Wiadomości

Na co państwo wydaje nasze podatki - rachunek za 2018 rok

2019-05-06, Autor: tora, źródło: for.org.pl

Wydatki państwa w roku 2018 w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły ponad 23 tys. zł. Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowało „Rachunek od Państwa za 2018 r.”

Ósmą już edycję Rachunku od Państwa FOR zaprezentował 30 kwietnia. Zestawienie pokazuje strukturę wydatków naszego państwa.

Reklama

Państwo wydaje coraz więcej
Forum Obywatelskiego Rozwoju od 8 lat analizuje wydatki publiczne przedstawiając je w przystępnej formie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. Dane przedstawione w ten sposób można znacznie łatwiej odnieść do naszych zarobków i wydatków.

W 2018 roku „Rachunek od Państwa” na jednego mieszkańca wyniósł 23 135 zł i był o 1644 zł wyższy niż rok temu i 5117 zł wyższy niż 8 lat temu. W 2011 roku, kiedy FOR przygotowywał pierwszą edycję „Rachunku od Państwa”, wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 18 018 zł.

Na co rządzący wydają najwięcej?
•Emerytury i renty, edukacja oraz służba zdrowia łącznie odpowiadają za ponad połowę wydatków państwa. W 2018 roku największe pozycje w Rachunku (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) to:
•Emerytury i renty - 7025 zł:
•Edukacja - 2596 zł
•Opieka zdrowotna - 2534 zł
•Pomoc społeczna - 2136 zł (w tym 589 zł programu Rodzina 500+)
•Transport - 1981 zł
•Wojsko, policja, więzienia, sądy - 1675 zł
•Administracja - 1119 zł
•Odsetki od długu publicznego - 826 zł

Wydatki państwa to nie tylko wydatki budżetu państwa, ale także samorządów, NFZ, FUS zarządzanego przez ZUS, KRUS i wielu innych podmiotów.

Choć zdecydowana większość wydatków publicznych przypada na kilka ww. instytucji, to należy pamiętać, że cały sektor finansów publicznych obejmuje ponad 61 tys. różnych jednostek. Poza wymienionymi należą do niego liczne szkoły, uczelnie, szpitale, ale także podmioty, takie jak np. zarządy cmentarzy komunalnych, parki miejskie, studia filmowe „TOR”, „ZEBRA”, „KADR”. Ze względu na niemożność pozyskania danych dla wszystkich 61 tys. podmiotów oraz skorygowania przepływów między nimi Rachunek od Państwa zawiera pozycję bilansującą „Inne”.

„Rachunek od Państwa” przedstawia wydatki państwa w przeliczeniu na przeciętnego obywatela celowo w bardzo dużym uproszczeniu.
Ilość płaconych przez konkretną osobę podatków i składek zależy od tego, ile ona zarabia i co kupuje. Na przygotowanym przez FOR portalu SprawdzPodatki.pl każdy może sprawdzić, ile podatków i składek mieści się w płacy o dowolnej wysokości. Podając dodatkowo szacunkową wielkość zakupów, każdy może otrzymać swój własny, zindywidualizowany rachunek od państwa.

Wiedza na temat struktury i wielkości wydatków państwa jest niezbędna, ponieważ jej brak uniemożliwia Polakom ocenę i kontrolę nieodpowiedzialnych obietnic polityków.

Metodologia:
Rachunki od Państwa powstają w kwietniu, kiedy część instytucji wchodzących w skład sektora finansów publicznych nie opublikowała jeszcze ostatecznych sprawozdań finansowych. - Dlatego dane, które publikujemy w kwietniu opierają się częściowo o prognozy finansowe, które nie zawsze są wcielane w życie. W aktualizacji wcześniejszych edycji Rachunków od Państwa dane szacunkowe zastąpiliśmy danymi o faktycznym wykonaniu budżetów poszczególnych jednostek. Zmiany metodologii mają dwojaki charakter - po pierwsze, metodologia rachunków narodowych, będąca punktem wyjścia do obliczania Rachunku od Państwa została zmieniona przez Eurostat z ESA95 na ESA2010. Po drugie, w trakcie 8-letnich prac nad Rachunkiem od Państwa dopracowaliśmy strukturę opisywanych pozycji tak, aby była ona czytelniejsza. Przy aktualizacji zastosowaliśmy strukturę z ostatniej edycji do wszystkich poprzednich - mówi dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR, autor "Rachunku od Państwa".

Komentarz autora dla ŚląskiegoBiznesu.pl
- Politycy lubią mówić o wydatkach państwa, a nie lubią mówić o podatkach potrzebnych na ich sfinansowanie. A to są dwie strony tego samego medalu. Jeśli chcemy niskie podatki, powinniśmy się godzić na niskie wydatki. Jeśli oczekujemy wysokich wydatków, musimy się pogodzić z wysokimi podatkami - mówi dr Łaszek. - O czym jeszcze trzeba pamiętać? Kilka lat temu robiliśmy przy okazji badania opinii publicznej, z których wyszło, że wydatki najbardziej kojarzą się ludziom z administracją. Tymczasem administracja to tylko około 5 procent rachunku, czyli 1119 zł na mieszkańca. A największe pozycje to emerytury, edukacja i zdrowie. "Rachunek od Państwa" powinien więc dawać ludziom do myślenia. Jak ktoś z polityków mówi, że podniesie emerytury, a ograniczy wydatki na pensje w administracji i będzie się to spinało, to mówi nieprawdę. To różne rzędy wielkości - komentuje główny ekonomista FOR.

Czy zgodzilibyście się na niższe świadczenia z państwa przy jednoczesnym obniżeniu podatków?

Socjal czy podatki? Co wybierasz?
Oddanych głosów: 128

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.