Polecamy na Śląsku

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Znamy laureatów

Przyznano nagrody XIV edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®. Wynalazcy z całego świata mieli okazję pokazać swoje pomysły w dziedzinie nauki, przemysłu czy biznesu, ale także zawiązać znajomości z naukowcami z różnych części globu. Główna nagroda trafiła w ręce inżynierów z Politechniki Śląskiej.

Reklama

Podczas trwania targów mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszymi dokonaniami naukowymi i technicznymi, z kraju i zza granicy. Targi zgromadziły prawie stu wynalazców z 20 krajów i niemal każdego kontynentu. Zaprezentowali oni ponad trzysta konceptów i innowacji, z którymi, z powodu pandemii, mogliśmy zaznajomić się w formie online.

Pomimo takiej formy wydarzenia, nie straciło ono swojego charakteru. Wysokiej rangi organizacje z całego świata podjęły się wsparcia imprezy. Głównym patronem honorowym i partnerem Targów jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Głównym patronem Międzynarodowym jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO. Współgospodarzem wydarzenia jest Miasto Katowice.

Podczas trwania Targów naukowcy oraz przedstawiciele świata biznesu podjęli dyskusję na temat wagi nauki w wymiarze społecznym i gospodarczym. Dwudniowa konferencja powstała z inicjatywy Politechniki Śląskiej, w ramach Partnerstwa Merytorycznego.

Poza wspomnianią konferencją, imprezie towarzyszły wystawy i prezentacje wyznalazków oraz oczywiście, wybór nagrodzonych prac, co nie było dla jury takie proste.

– Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, a co za tym idzie, wybór zywcięzców był ogromnie trudny. Moim osobistym problemem było wyłonienie laureata Nagrody Przewodnicząego Jury. Nie mogąc się zdecydować, przekazałem to zadanie moim szanownym koleżankom i kolegom z Kapituły Jury – wspomina Przewodniczący Międzynarodowego Jury, dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw.

W skład Międzynarodowego Jury weszli naukowcy, wynalazcy i osoby działające społecznie z różnych zakątków świata. Nagrody przyznane w tegorocznej edycji prezentują się następująco:

 • Grand Prix INTARG® 2021 dla Politechniki Śląskiej za wynalazek: Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych

Główna nagroda trafiła w ręce inżynierów z Politechniki Śląskiej. Sam wynalazek to zaawansowane technologicznie, sterowane zdalnie narzędzie robotyczne do inwentaryzacji, inspekcji i diagnostyki trudno dostępnych konstrukcji budowlanych, w tym, dzięki unikalnemu modułowi wykorzystującemu termografię, również konstrukcji wzmocionych nakładkami FRP.

 

