Inwestycje i nieruchomości

Jest sprzeciw wobec CPK na Śląsku. Kolej ma przeciąć Mikołów i ogród botaniczny

2020-02-25, Autor: Tomasz Raudner

Mikołów mobilizuje mieszkańców do wyrażania sprzeciwu wobec planowanej linii szybkiej kolei w ramach CPK. Spółka CPK zbiera aktualnie opinie w ramach konsultacji społecznych dla trzech wariantów proponowanych linii w woj. śląskim. W Mikołowie przekonują, że dla miasta każda opcja jest fatalna.

Reklama

CPK - 1600 km nowych torów

Do 10 marca trwają ogólnopolskie konsultacje społeczne dotyczące proponowanych przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny korytarzy przyszłych linii kolejowych. CPK, jak już pisaliśmy wielokrotnie, zamierza zbudować w Polsce 1600 km linii kolejowych, których celem z jednej strony ma być zapewnienie szybkiego połączenia z centralnym lotniskiem w Baranowie pod Warszawą, a z drugiej – lepsze połączenia kolejowe regionów i miast, dotąd wykluczonych z siatki. Pociągi mają mknąć po nowych torach 200 km/h, umożliwiając np. podróż z Katowic do Krakowa w 38 minut. Jednym z większych beneficjentów CPK ma być Jastrzębie-Zdrój, 90-tysięczne miasto, największy samorząd w Polsce bez kolejowych połączeń pasażerskich. Tyle oficjalnych przekazów.

CPK szkodzi w woj. śląskim?

Wchodzą w szczegóły okazuje się, że CPK może wyrządzić wiele szkód, zarówno w infrastrukturze miejskiej, jak i w przyrodzie. Akcentują to dobitnie w Mikołowie, o czym jako pierwsza napisała "Gazeta Wyborcza". Przez to miasto ma przebiegać linia kolejowa nr 170, część Szprychy nr 7. CPK pyta o zdanie co do trzech wariantów korytarzy, w których mają mieścić się tory.

- Analizując szczegółowo proponowane korytarze kolejowe, nie tylko nie możemy zaakceptować ale i w żadnym wypadku dopuścić do realizacji proponowanych rozwiązań z uwagi na ich niszczycielski charakter w stosunku do długoletnich i kosztownych inwestycji naszej Gminy i jej mieszkańców oraz chronionego i unikalnego przyrodniczo charakteru tych terenów – mówi burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.

Wariant pomarańczowy linii 170 jest jego zdaniem najgorszy. Dzieli na trzy części chroniony obszar Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, który jest największym tego rodzaju obiektem w Polsce o unikatowej różnorodności biologicznej i był latami rozwijany przez społeczność, w tym finansowany w wielomilionowych inwestycjach zarówno gminnych, ogólnopolskich jak i unijnych. Wariant ten przecina wiele domów, w tym aktualnie budowane osiedle domów jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej na ponad 300 budynków po wschodniej stronie drogi DK44. Wariant koliduje też z projektowanym skrzyżowaniem na przebiegu drogi DK44, koliduje ze strefą konserwatorską zespołu pałacowo-parkowego w Paniowach i przebiega nad rejonem planowanego wydobycia węgla ze złoża Śmiłowice. Warianty zielony i niebieski powodują część wymienionych wcześniej problemów.

Burmistrz Mikołowa: zablokujemy budowę

Stąd burmistrz zapowiada nie tylko negatywne zaopiniowanie, ale wręcz dołożenie starań, by inwestycję zablokować.

- Plany przedstawionych linii kolejowych niszczą charakter naszego miasta, nasze dotychczasowe starania, najcenniejsze osiągnięcia i inwestycje, negatywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców którym niszczą dopiero wybudowane domy i osiedla, a ponadto pozostają w sprzeczności z realizowanymi i planowanymi inwestycjami zarówno przyrodniczymi, budowlanymi jak i drogowymi – zapowiada burmistrz.

Zastanawia się jednocześnie, dlaczego projektuje się takie nowe kosztowne i kolizyjne linie zamiast rozbudować już istniejące i nie powodujące tylu szkód.

- Przecież można obecnie funkcjonujące linie udoskonalić, dodatkowo osłonić, by ruch nie był uciążliwy a projekt akceptowalny i niosący wszystkim korzyści. Czy ewentualne oszczędności czasu pasażerów muszą niszczyć dorobek życia mieszkańców i lata starań i inwestycji Gminy? -pyta.

- Uważam, że przede wszystkim powinno się wykorzystać istniejącą już infrastrukturę. Mikołów ma czterdzieści tysięcy mieszkańców i jest głównym miastem stutysięcznego powiatu. W centrum miasta znajdują się dworzec kolejowy i autobusowy. Aktualnie prowadzimy największą inwestycję transportową w historii miasta, czyli budowę centrum przesiadkowego. Jej całkowity koszt to 23 ml zł, z czego 17 mln zł to dofinansowania zewnętrzne. Prowadzimy także zaawansowane rozmowy z PKP o rozbudowie wiaduktu kolejowego w naszym mieście i dworca kolejowego. Przez Mikołów dziś przejeżdża pociąg typu IC, jednak nie zatrzymuje się tu. Postulujemy, by zmodernizować istniejącą infrastrukturę i dostosować ją do potrzeb szybkiej kolei, zamiast prowadzić nowe bardzo kosztowne linie przez powstałe osiedla mieszkalne czy chronione tereny przyrodnicze – kończy gospodarz miasta.

W Mikołowie trwają spotkania z mieszkańcami, na których są zachęcani do jak najliczniejszego udziału konsutacjach i wyrażania sprzeciwu.

