Wiadomości

Nowy konkurs: 30 mln zł na wsparcie śląskiego biznesu

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczęło nabór wniosków do konkursu wspierającego profesjonalizację Instytucji Otoczenia Biznesu.

Wsparcie uzyskają projekty przewidujące stworzenie wysokospecjalistycznych i proinnowacyjnych specjalistycznych usług doradczych. Pula na ten cel wynosi 30 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania to aż 85%. Wśród wydatków kwalifikowanych znajdą się: pomoc szkoleniowa, usługi doradcze, promocja, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

Reklama

Wsparcie uzyskają projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego województwa oraz wpływające na rozwój gospodarki, wzrost innowacyjności, zintensyfikowanie badań przemysłowych, a także mające przygotować przedsiębiorstwa do udziału w programach międzynarodowych, takich jak Horyzont 2020 czy COSME.

O dofinansowanie mogą ubiegać się tzw. instytucje otoczenia biznesu (IOB), które wyświadczyły minimum trzy wysokospecjalistyczne, proinnowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorstw w okresie trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku.

Projekty mają służyć rozwojowi województwa śląskiego, stąd zastrzeżenie, że instytucje zgłaszające się do konkursu muszą prowadzić działalność na jego terenie. W konkursie mogą uczestniczyć również tzw. instytucje otoczenia biznesu (IOB) będące przedsiębiorstwami — ich status zostanie zweryfikowany na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie strategii biznesowej, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów IOB oraz potwierdza zdolność do działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności podmiotu finansowo samowystarczalnego (lub uzyskania samowystarczalności stopniowo do końca okresu kwalifikowalności). Niezbędne jest także wykazanie stosowania norm w zakresie standardu dostarczania usług opracowanych co najmniej na poziomie krajowym.

>>Dowiedz się więcej na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości<<

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.