Wiadomości

Potężna strata JSW. COVID załamał przemysł węglowy i koksowy

2020-05-22, Autor: tora

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała 208,9 mln zł straty w pierwszym kwartale 2020 roku. W analogicznym okresie 2019 zarobiła 409,8 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 50,5 mln zł wobec 728,8 mln zł rok wcześniej.

Reklama

JSW na 22 maja zaplanowała konferencję wynikową, jednak już podała do wiadomości raport kwartalny.

Strata JSW. Spadki cen węgla i koksu

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zamknęła pierwszy kwartał 2020 roku wynikiem minus 208,9 mln zł (netto). W omawianym okresie spadła średnia cena węgla koksowego i koksu: w przypadku węgla koksowego cena osiągnęła poziom 488,19 zł za tonę i była niższa o 3,5 proc. Średnia cena koksu była niższa o 11 proc. i osiągnęła wartość 801,05 zł za tonę.

Strata operacyjna grupy wyniosła 233,8 mln zł wobec 507,6 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody grupy JSW spadły do 1,966 mld zł z 2,488 mld zł przed rokiem (spadek o 21 proc. rdr). EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 48,6 mln zł.

Produkcja węgla rosła, koksu - bez zmian

Produkcja węgla JSW wyniosła w I kwartale 4,1 mln ton (wzrost o 17,1 proc. rdr), a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych 2,2 mln ton (spadek o 12 proc. rdr). Produkcja węgla koksowego wzrosła o 33,3 proc. rdr do 3,2 mln ton, a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wyniosła 1,5 mln ton (bez zmian rdr). Udział produkcji węgla koksowego i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto wyniósł odpowiednio: 78 proc. i 22 proc.

Produkcja koksu wyniosła 0,8 mln ton (bez zmian rdr), a sprzedaż 1 mln ton (wzrost o 25 proc. rdr). Średnia cena węgla koksowego spadła o 31,3 proc. rdr do 488,19 zł/t, a średnia cena koksu spadła o 31,7 proc. do 801,05 zł/t. Na koniec marca JSW miała 2,52 mln ton zapasów węgla i 266,6 tys. ton koksu. Jednostkowy mining cash cost wyniósł 378,63 zł/t (spadek o 11,9 proc. rdr), a cash conversion cost 170,8 zł/t (spadek o 0,1 proc. rdr).

Prezes JSW: Spodziewamy się ożywienia

- Zahamowanie aktywności gospodarczej, osłabienie popytu na stal, spadek produkcji stali skutkowały mniejszym zapotrzebowaniem na surowce do jej produkcji w marcu i kwietniu. Spodziewamy się w najbliższych tygodniach ożywienia gospodarczego, widocznego w pierwszej kolejności w sprzedaży koksu – ocenia Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Co ważne, w tym trudnym czasie utrzymujemy dostawy i realizujemy wszystkie zamówienia zgodnie z zawartymi kontraktami.

Wygenerowane przez grupę w I kwartale przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły minus 78,7 mln zł (głównie za sprawą osiągniętej straty przed opodatkowaniem w wysokości 254,2 mln zł oraz zmiany stanu zobowiązań handlowych i z tytułu leasingu). Na koniec marca stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniósł 266,6 mln zł.

Nakłady ogółem (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 453,8 mln zł, co oznacza wzrost o 15,1 proc. rdr. W jednostce dominującej nakłady na inwestycje rzeczowe wzrosły o 16,7 proc. do 398,8 mln zł. Na koniec marca wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA wyniósł -0,75x.

COVID odbija się na produkcji węgla

JSW napisała, że prewencyjna zmiana organizacji prac w związku z pandemią COVID-19, jak również duży poziom absencji miały wpływ na poziom produkcji węgla. W porównaniu do prognoz wydobycie w marcu było mniejsze o 37,4 tys. ton, a w kwietniu o 339,2 tys. ton węgla.

„Aktualna sytuacja związana z zagrożeniem nie pozwala jednak na realne określenie dalszych strat wydobycia” - napisano w raporcie.