Śląski Ogród Biologiczny to unikat

Stanowisko w sprawie korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących rządowym planom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (linia kolejowa nr 170) zajął też Śląski Ogród Botaniczny.

„Ogród i jego otoczenie stanowią w sensie przyrodniczym harmonijną całość, a walory krajobrazowe i przyrodnicze kolekcji siedliskowych Ogrodu w dużym stopniu zależą od zachowania przestrzennej ciągłości systemu zielonej infrastruktury w skali lokalnej i ponadlokalnej. Ewentualne ulokowanie kolei dużych prędkości w sąsiedztwie Ogrodu oznaczałoby zarówno zaprzepaszczenie jego funkcji społecznej, jak i poważny uszczerbek dla unikatowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Mikołowa i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.” czytamy.

Małgorzata Szymańczyk, rzecznik ŚOB wskazuje, że Metropolia GZM uznała rozwój ogrodów botanicznych jako jedno z działań strategicznych do roku 2022.

„Przedmiotowa inwestycja jest w oczywisty sposób sprzeczna z tym priorytetem. Każdy z zaproponowanych wariantów linii 170 fragmentuje Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie na trzy części. Śląski Ogród Botaniczny wraz z jego otoczeniem to jedna z najważniejszych ostoi przyrody w skali obszaru metropolii GZM a zarazem jedna z najrozleglejszych i potencjalnie najważniejszych w skali GZM przestrzeni publicznych, o potencjalnie ponadregionalnym znaczeniu. Jest odwiedzany corocznie przez ponad 100 tys. osób, w tym także spoza województwa śląskiego.” czytamy w stanowisku.

Małgorzata Szymańczyk wylicza walory Ogrodu:

- Teren ogrodu i jego otoczenie nigdy nie były zabudowane (w II połowie XX wieku decydowała o tym obecność jednostki wojskowej). Dlatego istnieje ciągłość historyczna gleb i szaty roślinnej, a ważnym atutem jest ulokowanie Ogrodu wśród półnaturalnych i kulturowych krajobrazów związanych z rolnictwem i leśnictwem. Bardzo złożona struktura geologiczna, a także historia użytkowania terenu (dawna eksploatacja wapienia, dawna płytka eksploatacja węgla kamiennego) powodują, że bezpośrednie otoczenie Ogrodu obfituje w unikatowe siedliska roślin i zwierząt, ale równocześnie jest niezwykle trudny do lokowania dużych obiektów infrastruktury, a to z powodu znacznych deniwelacji terenu, licznych starych usypisk i wyrobisk, jak i płytkich, nie do końca rozpoznanych pustek podziemnych. Ogród i jego otoczenie to miejsce życia co najmniej 650 gatunków roślin naczyniowych (w tym około 30 gatunków chronionych), co najmniej 300 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, większości krajowych gatunków płazów i gadów, co najmniej 80 gatunków ptaków, a także licznych gatunków ssaków. Znajduje się tu także kilkanaście rodzajów półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, w tym zanikających w skali regionu i kraju – mówi rzeczniczka.

CPK: ogród będzie chroniony

Spółka zapewnia, że po to są właśnie konsultacje, by takie opinie zbierać.

- Strategiczne Studium Lokalizacyjne to dopiero pierwszy, wstępny etap planowania inwestycji kolejowych związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Linie przedstawione w SSL mają charakter wyłącznie orientacyjny. Na ich podstawie nie można wnioskować ani na temat ostatecznego przebiegu linii, jak i szerokości pasa gruntu niezbędnego do pozyskania na cele inwestycji, w tym szczegółowych kolizji. SSL nie przesądza o lokalizacji poszczególnych linii kolejowych – informuje biuro prasowe CPK.

W spółce zwracają uwagę, że jednym z kolejnych etapów planowania są tzw. inwentaryzacje przyrodnicze. Służą one identyfikacji uwarunkowań przyrodniczych na obszarze przebiegu inwestycji, umożliwiając jej przeprowadzenie w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska.

- Występowanie wartościowych obszarów mających znaczenie dla ochrony przyrody czy rekreacji (takich jak np. ogrody botaniczne) jest oczywistym przeciwskazaniem dla lokalizacji inwestycji – zaznacza Biuro Prasowe CPK.

Spółka przypomina, że SSL to dokument mający na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Na obecnym etapie konsultacji można zgłaszać opinie do trzech części SSL. Po pierwsze, do głównego opracowania zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg, których planowanie jest związane z powstaniem lotniska. Po drugie i trzecie, do części graficznej, czyli map topograficznych z korytarzami przebiegów: kolejowych i drogowych.

Konsultacje potrwają do 10 marca. Formularz do składania uwag, jak również komplet dokumentów, do których można je zgłaszać, znajdują się na stronie: konsultacje.cpk.pl.

- Ostateczny przebieg linii będzie zależał m.in. od wyniku konsultacji, uwarunkowań przyrodniczych, funkcjonalnych i technicznych. Szczegółowe ustalenia odnośnie przebiegu linii będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego. Niemniej jednak nawet na etapie wstępnego trasowania linii podejmowano starania, aby inwestycja nie naruszała i nie przechodziła przez Śląski Obszar Botaniczny – i tak jest. Po zakończeniu konsultacji spółka przedstawi dokument wyczerpująco podsumowujący konsultacje – kończy Biuro Prasowe CPK.

Co Wy sądzicie o sprawie?

Oceń publikację: + 1 + 11 - 1 - 7

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 588

Prezentacje firm