Wiadomości

GUS podał dane o portfelach Polaków – jak wypada Śląsk?

2019-05-31, Autor: tora

W roku 2018 nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce – wynika z najnowszych danych GUS. Jednak pomiędzy zasobnością portfeli mieszkańców poszczególnych województw jest przepaść. Jak wypada Śląsk?

Ogólny wniosek z danych o dochodach gospodarstw domowych w przeliczeniu na jedną osobę jest jeden. Dochody rosły, a wydatki pozostały na niemal identycznym poziomie, niż rok wcześniej. Oznacza to, że mieliśmy do dyspozycji więcej wolnej gotówki.

Reklama

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego* na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2018 r. 1693 zł i był realnie wyższy o 4,3 proc. od dochodu z roku 2017. Przekładając to na kwoty wychodzi na to, że Polacy mieli 95 zł więcej dochodu, którym mogli rozporządzać.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2018 r. wartość 1187 zł – 11 zł więcej, niż w roku 2017. Jednak realnie były to wydatki niższe o 0,7 proc. od wydatków z 2017 roku. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1137 zł i były realnie niższe o 0,8 proc. w stosunku do 2017 r.

W 2018 roku nadal utrzymywały się duże różnice w miesięcznych dochodach i wydatkach pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi. W najlepszej sytuacji są osoby pracujące na własny rachunek – rozporządzały przeciętnym dochodem w wysokości 2012 zł, a ich wydatki plasowały się na poziomie 1400 zł. Dochody tej grupy urosły najbardziej w stosunku do średniej gospodarstw domowych – o 18,8 proc. Wydatki urosły o 17,9 proc.

Podobnie jak w latach poprzednich, w najgorszej sytuacji są emeryci. Miesięczne wydatki pożerają 84,2 proc. dochodów. Po popłaceniu wszystkich rachunków zostaje im do dyspozycji 214 zł. Z kolei najwięcej wolnej gotówki mają rolnicy. Ich miesięczne wydatki zabierają im tylko 55,2 proc. dochodów. Do dyspozycji zostaje im 707 zł.

Jedną czwartą wydatków stanowią zakupy żywności i napojów bezalkoholowych. Blisko jedną piątą wydajemy miesięcznie na mieszkanie i prąd. Koszty transportu to 10 proc. budżetu. Najmniej wydajemy na edukację - zaledwie 1 proc. 

Jeśli prześledzimy zasobność portfeli Polaków w rozbiciu na poszczególne województwa, zauważymy bardzo duże rozbieżności. Rozpiętość sięga 40,4 procent, i jest mniejsza, niż rok wcześniej o 0,7 proc.

Tak jak w roku poprzednim, zdecydowanie najwyższe przeciętne dochody na 1 osobę wykazywały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego (2032 zł). Dochody te były wyższe o 20,0 proc. niż przeciętny krajowy dochód na osobę. Powyżej średniej znalazły się jeszcze dochody mieszkańców województw śląskiego (103,8 proc.), dolnośląskiego (103,7 proc.), pomorskiego (102,6 proc.) i zachodniopomorskiego (101,7 proc.)

Najniższe dochody ponownie wystąpiły w województwie podkarpackim (1347 zł) – o 20,4 proc. poniżej średniej krajowej. Rozpiętość pomiędzy najwyższym a najniższym przeciętnym dochodem na osobę w województwach w odniesieniu do średniej krajowej zmniejszyła się o 0,7 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 40,4 p. proc.

Przeciętne miesięczne wydatki powyżej średniej dla Polski w 2018 r. odnotowano w województwach: mazowieckim, pomorskim, śląskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, łódzkim i opolskim. Podobnie jak i w roku poprzednim, największe przeciętne miesięczne wydatki na osobę (1421 zł), wystąpiły w województwie mazowieckim i były one wyższe od przeciętnej ogólnopolskiej o 19,7%. Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę ponownie odnotowano w województwie podkarpackim (960 zł) i w porównaniu do średniej dla całego kraju były one mniejsze o 19,1%. Rozpiętość pomiędzy najwyższymi a najniższymi średnimi wydatkami na osobę w województwach zmniejszyła się o 1,9 p. proc. w porównaniu do 2017 roku i wyniosła 38,8 p. proc.

Czy zaskakują Was tak duże różnice w dochodach Polaków z poszczególnych województw?

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Przedsiębiorco, na kogo zagłosujesz?

Oddanych głosów: 379