Koronawirus a biznes

Odwołane wesele czy koncert - jak wydłużyć termin zwrotu pieniędzy?

Mając na uwadze skutki związane z pandemią wirusa COVID-19, Kancelaria Adwokacka Jarosław Reck Adwokaci przybliża i wyjaśnia regulację prawną uprawniającą przedsiębiorców do późniejszego zwrotu środków pieniężnych wpłaconych na poczet organizacji wydarzeń, które nie mogą się odbyć w pierwotnie zaplanowanym terminie.

Reklama

Zasadą jest, że w przypadku, gdy jedno ze świadczeń wzajemnych (np. organizacja imprezy muzycznej, za którą klient zakupił już bilet) stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, to wówczas strona, która miała to świadczenie spełnić (organizator imprezy) nie może żądać świadczenia wzajemnego (zapłaty ceny za bilet), a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie określonym w umowie lub wezwaniu.

Natomiast zgodnie z art. 15zp ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu nadanym przez Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone na jego rzecz przez klienta środki, jednakże dopiero w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Najistotniejszym warunkiem w tym kontekście pozostaje kwestia skutecznego rozwiązania umowy, czyli zakomunikowania klientowi woli wywołania określonych skutków prawnych. Następuje to poprzez złożenie oświadczenia w odpowiedniej formie i o odpowiedniej treści, z którego w sposób niewątpliwy winno wynikać, że przedsiębiorca chce rozwiązać daną umowę. Oświadczenie to powinno złożone klientowi w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią, bowiem to od zapoznania się z tym oświadczeniem uzależnione będą dalsze skutki prawne. Można to uczynić przykładowo listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, rozwiązanie rzeczonej umowy wymaga zachowania tej samej formy. Nierzadko wymóg dochowania formy zastrzeżony jest pod rygorem nieważności. 

Wypada także zauważyć, że w zamyśle ust. 2 powołanego przepisu, rozwiązanie umowy opisane powyżej nie będzie skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę z tym zastrzeżeniem, że wartość vouchera nie może być niższa od kwoty wpłaconej przez klienta na poczet realizacji dotychczasowej umowy. O rozwiązaniu nie może być mowy również wówczas, gdy bez zaproponowania takiego vouchera zmianie uległ termin wydarzenia, a termin ten został zaakceptowany przez klienta.

W razie braku propozycji skorzystania z vouchera, niewyrażenia zgody przez klienta na voucher lub zmianę terminu, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty np. za odwołany mecz piłki nożnej, wydarzenie muzyczne, spektakl w teatrze, czy też za organizację wesela, jednakże w znacznie wydłużonym terminie, tj. 180 dni licząc od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Poniżej przedstawiamy wzór, jak prawidłowo rozwiązać umowę:

----------------------

Polecamy też inne nasze poradniki

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych

Tarcza Antykryzysowa: wypełniamy wnioski. Prawnik pomaga krok po kroku

Tarcza Antykryzysowa: prawnik o pomocy dla pracodawcy i pracownika

Umowy kredytu i pożyczki: co proponuje Tarcza Antykryzysowa?

Tarcza 2.0: prawnik omawia wprowadzone zmiany

Prawa konsumenta w dobie globalnej pandemii

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych a koronawirus. Zmiany w Tarczy 2.0 omawia prawnik

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

Tarcza finansowa dla małych, średnich i dużych firm - możliwości wsparcia analizuje prawnik

Tarcza Finansowa. Jak mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju - wyjaśnia prawnik

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Weźmiesz udział w wyborach prezydenta RP?
Oddanych głosów: 424