Wiadomości

GUS podał dane o portfelach Polaków – jak wypada Śląsk?

2019-05-31, Autor: tora

W roku 2018 nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce – wynika z najnowszych danych GUS. Jednak pomiędzy zasobnością portfeli mieszkańców poszczególnych województw jest przepaść. Jak wypada Śląsk?

Ogólny wniosek z danych o dochodach gospodarstw domowych w przeliczeniu na jedną osobę jest jeden. Dochody rosły, a wydatki pozostały na niemal identycznym poziomie, niż rok wcześniej. Oznacza to, że mieliśmy do dyspozycji więcej wolnej gotówki.

Reklama

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego* na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2018 r. 1693 zł i był realnie wyższy o 4,3 proc. od dochodu z roku 2017. Przekładając to na kwoty wychodzi na to, że Polacy mieli 95 zł więcej dochodu, którym mogli rozporządzać.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2018 r. wartość 1187 zł – 11 zł więcej, niż w roku 2017. Jednak realnie były to wydatki niższe o 0,7 proc. od wydatków z 2017 roku. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1137 zł i były realnie niższe o 0,8 proc. w stosunku do 2017 r.

W 2018 roku nadal utrzymywały się duże różnice w miesięcznych dochodach i wydatkach pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi. W najlepszej sytuacji są osoby pracujące na własny rachunek – rozporządzały przeciętnym dochodem w wysokości 2012 zł, a ich wydatki plasowały się na poziomie 1400 zł. Dochody tej grupy urosły najbardziej w stosunku do średniej gospodarstw domowych – o 18,8 proc. Wydatki urosły o 17,9 proc.

Podobnie jak w latach poprzednich, w najgorszej sytuacji są emeryci. Miesięczne wydatki pożerają 84,2 proc. dochodów. Po popłaceniu wszystkich rachunków zostaje im do dyspozycji 214 zł. Z kolei najwięcej wolnej gotówki mają rolnicy. Ich miesięczne wydatki zabierają im tylko 55,2 proc. dochodów. Do dyspozycji zostaje im 707 zł.

Jedną czwartą wydatków stanowią zakupy żywności i napojów bezalkoholowych. Blisko jedną piątą wydajemy miesięcznie na mieszkanie i prąd. Koszty transportu to 10 proc. budżetu. Najmniej wydajemy na edukację - zaledwie 1 proc. 

Jeśli prześledzimy zasobność portfeli Polaków w rozbiciu na poszczególne województwa, zauważymy bardzo duże rozbieżności. Rozpiętość sięga 40,4 procent, i jest mniejsza, niż rok wcześniej o 0,7 proc.

Tak jak w roku poprzednim, zdecydowanie najwyższe przeciętne dochody na 1 osobę wykazywały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego (2032 zł). Dochody te były wyższe o 20,0 proc. niż przeciętny krajowy dochód na osobę. Powyżej średniej znalazły się jeszcze dochody mieszkańców województw śląskiego (103,8 proc.), dolnośląskiego (103,7 proc.), pomorskiego (102,6 proc.) i zachodniopomorskiego (101,7 proc.)

Najniższe dochody ponownie wystąpiły w województwie podkarpackim (1347 zł) – o 20,4 proc. poniżej średniej krajowej. Rozpiętość pomiędzy najwyższym a najniższym przeciętnym dochodem na osobę w województwach w odniesieniu do średniej krajowej zmniejszyła się o 0,7 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 40,4 p. proc.

Przeciętne miesięczne wydatki powyżej średniej dla Polski w 2018 r. odnotowano w województwach: mazowieckim, pomorskim, śląskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, łódzkim i opolskim. Podobnie jak i w roku poprzednim, największe przeciętne miesięczne wydatki na osobę (1421 zł), wystąpiły w województwie mazowieckim i były one wyższe od przeciętnej ogólnopolskiej o 19,7%. Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę ponownie odnotowano w województwie podkarpackim (960 zł) i w porównaniu do średniej dla całego kraju były one mniejsze o 19,1%. Rozpiętość pomiędzy najwyższymi a najniższymi średnimi wydatkami na osobę w województwach zmniejszyła się o 1,9 p. proc. w porównaniu do 2017 roku i wyniosła 38,8 p. proc.

Czy zaskakują Was tak duże różnice w dochodach Polaków z poszczególnych województw?

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.