Polecamy na Śląsku

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Znamy laureatów

Przyznano nagrody XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®. Wynalazcy z całego świata mieli okazję pokazać swoje pomysły w dziedzinie nauki, przemysłu czy biznesu, ale także zawiązać znajomości z naukowcami z różnych części globu. Główna nagroda trafiła w ręce inżynierów z Politechniki Śląskiej.

Reklama

Podczas trwania targów mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszymi dokonaniami naukowymi i technicznymi, z kraju i zza granicy. Targi zgromadziły prawie stu wynalazców z 20 krajów i niemal każdego kontynentu. Zaprezentowali oni ponad trzysta konceptów i innowacji, z którymi, z powodu pandemii, mogliśmy zaznajomić się w formie online.

Pomimo takiej formy wydarzenia, nie straciło ono swojego charakteru. Wysokiej rangi organizacje z całego świata podjęły się wsparcia imprezy. Głównym patronem honorowym i partnerem Targów jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Głównym patronem Międzynarodowym jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO. Współgospodarzem wydarzenia jest Miasto Katowice.

Podczas trwania Targów naukowcy oraz przedstawiciele świata biznesu podjęli dyskusję na temat wagi nauki w wymiarze społecznym i gospodarczym. Dwudniowa konferencja powstała z inicjatywy Politechniki Śląskiej, w ramach Partnerstwa Merytorycznego.

Poza wspomnianią konferencją, imprezie towarzyszły wystawy i prezentacje wyznalazków oraz oczywiście, wybór nagrodzonych prac, co nie było dla jury takie proste.

– Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, a co za tym idzie, wybór zywcięzców był ogromnie trudny. Moim osobistym problemem było wyłonienie laureata Nagrody Przewodnicząego Jury. Nie mogąc się zdecydować, przekazałem to zadanie moim szanownym koleżankom i kolegom z Kapituły Jury – wspomina Przewodniczący Międzynarodowego Jury, dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw.

W skład Międzynarodowego Jury weszli naukowcy, wynalazcy i osoby działające społecznie z różnych zakątków świata. Nagrody przyznane w tegorocznej edycji prezentują się następująco:

 • Grand Prix INTARG® 2021 dla Politechniki Śląskiej za wynalazek: Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych

Główna nagroda trafiła w ręce inżynierów z Politechniki Śląskiej. Sam wynalazek to zaawansowane technologicznie, sterowane zdalnie narzędzie robotyczne do inwentaryzacji, inspekcji i diagnostyki trudno dostępnych konstrukcji budowlanych, w tym, dzięki unikalnemu modułowi wykorzystującemu termografię, również konstrukcji wzmocionych nakładkami FRP.

 

