Wiadomości

Przepisał majątek na bliskich, a miastu zalega krocie. Rybnik złożył w sądzie skargę pauliańską na przedsiębiorcę

2020-10-06, Autor: Wacław Wrana

Miasto Rybnik wniosło tzw. skargę pauliańską przeciwko przedsiębiorcy Dariuszowi K. oraz członkom jego najbliższej rodziny. To byli właściciele ośrodka Pod Żaglami nad Zalewem Rybnickim. Wszystko wskazuje na to, że powodem pozwu są pieniądze jakie biznesmen jest winny Miastu z tytułu podatków oraz fakt, że on i jego najbliżsi przepisali nieruchomości na inne podmioty.

Reklama

Miasto Rybnik idzie do sądu

Urząd Miasta Rybnika nie chce udzielać informacji na temat pozwu zasłaniając się tajemnicą podatkową. Portalowi Rybnik.com.pl udało się zweryfikować w Sądzie Okręgowym w Rybniku fakt wpłynięcia pozwu.

- 5 października 2017 roku Gmina Rybnik złożyła do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku pozew w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – informuje prezes sądu – sędzia Agata Pędracka.

Jak wyjaśnia sąd, pozwanymi w sprawie są: Dariusz K. - były właściciel ośrodka nad Zalewem Rybnickim, członkowie jego najbliższej rodziny oraz 3 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mieszczące się w Katowicach oraz we Wrocławiu.

Co to jest skarga pauliańska?

Taki pozew nazywany jest skargą pauliańską.

- Skarga pauliańska jest szczególnym środkiem, mającym na celu ochronę wierzyciela przed nieuczciwym dłużnikiem, który wyzbywa się lub uszczupla swój majątek w celu uniemożliwienia skutecznej egzekucji – tłumaczy prawnik Malwina Kliszcz z Kancelarii Adwokackiej Jarosława Recka w Katowicach.

Przypomnijmy, o długu przedsiębiorcy Dariusza K. i jego rodziny wobec Miasta Rybnik dowiedzieliśmy się przy okazji toczącego się przed Sądem Rejonowym w Rybniku procesu. Prokuratura oskarżyła przedsiębiorcę i członków jego rodziny m.in. o działanie na szkodę swoich wierzycieli. Z akt procesowych wynika, że na dzień 5.12.2018 r. zaległości Dariusza K. i jego żony wobec Miasta Rybnika wynosiły 192.535,00 zł. Do tego dochodzą odsetki w kwocie 46.633,00 zł.

Dariusz K. nic nie wie o pozwie

Sprawa skargi pauliańskiej w rybnickim sądzie toczy się od października 2017 roku. Kolejną rozprawę zaplanowano na listopad 2020 roku.

Udało nam się skontaktować z Dariuszem K. Ten jednak zaprzecza, by toczyło się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie.

- Nic nie wiem o skardze pauliańskiej przeciwko mnie. Nie otrzymałem żadnego wezwania na jakąkolwiek rozprawę – powiedział nam przez telefon przedsiębiorca.

Kolejna rozprawa w tej sprawie ma się odbyć w listopadzie br.

Przesłanki skargi pauliańskiej

Jak dodaje Malwina Kliszcz z Kancelarii Adwokackiej Jarosława Recka w Katowicach, przesłankami skargi pauliańskiej, zgodnie z art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego, są:

1) istnienie wierzytelności podlegającej ochronie pauliańskiej i pokrzywdzenie wierzycieli – czynność prawna musi spowodować niewypłacalność dłużnika lub pogłębienie już istniejącej niewypłacalności;
2) uzyskanie przez osobę trzecią korzyści majątkowej – polega ona na nabyciu przez osobę trzecią rzeczy lub zbywalnego prawa majątkowego; 
3) działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela – jest to sytuacja, w której dłużnik mógł przewidzieć, iż w wyniku czynności prawnej stanie się niewypłacalny lub niewypłacalny w większym stopniu. Wystarczy, żeby dłużnik takie pokrzywdzenie przewidywał w granicach ewentualności;
4) wiedza lub możliwość dowiedzenia się przez osobę trzecią o pokrzywdzeniu wierzycieli dłużnika i zła wiara osoby trzeciej – stan świadomości osoby trzeciej oceniany jest według stanu istniejącego w chwili dokonywania czynności prawnej. Osoba trzecia przy zachowaniu należytej staranności może tę wiedzę uzyskać. W przypadku uzyskania przez osobę trzecią korzyści majątkowej bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Ciężar udowodnienia istnienia powyższych przesłanek spoczywa na wierzycielu (art. 6 Kodeksu cywilnego).

