Wiadomości

Przedsiębiorcy zapłacą za obietnice Kaczyńskiego

2019-04-03, Autor: tora

Już wiadomo, skąd ma pochodzić blisko 11 mld zł na trzynaste emerytury. Rząd zamierza ściągnąć pieniądze z Funduszu Pracy, na który trafia część pobieranych od przedsiębiorców składek od wynagrodzeń.

Program Emerytura+ przewidująca jednorazową wypłatę 1100 zł brutto emerytom i rencistom to jeden ze sztandarowych punktów „piątki Kaczyńskiego”.

Reklama

Okazało się, że rząd dla sfinansowania tej obietnicy zabierze pieniądze z Funduszu Pracy, którego przeznaczenie jest zgoła inne.

Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister pracy i polityki społecznej. Gromadzone są na nim środki pochodzące ze składek od wynagrodzeń odprowadzanych przez przedsiębiorców. Pieniądze te w założeniu są przeznaczane na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w szczególności na: zasiłki dla bezrobotnych, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych, rozwój pośrednictwa zawodowego, rozwój systemów informatycznych, badania rynku pracy. Oprócz tego ze środków gromadzonych na tym funduszu pokrywane są koszty związane ze specjalizacją i realizacją staży podyplomowych dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz innych związanych.

Gdzie tu jest mowa o emeryturach obiecanych w programie wyborczym? Nie ma. Dlatego rząd zamierza dopisać w ustawie o promocji zatrudnienia, która określa zakres działania Funduszu Pracy, punkt o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podaje na swojej stronie internetowej, że wypłata trzynastej emerytury zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS i Funduszu Pracy oraz środków będących w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych.

Tymczasem jeśli zerkniemy do projektu ustawy, to już czytamy coś innego. Art. 109k.mówi: „Minister właściwy do spraw pracy, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje w roku 2019 na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 r., o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia … o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., przysługującego osobom, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 tej ustawy.”

Projekt krytykują posłowie opozycji, w tym Gabriela Lenartowicz:

Według wyliczeń resortu pracy „trzynastkę” dostanie ponad 9,8 mln świadczeniobiorców, w tym ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (w tym do 282 tys. rencistów socjalnych). Operacja kosztować będzie ponad 10,8 mld zł. Resort pracy chciałby ruszyć z wypłatą świadczeń 1 maja. Do tego czasu zmiany musi więc przyjąć sejm, a podpisać prezydent.

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.