 • Najlepszy Wynalazek Zagraniczny 2021 dla University Politehnica of Bucharest za wynalazek: Compositions and method for treating materials for the development of (medical) protective devices with antiviral and antimicrobial role
 • Nagroda Przewodniczącego Jury dla Saba Highschool za wynalazek: Antibacterial and Herbal Extracts for Pressure Ulcers Patients
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Chulalongkorn University za wynalazek: Moresil Gold: The Product Innovation Using Nutraceutical Delivery System on Improving Growth Performance of Broiler
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla EnSafe za wynalazek: Krzesło ewakuacujne FALCON
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk za wynalazek: System ICT bezpieczeństwa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę z zastosowaniem algorytmów analizy systemowej
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za wynalazek: Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla nieorganicznych i organicznych ogniw fotowoltaicznych
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. za wynalazek: Przenośnik zgrzebłowy do prac ratowniczych typu PRJZR-400
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Joint Stocks Company Research and Design Institute for Information Technology, Signalling and Telecommunications on Railway Transport (JSC NIIAS), subsidiary of JSC RZD za wynalazek: System for technical and commercial monitoring of train condition
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Politechniki Śląskiej za wynalazek: Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP za wynalazek: Zrobotyzowany strzelecki system treningowy PIAP MOBI TARGET
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla University Politehnica of Bucharest za wynalazek: Compositions and method for treating materials for the development of (medical) protective devices with antiviral and antimicrobial role
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za wynalazek: Biopoliol obniżający palność na bazie oleju z gorczycy białej (Sinapis alba) dedykowany sztywnym piankom poliuretanowym dla budownictwa
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy za wynalazek: Urządzenie i sposób palenia ziaren
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Yango University za wynalazek: An Intelligent Ozone Disinfection Equipment
 • Nagroda Diamentowa 'Pro Societas Bono' dla Guangzhou Panyu Polytechnic za wynalazek: A Wearable Emotion Detector
 • Nagroda Diamentowa 'Pro Societas Bono' dla MERA SYSTEMY za wynalazek: Stacjonarne i mobilne automaty biletowe, opłatomaty, totemy, przesyłkomat
 • Nagroda Diamentowa 'Pro Societas Bono' dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za wynalazek: Egzoszkielet na staw łokciowy
 • Wyróżnienie za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL dla Aqustec Sp. z o.o. za wynalazek: Budka telefoniczna jednoosobowa HIDE
 • Wyróżnienie za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL dla MERA SYSTEMY za wynalazek: Stacjonarne i mobilne automaty biletowe, opłatomaty, totemy, przesyłkomat
 • Wyróżnienie za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP za wynalazek: Zrobotyzowany strzelecki system treningowy PIAP MOBI TARGET
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Pro publico bono dla Manli Hsieh Prezes World Invention Intellectual Property Associations WIIPA za szczególne zasługi i wieloletnią działalność pro publico bono w zakresie międzynarodowego rozwoju wynalazczości, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz szerokiego upowszechniania kultury innowacyjności.
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Jednostka sfery nauki dla Polskiej Akademii Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych za działalność naukową o dużym znaczeniu dla rozwoju nauk medycznych, zwłaszcza z zakresu technologii medycznych, poprzez opracowanie nowatorskich w skali światowej technologii wytwarzania nowej generacji w pełni biozgodnych systemów chirurgicznych, szczególnie stentów do zastosowania w angioplastyce wieńcowej; wybitne osiągniecia naukowe i promocję Polski w świecie jako kraju o dużym potencjale intelektualnym i innowacyjnym
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Menadżer Innowacji dla Centrum Inkubacji I Transferu Technologii Politechniki Śląskiej za wiodącą rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Swoją działalność koncentruje na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, animowaniu współpracy badawczej i technologicznej oraz wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Działalność Centrum obejmuje w szczególności: upowszechnianie postaw proinnowacyjnych w środowisku naukowym Uczelni, identyfikowanie potencjale wdrożeniowym, opracowywanie oferty technologicznej Uczelni w zakresie projektów o potencjale wdrożeniowym, dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych Uczelni zgodnie z przepisami polskiego prawa o własności przemysłowej i zarządzeniami wewnętrznymi, realizację procesu komercjalizacji projektów Uczeli o potencjale wdrożeniowym
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Kobieta Wynalazca dla dr hab. inż. Joanna Ortyl prof. Politechniki Krakowskiej za działalność naukowo-badawczą, której owocem są liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe, projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe, szczególnie w dziedzinie fotochemii, procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych. Wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii START-UP, typu spin-off dla Spółki Photo4Chem Sp. z o. o. za wzorcową działalność prorynkową, bazującą na współpracy z jednostkami sfery nauki, zwłaszcza z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, w celu komercjalizacji projektów konstruktorskich z zakresu inżynierii chemicznej i inżynierii mechanicznej, dotyczących rozwiązań technologicznych nowej aparatury i urządzeń dedykowanych do druku 3D
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Firma Innowacyjna dla InnerWeb Sp. z o.o. za działalność innowacyjną z zakresu Przemysłu 4.0, której celem jest opracowanie i wdrożenie pierwszego na świecie w pełni autonomicznego systemu informatycznego o nazwie: InnerWeb®, zapewniającego postęp w procesach i procedurach organizacyjnych zakładu przemysłowego, w tym: geolokalizację urządzeń i narzędzi; dostęp do dokumentacji, raportów przedsiębiorstwa; podniesienie bezpieczeństwa pracy i produktywności pracowników oraz usprawnienie zarządzania zakładem
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Produkt dla AQUSTEC Sp. z o.o za innowację Budka telefoniczna HIDE Phone Booth łatwą w montażu, modułową kabinę akustyczną, zapewniającą optymalne warunki do prowadzenia rozmów telefonicznych i telekonferencji w ciszy i poczuciu prywatności, zwiększając komfort i higienę pracy w biurach, budynkach użyteczności publicznej i halach produkcyjnych
 • Młody Wynalazca 2021 - I miejsce dla Mikołaja Lecha i Patryka Łodkowskiego z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK 'Jędrusie' w Połańcu za innowację Bezpieczny Przejazd Kolejowy
 • Młody Wynalazca 2021 - II miejsce dla Łukasza Kunata i Kamila Skałbania z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK 'Jędrusie' w Połańcu za innowację Widzisz Reagujesz Żyjesz
 • Młody Wynalazca 2021 - III miejsce dla Zofia Chrapko ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu za innowację Prototyp urządzenia informującego o kradzieży pojazdu samochodowego wraz z jego lokalizacją
 • Młody Wynalazca 2021 - wyróżnienie dla Marcela Gorczycy z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku za innowację Filament do drukarek 3D pozyskany z plastikowych butelek
 • Młody Wynalazca 2021 - wyróżnienie dla Sebastiana Kury i Pawła Orlika z Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Technikum nr 4 za innowację Technical Classes Simulator.
Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 588

Prezentacje firm