Wiadomości

Ł. Kohut i M. Belka: zatrucie Odry to katastrofa ekologiczna. Wysłali pismo z mnóstwem pytań

2022-08-17, Autor: bf

Cały czas poznajmy nowe informacje dotyczące zatrucia rzeki Odry. Służby wyławiają z wody tony martwych ryb. Europosłowie Łukasz Kohut i Marek Belka próbują ustalić w związku z katastrofą kilka podstawowych faktów. Wysłali pytania do ministra infrastruktury. Otrzymały je też Wody Polskie i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Reklama

Kto zatruł rzekę Odrę i czym to zrobił? Czy wszystkie próbki wody zostały przebadane? Czy państwo skontrolowało przedsiębiorstwa mające zgodę na zrzut wody? Te i inne pytania zadają w piśmie Marek Belka i Łukasz Kohut – posłowie do Parlamentu Europejskiego. Ich adresatami są: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Paweł Rusiecki – zastępca prezesa Wód Polskich, Magda Gosk – zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Przypomnijmy, że prezesi tych instytucji zostali zdymisjonowani.

Podobnie jak miliony mieszkańców Polski, z przerażaniem obserwujemy katastrofę ekologiczną na Odrze. Na naszych oczach umiera środowisko naturalne, ale także pojawia się istotne zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli. Niezbędne jest zatem dokładne określenie przyczyn tego stanu rzeczy i okoliczności, w jakich doszło do skażenia środowiska. Umożliwi to bowiem przeciwdziałanie katastrofie naturalnej – czytamy w piśmie.

Łukasz Kohut i Marek Belka przedstawili adresatom pytania i wnioski o udostępnienie informacji. Zapytali m.in. o to, czy mają wiedzę o tym, że w ostatnim miesiącu zwiększono ilość zrzutów solanki pogórniczej do Odry i jej dopływów? Wnieśli o udostępnienie danych z ostatnich 3 tygodni dotyczących zrzutów odpadów do Odry i jej dopływów.

Odnieśli się również do kilkugodzinnego podniesienia poziomu Odry (na około 30 cm) z początku sierpnia.

Czy posiadacie państwo wiedzę o zrzucie wody z któregoś zbiornika do rzeki od dnia 15 lipca do dnia 15 sierpnia 2022 r.? Mając powyższe okoliczności na uwadze wnioskujemy o udostępnienie danych z wodomierzy o przepływach w Odrze w okresie od dnia 1 lipca do dnia 15 sierpnia 2022 r. ze wszystkich punktów pomiarowych znajdujących się na rzece na odcinku między Kędzierzynem-Koźlem a Szczecinem – piszą Łukasz Kohut i Marek Belka.

Europosłowie chcą też poznać listę zakładów przemysłowych, posiadających pozwolenia wodnoprawne zezwalające na zrzut ścieków do Odry na dzień 15 sierpnia 2022 r. Wnioskują o udostępnianie listy 20-stu największych spółek skarbu państwa, które posiadają zezwolenie na zrzut odpadów do Odry.

Politycy pytają się ponadto, czy od 15 lipca do 15 sierpnia przebadano wszystkie próbki wody z Odry. Chcą mieć listę badań, wód, osadów dennych i fauny wodnej z obrębu Odry, Kłodnicy, Bytomki i Kanału Gliwickiego, zarówno planowo w ramach monitoringu wód i monitoringu środowiska, jak i w ramach interwencji dotyczących martwych ryb i skażenia w tych ciekach – z uwzględnieniem informacji o zastosowanych metodach badania wraz z ich dokładnością i niepewnością, oraz o czasie, miejscach i sposobach poboru prób oraz warunkach i czasie ich przechowywania, a także udostępnienia wyników tych badań.

Wnioskujemy również o udostępnienie informacji w ww. zakresie dot. badań będących w toku i planowanych na dzień udzielenia odpowiedzi w związku z trwającą katastrofą ekologiczną w dorzeczu Odry. Oczekujemy udostępnienia wyników wszystkich badań naukowcom oraz stronie społecznej, gdyż zaangażowanie wszelkich możliwych środowisk pozwoli zrozumieć sytuację oraz wesprzeć przygotowywanie działań zaradczych – czytamy.

W końcu Łukasz Kohut i Marek Belka wnioskują o przedstawienie wyników weryfikacji formalno-prawnej czynnych i nieczynnych urządzeń wodnych służących do odprowadzania do rzek ścieków lub wód opadowych i roztopowych przeprowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w poprzednich latach, na skażonym odcinku Odry, tj. od wysokości ujścia Kanału Gliwickiego do wysokości Oławy, w tym udzielenie informacji:

- ile kontroli zostało przeprowadzonych,

- ile wylotów ścieków do rzek zostało zlokalizowanych,

- czy pobrano próbki z wylotów ścieków, a jeśli tak, to z których,

- czy przeprowadzono badania na obecność substancji toksycznych pobranych próbek, a jeśli tak, to jakie badania przeprowadzono i na obecność jakich substancji,

- czy kontrola odprowadzanych do rzek ścieków wykazała obecność substancji toksycznych, w tym mezytylenu, lub ponadnormatywne zużycie ilości substancji toksycznych przez podmioty odprowadzające ścieki do rzeki,

- czy w efekcie kontroli zidentyfikowano podmioty nieposiadające wymaganych prawem pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód, podmioty z nieuregulowaną kwestią wykonania samego urządzenia wodnego lub w stosunku do których stwierdzono inne nieprawidłowości,

- czy w konsekwencji wykazania ewentualnych nieprawidłowości, o których mowa wyżej, podjęto interwencje wobec ww. podmiotów – jeśli tak, to jaka była ilość tych interwencji I jakie konkretnie działania podjęto (np. wydanie decyzji o likwidacji urządzenia wodnego, nałożeniu grzywny lub zainicjowaniu postępowania sądowego).


Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Materiał oryginalny: https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,l-kohut-i-m-belka-zatrucie-odry-to-katastrofa-ekologiczna-wyslali-pismo-z-mnostwem-pytan,wia5-3266-53112.html

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 278

Prezentacje firm