Przedmiot skargi pauliańskiej

Przedmiotem ochrony pauliańskiej objęte są tylko wierzytelności pieniężne, które muszą być skonkretyzowane. Przedmiotem uznania za bezskuteczne mogą być tylko czynności prawne jednostronne i dwustronne, odpłatę i nieodpłatne. Przykładem może być umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o dział spadku obejmującą nieruchomość spadkową. Zaskarżeniu podlega tylko czynność prawna dokonana.

Skarga pauliańska - terminy

Wierzyciel posiada 5-letni termin na wystąpienie ze skargą pauliańską. Bieg tego terminu rozpoczyna się od daty dokonania czynności prawnej, której skutkiem jest pokrzywdzenie wierzyciela, np. data umowy darowizny czy umowy o podział majątku wspólnego. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie ochrony pauliańskiej.

Skutek skargi pauliańskiej

Wydany wyrok na skutek skargi pauliańskiej uznaje czynność prawną dłużnika dokonaną z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela. Wyrok uznający bezskuteczność określonej czynności prawnej przenoszącej przedmiot lub prawo z majątku dłużnika do majątku osoby trzeciej nie powoduje ich powrotu do majątku dłużnika, lecz daje wierzycielowi prawo do zaspokajania się z tego przedmiotu lub prawa, pozostający nadal w majątku osoby trzeciej przed jej wierzycielami. Wierzyciel może prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi, bez konieczności uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko osobie trzeciej.

Elementy pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

1) treść pozwu powinna odpowiadać wymogom określonym w przepisie art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego; 
2) właściwość Sądu ustala się według miejsca zamieszkania pozwanego;
3) pozwanym jest osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową;
4) wartość przedmiotu sporu określana jest przez wartość wierzytelności, zaokrąglanej do pełnej złotówki. Najprościej mówiąc jest to kwota, jaką dłużnik winien jest wierzycielowi;
5) opłata od pozwu określana jest od wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z przepisem art. 13 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wynosi: 
do 500 złotych - 30 złotych;
ponad 500 złotych do 1500 złotych - 100 złotych;
ponad 1500 złotych do 4000 złotych - 200 złotych;
ponad 4000 złotych do 7500 złotych - 400 złotych;
ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - 500 złotych;
ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - 750 złotych;
ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - 1000 złotych.
przy wartości przedmiotu sporu, która przewyższa kwotę 20 000 złotych pobiera się opłatę stosunkową, wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych;
6) w pozwie należy wskazać żądanie, tj. uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela;
7) należy szczegółowo określić czynność prawną poprzez podanie jej rodzaju, treści, stron, formy, daty dokonania, danych osobowych notariusza, nazwy i adresu kancelarii oraz numeru repertorium;
8) uzasadnienie pozwu powinno zawierać szczegółowe opisanie przesłanek wymienionych w art. 527 Kodeksu cywilnego;
9) dodatkowo w pozwie, na podstawie art. 730 § 1 w zw. z art. 7311 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, możemy zawrzeć wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez ustanowienie zakazu zbywania, niszczenia, przerabiania i obciążania nieruchomości.

Czy Waszym zdaniem Urzędowi Miasta Rybnika uda się odzyskać niezapłacone podatki za teren nad Zalewem Rybnickim?

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy firmy zaplecza górniczego powinny dostać podobną pomoc jak samo górnictwo?


Oddanych głosów: 265