Kariera

Nowa tarcza dla przedsiębiorców – kto z poszkodowanych pandemią otrzyma wsparcie?

Rząd po raz kolejny pochylił się nad sytuacją przedsiębiorców, którzy najdotkliwiej odczuli skutki pandemii COVID-19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.2021.713) czyli tak zwaną Tarczę 9.0 analizują pod kątem form wsparcia dla przedsiębiorców Beata Bieniek-Wiera, adwokat, wspólnik kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy sp.p., Dominika Bielecka i Aleksandra Bętkowska, aplikantki adwokackie.

Reklama

 

Tarcza 9.0 - cztery formy wsparcia dla przedsiębiorców

Najnowsza tarcza przewiduje następujące formy wsparcia przedsiębiorców:

  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • świadczenia postojowe,
  • dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za luty lub marzec i kwiecień albo kwiecień 2021 r.

Powyższe rozwiązania są dedykowane przedsiębiorcom prowadzącym określoną w rozporządzeniu działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności. W poczet beneficjentów tarczy przyjęto sprzedawców detalicznych czy podmioty świadczące usługi fryzjerskie i kosmetyczne (tzw. branża beauty). Ocena spełnienia warunku prowadzenia danej działalności dla nowo objętych tarczą przedsiębiorców dokonywana będzie na podstawie danych figurujących w rejestrze REGON na dzień 31 marca 2021 r.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Rozporządzenie przewiduje świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorcy, którego przychód z prowadzonej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Rodzaj przeważającej działalności (PKD) pozwalającej na skorzystanie z tej formy wsparcia opisuje tabela dołączona jako galeria zdjęć.

Świadczenia przyznawane są na okres trzech miesięcy i wynoszą 2.000,00 zł miesięcznie na każdego z pracowników, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy oraz z wyłączeniem tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz tych, którzy zostali zatrudnieni w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie świadczeń można składać do 30 czerwca 2021 r. Wniosek należy złożyć elektronicznie do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Czytaj kolejne strony:

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 580

Prezentacje firm