 • Najlepszy Wynalazek Zagraniczny 2021 dla University Politehnica of Bucharest za wynalazek: Compositions and method for treating materials for the development of (medical) protective devices with antiviral and antimicrobial role
 • Nagroda Przewodniczącego Jury dla Saba Highschool za wynalazek: Antibacterial and Herbal Extracts for Pressure Ulcers Patients
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Chulalongkorn University za wynalazek: Moresil Gold: The Product Innovation Using Nutraceutical Delivery System on Improving Growth Performance of Broiler
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla EnSafe za wynalazek: Krzesło ewakuacujne FALCON
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk za wynalazek: System ICT bezpieczeństwa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę z zastosowaniem algorytmów analizy systemowej
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za wynalazek: Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla nieorganicznych i organicznych ogniw fotowoltaicznych
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. za wynalazek: Przenośnik zgrzebłowy do prac ratowniczych typu PRJZR-400
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Joint Stocks Company Research and Design Institute for Information Technology, Signalling and Telecommunications on Railway Transport (JSC NIIAS), subsidiary of JSC RZD za wynalazek: System for technical and commercial monitoring of train condition
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Politechniki Śląskiej za wynalazek: Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP za wynalazek: Zrobotyzowany strzelecki system treningowy PIAP MOBI TARGET
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla University Politehnica of Bucharest za wynalazek: Compositions and method for treating materials for the development of (medical) protective devices with antiviral and antimicrobial role
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za wynalazek: Biopoliol obniżający palność na bazie oleju z gorczycy białej (Sinapis alba) dedykowany sztywnym piankom poliuretanowym dla budownictwa
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy za wynalazek: Urządzenie i sposób palenia ziaren
 • Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży dla Yango University za wynalazek: An Intelligent Ozone Disinfection Equipment
 • Nagroda Diamentowa 'Pro Societas Bono' dla Guangzhou Panyu Polytechnic za wynalazek: A Wearable Emotion Detector
 • Nagroda Diamentowa 'Pro Societas Bono' dla MERA SYSTEMY za wynalazek: Stacjonarne i mobilne automaty biletowe, opłatomaty, totemy, przesyłkomat
 • Nagroda Diamentowa 'Pro Societas Bono' dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za wynalazek: Egzoszkielet na staw łokciowy
 • Wyróżnienie za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL dla Aqustec Sp. z o.o. za wynalazek: Budka telefoniczna jednoosobowa HIDE
 • Wyróżnienie za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL dla MERA SYSTEMY za wynalazek: Stacjonarne i mobilne automaty biletowe, opłatomaty, totemy, przesyłkomat
 • Wyróżnienie za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP za wynalazek: Zrobotyzowany strzelecki system treningowy PIAP MOBI TARGET
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Pro publico bono dla Manli Hsieh Prezes World Invention Intellectual Property Associations WIIPA za szczególne zasługi i wieloletnią działalność pro publico bono w zakresie międzynarodowego rozwoju wynalazczości, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz szerokiego upowszechniania kultury innowacyjności.
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Jednostka sfery nauki dla Polskiej Akademii Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych za działalność naukową o dużym znaczeniu dla rozwoju nauk medycznych, zwłaszcza z zakresu technologii medycznych, poprzez opracowanie nowatorskich w skali światowej technologii wytwarzania nowej generacji w pełni biozgodnych systemów chirurgicznych, szczególnie stentów do zastosowania w angioplastyce wieńcowej; wybitne osiągniecia naukowe i promocję Polski w świecie jako kraju o dużym potencjale intelektualnym i innowacyjnym
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Menadżer Innowacji dla Centrum Inkubacji I Transferu Technologii Politechniki Śląskiej za wiodącą rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Swoją działalność koncentruje na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, animowaniu współpracy badawczej i technologicznej oraz wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Działalność Centrum obejmuje w szczególności: upowszechnianie postaw proinnowacyjnych w środowisku naukowym Uczelni, identyfikowanie potencjale wdrożeniowym, opracowywanie oferty technologicznej Uczelni w zakresie projektów o potencjale wdrożeniowym, dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych Uczelni zgodnie z przepisami polskiego prawa o własności przemysłowej i zarządzeniami wewnętrznymi, realizację procesu komercjalizacji projektów Uczeli o potencjale wdrożeniowym
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Kobieta Wynalazca dla dr hab. inż. Joanna Ortyl prof. Politechniki Krakowskiej za działalność naukowo-badawczą, której owocem są liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe, projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe, szczególnie w dziedzinie fotochemii, procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych. Wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii START-UP, typu spin-off dla Spółki Photo4Chem Sp. z o. o. za wzorcową działalność prorynkową, bazującą na współpracy z jednostkami sfery nauki, zwłaszcza z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, w celu komercjalizacji projektów konstruktorskich z zakresu inżynierii chemicznej i inżynierii mechanicznej, dotyczących rozwiązań technologicznych nowej aparatury i urządzeń dedykowanych do druku 3D
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Firma Innowacyjna dla InnerWeb Sp. z o.o. za działalność innowacyjną z zakresu Przemysłu 4.0, której celem jest opracowanie i wdrożenie pierwszego na świecie w pełni autonomicznego systemu informatycznego o nazwie: InnerWeb®, zapewniającego postęp w procesach i procedurach organizacyjnych zakładu przemysłowego, w tym: geolokalizację urządzeń i narzędzi; dostęp do dokumentacji, raportów przedsiębiorstwa; podniesienie bezpieczeństwa pracy i produktywności pracowników oraz usprawnienie zarządzania zakładem
 • Lider Innowacji 2021 w kategorii Produkt dla AQUSTEC Sp. z o.o za innowację Budka telefoniczna HIDE Phone Booth łatwą w montażu, modułową kabinę akustyczną, zapewniającą optymalne warunki do prowadzenia rozmów telefonicznych i telekonferencji w ciszy i poczuciu prywatności, zwiększając komfort i higienę pracy w biurach, budynkach użyteczności publicznej i halach produkcyjnych
 • Młody Wynalazca 2021 - I miejsce dla Mikołaja Lecha i Patryka Łodkowskiego z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK 'Jędrusie' w Połańcu za innowację Bezpieczny Przejazd Kolejowy
 • Młody Wynalazca 2021 - II miejsce dla Łukasza Kunata i Kamila Skałbania z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK 'Jędrusie' w Połańcu za innowację Widzisz Reagujesz Żyjesz
 • Młody Wynalazca 2021 - III miejsce dla Zofia Chrapko ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu za innowację Prototyp urządzenia informującego o kradzieży pojazdu samochodowego wraz z jego lokalizacją
 • Młody Wynalazca 2021 - wyróżnienie dla Marcela Gorczycy z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku za innowację Filament do drukarek 3D pozyskany z plastikowych butelek
 • Młody Wynalazca 2021 - wyróżnienie dla Sebastiana Kury i Pawła Orlika z Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Technikum nr 4 za innowację Technical Classes Simulator.
Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?Oddanych głosów: 235

Prezentacje firm