Wiadomości

Miasta w szoku! Poczta chce spisów wyborców, z numerami pesel, adresami, imionami, nazwiskami

2020-04-23, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Zamieszanie z wyborami w gminach. Urzędnicy dostali dzisiaj w nocy maila z adresu Poczty Polskiej z prośbą o przekazane spisu wyborców. Nadawca chce naszych szczegółowych danych – numerów pesel, adresów, imion i nazwisk!

Reklama

Taką informację przekazał nam jako pierwszy Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

- Dziś otrzymaliśmy maila z Poczty Polskiej o przekazanie spisu wyborców w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze. Pod pismem nikt się nie podpisał. Oczywiście, ten mail stanowi dla nas spore zaskoczenie, bo procedura ustawodawcza nie została zakończona, a ustawa procedowana jest obecnie przez Senat – mówi Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik UGiM.

Jak dodaje nasza rozmówczyni, mail Poczty Polskiej zawiera wniosek o udostępnienie następujących danych dla każdego wyborcy: PESEL, Kod pocztowy, Miejscowość , Dzielnica, Ulica, Numer domu, Numer mieszkania, Imię, Drugie imię, Nazwisko, Drugie nazwisko , Województwo, Powiat, Gmina .

Pod mailem nikt się nie podpisał. To budzi wątpliwości urzędników w Czerwionce-Leszczynach.

- Co równie ważne, spis wyborców będzie gotowy po 4 maja. Od 20 kwietnia do 4 maja jest sporządzany i aktualizowany. To procedura, na podstawie Kodeksu Wyborczego, która pozwala mieszkańcom weryfikować swoje dane, wnioskować o dopisanie lub ewentualnie dokonanie korekt w spisie. Zachowujemy szczególną ostrożność w tej sytuacji, ponieważ podjęcie przez nas działań może stanowić naruszenie przepisów prawa – dodaje Hanna Piórecka-Nowak.

Podobne zdarzenie ma miejsce w Jejkowicach.

- Dostaliśmy o 2.30 w nocy maila z prośbą o przekazanie wykazu wyborców, ale trzymamy rękę na pulsie. Wydaje mi się, że to jakaś próba oszustwa. Czekamy na oficjalne informacje PKW. Patrząc na znajomych na Facebooku, wydaje mi się, że podobny mail otrzymały wszystkie gminy. Nie wiem, o co w tym chodzi – mówi nam Marek Bąk, wójt Jejkowic.

O sprawie donosi portal Rybnik.com.pl. Udało nam się dodzwonić do biura prasowego Poczty Polskiej. Dowiedzieliśmy się jedynie, że rzeczywiście nadawcą maili jest Poczta Polska. Natomiast przedstawiciel biura nie chciał odnieść się do pytania o to, czy nie jest nadużyciem występowanie o tyle danych wrażliwych.

Do sprawy odniósł się Związek Miast Polskich. Oto treść komunikatu:

W związku z anonimami od Poczty Polskiej o udostępnienie nowego rejestru spisu wyborców informujemy, że art. 99 ustawy z 16 kwietnia nie zawiera dyspozycji do żądania sporządzenia takich dokumentów.

Wiele miast informuje nas, że otrzymały anonimowe maile od spółki Poczta Polska, mające charakter wniosku o udostępnienie danych dotyczących tzw. wyborów korespondencyjnych. Wnioski de facto dotyczą SPORZĄDZENIA NOWEGO RODZAJU REJESTRU, zawierającego w określonym układzie dane z różnych źródeł, które pozostają w dyspozycji urzędów miast.

Oczywiście sporządzenie takiego zestawu danych wg podanego wzoru będzie wymagać wielu tygodni pracy. Poza tym spis wyborców jest dziś zdefiniowany w rozporządzeniu zupełnie inaczej, niż to, co chce pocztowy anonim.

Art. 99 ustawy z 16 kwietnia (w załączeniu) nie zawiera dyspozycji do żądania od nas sporządzania nowych rodzajów dokumentów, zawierających chronione dane osobowe w nowym, specyficznym układzie.

NIE NALEŻY ODPOWIADAĆ na te anonimowe maile, co wprost wynika z załączonego Komunikatu PKW.

Nawet gdyby Poczta Polska wystąpiła w przyszłości z prawidłowym wnioskiem o takiej treści, jak dotąd, NIE NALEŻY SPORZĄDZAĆ ŻADNYCH NOWYCH SPISÓW. Art. 99 nie daje nikomu prawa do żądania sporządzania nowych rejestro-spisów.

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura
Związek Miast Polskich

Art. 99. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane.

Komunikat wydała także Państwowa Komisja Wyborcza:

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wieloma pytaniami, wyjaśnia, że zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne m. in. w celu wykonania obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane te przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane

Przepis ten upoważnia operatora publicznego do żądania wydania danych ze spisu wyborców.

Jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być włącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza prosi o pilne przekazanie niniejszych wyjaśnień wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy rząd powinien wprowadzić dopłaty do zakupu węgla?


Oddanych głosów: 1747

Prezentacje firm