W ocenie zarządu JSW, spadek produkcji nie ma jednak wpływu na gotowość JSW do bieżącej realizacji zawartych kontraktów handlowych, w tym również dostaw węgla do koksowni należących do grupy, ponieważ zapasy węgla pozwalają na bieżącą realizację tych kontraktów. Podobnie poziom produkcji i zapasy koksu są wystarczające do wykonania kontraktów w segmencie koksowym.

Spółka poinformowała, że zakupy węgla koksowego są kontynuowane przez kontrahentów, choć w ograniczonym zakresie, a grupa jest bardziej narażona na redukcję sprzedaży koksu.

„W II kwartale 2020 roku odczuwalny będzie spadek zapotrzebowania na koks produkowany w grupie JSW” – czytamy.

Co istotne, żaden z kontraktów nie został wypowiedziany z powodu pandemii COVID-19.

„Pandemia COVID-19 może istotnie wpływać na działalność grupy w kolejnych okresach, w tym na poziom osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów, a w konsekwencji na płynność finansową oraz poziom zadłużenia grupy. Możliwe skutki oraz ich skala na chwilę obecną są jednak trudne do oszacowania” - napisano w raporcie JSW.

InwestycjeJSW nie zwalniają

Jeśli chodzi o inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW, wydatki w ujęciu gotówkowym wyniosły 782,3 mln zł i były wyższe o 46,5 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

- Prowadzimy szereg inwestycji modernizacyjnych w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla w kopalni Knurów-Szczygłowice oraz Budryk. Pozwoli to na zwiększenie produkcji węgla metalurgicznego, w tym węgla typu 35 o wysokich parametrach handlowych. Docelowo uzysk węgla koksowego w KWK Knurów-Szczygłowice zwiększy się do poziomu 80 proc., natomiast w KWK Budryk do poziomu 60 proc. Całkowite zakończenie prac planowane jest w 2020 roku, jednak niektóre węzły technologiczne zostały oddane do użytku wcześniej. To pozwoliło kopalni już w tym roku na zwiększenie uzysku węgla koksowego, osiągającego wyższe ceny na rynku. Po zakończeniu inwestycji kopalnia będzie miała możliwość dywersyfikacji produktu i elastycznego reagowania na zapotrzebowanie rynku – wyjaśnia zastępca prezesa ds. technicznych i operacyjnych Artur Dyczko.

W pierwszym kwartale tego roku Grupa JSW koncentrowała się na dalszym rozwoju i wzroście efektywności produkcyjnej we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. Wystąpienie pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, spowodowało pewne zakłócenia gospodarcze oraz istotne ograniczenia aktywności, mające wpływ na sytuację finansową Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz całej Grupy Kapitałowej.

Sytuacja epidemiczna w JSW

Zauważmy, że Sztab Kryzysowy powołany w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podjął szereg działań prewencyjnych wzmacniających bezpieczeństwo pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Opracowano i przyjęto plany awaryjne obejmujące działania dla zapewnienia ciągłości działania operacyjnej. W wyniku prowadzonych działań prewencyjnych Grupa poniosła szereg kosztów związanych m.in. z zakupem namiotów, termometrów bezdotykowych, kombinezonów ochronnych, masek medycznych, rękawiczek, środków oraz sprzętu służących do dezynfekcji. W pierwszym kwartale 2020 roku te koszty wyniosły 1,8 mln zł.

Obecnie w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 1296 przypadków zarażenia koronawirusem. W samym Pniówku jest to 1171 osób, 114 osób w Ruchu Zofiówka, 6 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 2 osoby w kopalni Budryk i 3 w Ruchu Borynia. Na kwarantannie przebywają 333 osoby. Ogniskiem zarażeń jest kopalnia Pniówek w Pawłowicach. Dochodzenie do pełnych zdolności wydobywczych w kopalni Pniówek (sprzed 10 maja) będzie następowało stopniowo, w miarę powrotu do pracy zdrowych pracowników, po dwukrotnych badaniach na obecność Sars-CoV-2.

Oceń publikację: + 1 + 9 - 1 - 7

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 600

Prezentacje firm