Kariera

Prof. Celina M. Olszak nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

2020-06-30, Autor: tora

Rozwinięcie partnerstwa z biznesem jest jednym z celów, jakie postawiła sobie prof. Celina M. Olszak, nowy rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kolegium elektorów wybrało ją we wtorek 30 czerwca na kadencję 2020-2024.

Reklama

 

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak urząd rektora obejmie 1 września. Zastąpi na stanowisku dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, który zarządzał UE Katowice przez jedną kadencję i nie ubiegał się o reelekcję.

- Sprawowanie funkcji rektora uczelni wyższej to wielki zaszczyt, ale równocześnie ogromna odpowiedzialność. Decyzję o kandydowaniu na stanowisko rektora podjęłam z pełnym przekonaniem i świadomością konieczności realizacji nowych zadań, przed jakimi staje nasz uniwersytet oraz całe środowisko naukowe - mówi rektor elekt.

W realizacji tych zadań pomóc mają ponad 35-letnia praca na uczelni, w czasie której pełniła wiele funkcji, m.in. kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej (od 2006 roku), prodziekana ds. nauki (2008-2016), a później dziekana Wydziału Ekonomii (2016-2019) czy przewodniczącej Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości (2019-2020), jak również staże odbyte w różnych ośrodkach zagranicznych w Szwajcarii, Niemczech czy Australii.

- Zebrane doświadczenia wykorzystam w dążeniu do tego, aby nasza uczelnia stała się prężnym i nowoczesnym ośrodkiem akademickim, respektującym równocześnie tradycje akademickie - dodaje prof. Olszak.

Nowoczesna uczelnia oparta na tradycjach akademickich

W czasie kadencji prof. Olszak planuje m.in. zbudować silne zespoły realizujące innowacyjne i ważne społecznie kierunki badań, unowocześnić dydaktykę, rozwinąć partnerstwo z biznesem, administracją publiczną i szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym, jak również usprawnić funkcjonowanie uczelni w obszarze organizacji administracyjnej. Ma zamiar postawić także na przejrzyste struktury i autonomiczne jednostki, rozpoznawalne w środowisku akademickim. Uczelnia według wizji rektor elekt ma być miejscem otwartym i przyjaznym dla środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, opierającym się na szacunku, autentycznym dialogu ze społecznością akademicką, z pełnym poszanowaniem dla wolności akademickiej. Szczególny nacisk położony ma być również na umiędzynarodowienie.

Kim jest rektor-elekt?

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania. Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach związana jest od 1985 roku. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień projektowania i wdrażania systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacji przedsiębiorstw, systemów wspomagania decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, Big data oraz oddziaływania technologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1993 roku, doktora habilitowanego w 2001 roku, a nominację profesorską z rąk prezydenta RP otrzymała w 2010 roku.

Jest stypendystką Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii. Odbyła również wiele krótkookresowych wizyt i szkoleń w ośrodkach zagranicznych (University of Technology, Auckland, New Zeland; London University; Vienna University; ESC of Toulouse; ESC of Clermont Ferrand).

Prof. Olszak jest znanym naukowcem w kraju, a także w środowisku międzynarodowym. Jest autorką, współautorką lub redaktorką ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Jej opracowania wydawane są w liczących się wydawnictwach międzynarodowych i są przedmiotem licznych cytowań na świecie (liczba cytowań: 1884, h-index: 19, i10-index: 39). Była kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów.

Pełniła wiele funkcji w instytucjach i gremiach publicznych. Jest ekspertem i biegłym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Została powołana do opracowania projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce. Pełniła także funkcję eksperta Narodowego Centrum Nauki oraz T-AP Social Innovation. Była członkiem Zespołu ds. E-gospodarki i E-usług przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, członkiem Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego.

Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Pays du Groupe De Vysegrad, Canadian Centre of Science and Education, The American Research Foundation's Centre for European and Middle Eastern Studies oraz Informing Science Institute. Za całokształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, a także uhonorowana nagrodami dla promotora w przewodach doktorskich oraz nagrodami w kategorii „Best Paper Award” na konferencjach zagranicznych.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 396

Prezentacje firm