanka o wartości 57 mln zł oraz kompleksu ścianowego do Indonezji za ok. 44,5 mln zł. Rozpoczęła również dostawy na perspektywiczny rynek chiński w ramach projektu Mikrus, którego uruchomienie w docelowej lokalizacji planowane jest w pierwszym półroczu 2020.

Segment powierzchniowy ciąży Famurowi

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w ramach publikacji wyników za trzeci kwartał 2019, Grupa Famur kontynuowała analizę budżetów kontraktów oraz przegląd aktywów segmentu Surface. W wyniku tych prac ujawniono kolejne ryzyka oraz zdecydowano o konieczności zawiązania dalszych rezerw i utworzenia odpisów w segmencie Surface, które w samym czwartym kwartale obniżyły zysk netto o 91 mln zł, a łącznie z ryzykami ujawnionymi w trzecim kwartale 2019 (41 mln zł) obciążyły wynik netto Grupy Famur za 2019 rok o 132 mln zł.

- Równolegle z wdrożeniem w połowie roku 2019 r jednolitego i konserwatywnego podejścia do rozpoznawania ryzyk w obszarze Surface, w czwartym kwartale kontynuowaliśmy weryfikację funkcjonowania obszarów operacyjnych Grupy Famak. Specyfika kontraktów realizowanych w tym segmencie, szczególnie dla branży energetycznej, charakteryzuje się długim, często wieloletnim, terminem realizacji. Brak możliwości indeksowania kosztów umów, zawieranych w ramach zamówień publicznych, w trakcie ich trwania oraz nieprzewidywalna i ponadprzeciętna skala wzrostu kosztów związanych ze zmianą otoczenia rynkowego w latach 2017 – 2018, przełożyły się w głównej mierze na erozję marż i materializację ryzyk projektów realizowanych przez Surface, a w konsekwencji na odnotowaną stratę – dodał prezes Bendzera.

TDJ dokapitalizuje segment Surface

Sytuacja w Grupie Famak, odpowiadającej za segment powierzchniowy (Surface), wymagała opracowania kompleksowego programu reorganizacji. Jego fundamentem jest gotowość po stronie TDJ do wsparcia finansowego Famur Famak S.A., umożliwiającego spłatę zadłużenia oraz wdrożenie działań optymalizacyjnych i przemodelowanie strategii tego obszaru.

Planowane wsparcie przyjmie formę dokapitalizowania poprzez emisję nowych akcji Famur Famak S.A., które obejmie TDJ, przejmując kontrolę nad spółką oraz jej podmiotami zależnymi. Wartość dokapitalizowania będzie wynosiła 70 mln zł, co przełoży się na objęcie ok. 68 proc. akcji. Grupa Famur, posiadając ok. 32 proc. udział w kapitale Famur Famak S.A. będzie nadal kontynuować dostarczanie m.in. finansowych funkcji wsparcia, zapewniając tym samym utrzymanie konserwatywnego podejścia w zarządzaniu finansami obszaru Surface. TDJ, jako podmiot doświadczony w optymalizacji i transformacji spółek, zapewni niezbędne know-how i zasoby w zakresie reorganizacji segmentu powierzchniowego. Rozpoczęcie realizacji programu przewidziano na połowę lutego 2020 r.

- Program wsparcia, wypracowany wspólnie z głównym akcjonariuszem, umożliwi przeprowadzenie optymalizacji profilu działalności i modelu operacyjnego segmentu Surface. Pozwoli to zarządowi Grupy Famur skupić się przede wszystkim na kontynuowaniu realizacji założeń strategii na lata 2019 – 2023. – podsumowuje Mirosław Bendzera.

Dywidenda za 2019 rok

W zakresie wypłaty dywidendy za rok 2019 zarząd Grupy Famur podtrzymuje przyjęte w strategii założenia polityki dywidendowej i rozważy zaproponowanie akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy ok. 75 proc. skorygowanego o zdarzenia jednorazowe zysku netto Grupy Famur za rok 2019 po uzyskaniu zaudytowanych wyników.

Famur stawia na eksport

W zakresie celów strategicznych na lata 2019 – 2023 Famur kontynuuje proces dywersyfikacji obszarów działalności biznesowej. Kluczowymi celami strategicznymi pozostają również utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku, 50 proc. udział eksportu w przychodach do 2023 roku oraz 25 proc. udział aftermarketu w przychodach.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 610

Prezentacje firm