Kariera

Polityka Nowej Szansy – prawnik analizuje propozycje pomocy dla firm potrzebujących ratunku

W niniejszym artykule, dzięki uprzejmości Kancelarii Adwokackiej Adwokata Jarosława Reck w Katowicach przybliżony zostanie temat przygotowanego i wdrożonego przez Ministerstwo Rozwoju programu pomocy dla przedsiębiorców w ramach Polityki Nowej Szansy. Program ten znajduje swe prawne umocowanie w Ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Reklama

Program dla wszystkich firm bez względu na wielkość

Rzeczony program skierowany jest do przedsiębiorców zmagających się z kryzysem ekonomicznym powstałym w następstwie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV 2, ale i również dla tych, których ów kryzys trapi już przez dłuższy czas. Program ma na celu ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorstw. Prawo wnioskowania o przyznanie pomocy przysługuje bez wyjątku także tym, którzy skorzystali z Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR, jednakże wciąż potrzebują dalszego wsparcia. Polityka Nowej Szansy przewidziana jest począwszy od mikro przedsiębiorców aż do największych podmiotów gospodarczych.

Kluczem do pomocy pomysł na wyjście z tarapatów

Istota programu sprowadza się do próby ratowania firm zagrożonych niewypłacalnością lub firm już niewypłacalnych. Kluczowym warunkiem otrzymania pomocy, oprócz dążenia do uratowania biznesu, jest przede wszystkim pomysł jak wyjść z tarapatów finansowych. Należy przez to rozumieć realnie istniejący potencjał do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Trzy rodzaje pomocy

Pomoc 1 – krótkoterminowa pożyczka

Pierwszy z nich to pomoc na ratowanie, tj. krótkoterminowa pożyczka udzielana na okres do sześciu miesięcy. Jej zadaniem jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności finansowej do czasu opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja finansowa po tym czasie poprawi się na tyle, że będzie możliwe kontynuowanie działalności to zamiast restrukturyzacji albo likwidacji, przedsiębiorca będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia okażą się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy. Pomoc na ratowanie skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Natomiast duży przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Pomoc 2 – wsparcie restrukturyzacyjne

Drugim rodzajem jest tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne polegające na udzieleniu pożyczki z przedłużonym okresem spłaty do 18 miesięcy. Pomoc tę kieruje się do przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, jednak dla zapewnienia skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przewidywane jest, jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub jako samodzielna forma wsparcia. Jest ona adresowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Co ważne, jeżeli sytuacja finansowa beneficjenta poprawi się na tyle, że niecelowe stanie się przeprowadzenie restrukturyzacji bądź likwidacji, to wówczas ów przedsiębiorca zobowiązany będzie jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Pomoc 3 – pomoc na restrukturyzację

Ostatnim wymienionym w programie instrumentem wsparcia jest pomoc na restrukturyzację. Przewiduje się ją dla przedsiębiorców, którzy nie są w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów restrukturyzacji, mając jednocześnie opracowany plan restrukturyzacji. Z tej formy może skorzystać zarówno mikro, mały, średni, jak i duży przedsiębiorca.

Polityka Nowej Szansy na wniosek

Chcąc skorzystać z programu Polityki Nowej Szansy przedsiębiorca winien złożyć skompletowany wniosek bezpośrednio w Agencji Rozwoju Przemysłu lub w Ministerstwie Rozwoju. Można również tak sporządzony wniosek przesłać listem poleconym na adres korespondencyjny do ww. podmiotów lub wnieść za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP tychże instytucji. Pomoc przyznawana będzie według kolejności poprawnie wypełnionych i prawidłowo skompletowanych wniosków.

Czy firmy będą skłonne skorzystać z pomocy w ramach Polityki Nowej Szansy ?

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Wszystkie autostrady darmowe. Co o tym sądzisz?

Oddanych głosów: 287

Prezentacje firm