Wiadomości

Katowice szykują się do parkingowej rewolucji. Nowe znaki, sprzątanie ulic

2023-06-06, Autor: tora

W Katowicach trwają przygotowania do zmian w polityce parkingowej. Konieczne jest nie tylko oznakowanie poziome i pionowe ulic w centralnych dzielnicach miasta, ale także dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów i zapobieganie niepożądanym sytuacjom na ulicach, jak tarasowanie chodników przez samochody.

Reklama

Ze względu na duży teren objęty działaniami zmiany będą realizowane stopniowo na poszczególnych obszarach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Wykonawca w kolejnych dwóch tygodniach rozpocznie prace prowadzone na: ul. Mikołowskiej, Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, ul. Andrzeja, ul. Marii Skłodowskiej-Curie (od ul. Andrzeja do ul. Żwirki i Wigury), ul. Mikołaja Kopernika, ul. Teatralnej, ul. Szkolnej, ul. Sokolskiej, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Dąbrówki, ul. Batorego, ul. Kościuszki.

Ponadto kontynuowane będą prace na ul. Uniwersyteckiej, na ul. Piastowskiej, na ul. Teatralnej, na ul. Szkolnej, na ul. Moniuszki, na pl. Wolności (Od ul. Sądowej do ul. Sokolskiej), Jana III Sobieskiego (od Gliwickiej do dworca + nr. 23, 24, 26), na ul. Opolskiej (od Jana III Sobieskiego do Dąbrówki), na ul. Zabrskiej, na ul. Mickiewicza (od Sokolskiej do Jana III Sobieskiego), na ul. Stawowej, na ul. Piotra Skargi, na ul. Słowackiego, na ul. Pocztowej.

Przy każdym kolejnym etapie prac mieszkańcy będą o nich informowani różnymi kanałami, a w miarę możliwości za wycieraczkami samochodów pojawią się karteczki z prośbą o przeparkowanie pojazdu w konkretnych dniach, by można było przeprowadzić działania. Musimy pamiętać, że wykonanie oznakowania – zwłaszcza poziomego – jest uzależnione również od warunków atmosferycznych.

3332 nowych znaków, ponad 11 000 metrów kwadratowych oznakowań na ulicach

Łącznie zdemontowanych zostanie ponad 1700 dotychczasowych znaków pionowych i pojawią się 3332 nowe znaki. Prace obejmą też oznakowanie poziome. Wykonawca usunie 8 tys. metrów kwadratowych znaków i naniesie na ulice prawie 11 300 metrów kwadratowych nowego oznakowania. 

Konieczne jest także zadbanie o to, by w miejscach do tego nieprzeznaczonych kierowcy nie mogli pozostawiać swoich pojazdów. Tam, gdzie przestrzeń miejska będzie dawała taką możliwość, zamontowane zostaną m.in. elementy małej architektury (na przykład donice z zielenią) czy stojaki na rowery. W pozostałych miejscach służby skorzystają z innych rozwiązań – barierek oraz słupków.

Parkowanie w Katowicach – co się zmieni?

Pamiętajmy, że co do zasad, opłat, wciąż mówimy o projekcie, który dopiero będzie głosowany na radzie miasta. W każdym razie miasto proponuje jako podstawową zmianę rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania. Dzięki temu krokowi powstaną Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) oraz Strefa Płatnego Parkowania (SPP). Według samorządu pozwoli to znacząco ograniczyć napływ pojazdów spoza Katowic, które w dzisiaj funkcjonującej Strefie Płatnego Parkowania stanowią 57% procent ogółu pojazdów.

Opłaty będą kształtowały się następująco:

Strefa Płatnego Parkowania

  • Opłaty od poniedziałku do piątku,
  • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00

Stawki

 2 zł – za postój do 30 minut

 4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny

 4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju

 5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju

 4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

  • Opłaty od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy)
  • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00

Stawki

 3 zł – za postój do 30 minut

 6 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny

 7,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju

 8,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju

 6,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

- Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców wprowadzona zostanie możliwość parkowania do 30 minut dla szybkiego załatwienia spraw. Wysokość podanych stawek ma na celu zachęcenie osób spoza Katowic do dojazdu do pracy do centrum miasta transportem publicznym. Tym samym więcej miejsc parkingowych pozostanie dla mieszkańców ŚSPP oraz SPP. Zmniejszy się także natężenie ruchu w godzinach szczytu – podkreśla Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

Parkingowa karta mieszkańca

Wprowadzane zmiany mają służyć mieszkańcom Katowic – a w szczególności Śródmieścia i sąsiadujących z nim dzielnic. Dlatego wprowadzona zostanie „Parkingowa karta mieszkańca”. Jej najważniejsze założenia to:

  • Karta będzie przysługiwać na jeden samochód osobie, która jest zameldowana na pobyt stały w ŚSPP lub SPP i jest właścicielem pojazdu lub posiada inny, ważny tytuł prawny do użytkowanego samochodu.
  • Karta będzie uprawniać do postoju pojazdu na stanowiskach postojowych, położonych w całej Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub całej Strefie Płatnego Parkowania (czyli w granicach strefy dla której została wydana). Jest to kluczowa zmiana, gdyż dziś w Strefie Płatnego Parkowania mieszkańcy mogą bezpłatnie parkować wyłącznie na dwóch wybranych ulicach.
  • Opłaty abonamentowe będzie można wnosić miesięcznie lub kwartalnie. Stawka dla Strefy Płatnego Parkowania to 10 zł miesięcznie (lub 25 zł kwartalnie), a dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania to 20 zł miesięcznie (lub 50 zł kwartalnie).

Katowiczanie, którzy nie zamieszkują obszaru ŚSPP i SPP będą mogli nabyć abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 200 zł za miesiąc i 500 zł za kwartał, a w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 300 zł za miesiąc lub 750 zł za kwartał. Więcej informacji w zakresie abonamentów będzie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach. Sprzedaż opisanych powyżej abonamentów rozpocznie się w IV kwartale tego roku i zostanie poprzedzona szeroką akcją informacyjną, by wszyscy chętni mogli je nabyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

E-kontrola parkowania

Wzorem innych miast (m.in. Warszawy czy Gdyni), w Katowicach wprowadzona zostanie e-kontrola parkowania, wykonywana przez pojazdy z zamontowanymi, specjalnymi urządzeniami. Pojazdy te skanować będą tablice zaparkowanych samochodów i weryfikować z bazą danych pojazdów, za których postój wniesiono opłatę.

- Zmieni się również sposób naliczania opłat dodatkowych. Kierowca nie znajdzie już „za wycieraczką” samochodu zawiadomienia o nałożonej opłacie dodatkowej. Będzie miał natomiast możliwość sprawdzenia na specjalnej stronie internetowej, prowadzonej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), czy nie została naliczona opłata dodatkowa. W wybranych punktach strefy, z uwagi na ich układ komunikacyjny, zostanie zachowana kontrola prowadzona przez pracowników MZUiM, przy czym mechanizm nakładania opłat dodatkowych będzie jednolity w obydwu przypadkach – tłumaczy Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg.

Kiedy zmienione opłaty zaczną być pobierane?

Czytaj kolejne strony:

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 606

Prezentacje firm