Polecamy na Śląsku

Roboty zastąpią lekarzy? Za nami pierwsze spotkanie HMI w Zabrzańskiej Dolinie Medycznej (foto)

2022-06-23, Autor: mz, materiały prasowe

Wdrażanie innowacyjnych technologii w medycynie nie jest możliwe bez wprowadzania nowych narzędzi, które mają wspomóc i częściowo zastąpić coraz bardziej ograniczoną kadrę opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, a przede wszystkim zapewnić większe bezpieczeństwo i komfort pacjentów – podkreślali przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy uczestniczący w pierwszej konferencji „Health Med Innovations”, która odbyła się 7 czerwca w Klubie Biznesowym Areny Zabrze.

Reklama

Ponad 80 osób z całej Polski uczestniczyło stacjonarnie w wydarzeniu. Wśród nich znaleźli się: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, firm operujących na rynku zdrowia i zajmujących się innowacjami w medycynie, uczelni wyższych. Konferencja została zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i Miasto Zabrze.

Serce medycyny bije w Zabrzu

To, że medycyna to dobry biznes, który wpływa na rozwój miasta i poprawę życia mieszkańców pokazuje przykład Zabrza. Długą tradycję mają istniejące tutaj instytucje naukowe, nowoczesne szpitale i uczelnie na wysokim poziomie, na których można studiować medycynę. Dużo dzieje się w obszarze innowacji. W 2018 r. powstało Centrum Symulacji Medycznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym – z symulatorami pacjentów w zakresie ratownictwa i stomatologii. W trakcie realizacji jest Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed – sieć nowoczesnych laboratoriów, a jesienią 2021 roku otwarte zostało Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia stworzone przez Politechnikę Śląską i firmę Philips, przy udziale Miasta Zabrze.

Jesteśmy po to, żeby ratować, nowocześnie leczyć i dawać nadzieję – to motto Śląskiego Centrum Chorób Serca przyświeca działaniom i wyraża zaangażowanie wszystkich osób, które w Zabrzu zajmują się medycyną. Nie tylko sprzęt i technologie są ważne, ale w centrum naszej uwagi jest człowiek. Władze miasta dążą do zaplanowania rozwoju. Jednym z kierunków działania w ramach Strategii Rozwoju Miasta 2030 jest kooperacja podmiotów działających w branży medycznej, wspieranie ich. W strategii można znaleźć kilkanaście przedsięwzięć stawiających na rozwój medycyny. Zabrze chce wykorzystać swoje zaplecze medyczne i skupić się na technologiach dla sektora zdrowia, stąd też powstała potrzeba stworzenia strategii ekosystemu start-upów z obszaru medycyny i pokrewnych. Powstaje też Miejski Standard Dostępności, który ma koncentrować się na osobach o szczególnych potrzebach, nie tylko w aspekcie rozwiązań architektonicznych. Zadaniem programu jest skupienie się na obszarze edukacyjno-informacyjnym, promującym rozwiązania ułatwiające życie i wpisujące się w koncepcję Smart City – Małgorzata Giela, Sekretarz Miasta Zabrze.

Przykładem dobrze funkcjonującego biznesu, który powstał na bazie nowoczesnych technologii medycznych, dzięki wsparciu Zabrza i śląskiej myśli naukowej jest Philips. Firma jest partnerem strategicznym projektu Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Zabrzu – utworzenia centrum naukowo-badawczego stanowiącego zespół specjalistycznych laboratoriów. W ramach jego działalności prowadzone są prace naukowo-badawcze ukierunkowane na opracowanie nowych technologii i wyrobów medycznych.

Michał Grzybowski, CEO Philips Polska, w swoim wystąpieniu podkreślał, że innowacyjność jest wpisana w DNA firmy, istniejącej od ponad 130 lat. Zwracał również uwagę na wątek ochrony środowiska w kontekście służby zdrowia, która odpowiada za 4,5 proc. emisji CO2 . Stąd nowy projekt Green Small Hospital, stawiający na eko-design i pomoc w transformacji szpitali w stronę Zielonego Ładu.

Rozwój rynku teleopieki

Najważniejszym wyzwaniem dla rynku innowacji medycznych jest szybko starzejące się społeczeństwo (10 mln seniorów) i konieczność stworzenia kompleksowej polityki senioralnej przez rząd, wspierającej samorząd terytorialny w działaniach na rzecz osób starszych i chorych.

Edyta Kocyk, CEO SIDLY Healthcare, zaprezentowała – na przykładzie case study swojej firmy – etapy rozwoju rynku teleopieki w Polsce. Opaska monitorująca stan zdrowia pacjenta powstała z potrzeby rynku. Ekspertka akcentowała, że programy rządowe, takie jak Korpus Wsparcia Seniorów, który ma rozeznać potrzeby „opieki na odległość” na terenie danej gminy, są niezbędne. Zwłaszcza, że istnieje szereg wyzwań i barier, takich jak edukacja i współpraca na linii producent – użytkownik, czy wykluczenie cyfrowe Polaków w małych miejscowościach.

Konieczność porozumienia na rzecz standaryzacji i optymalizacji teleopieki podnosiła też Marzena Krawiec, Wiceprezes Zarządu Telemedycyna Polska S.A. Dobre wdrożenia powinny być finansowane już w fazie testowania. Technologia sprawi, że możemy czuć się bezpieczniej. Takim przykładem jest kardiologia. W Polsce 40 proc. zgonów jest notowanych z powodu chorób układu krążenia. W tej dziedzinie teleopieka ma wiele do zaoferowania.

W trakcie konferencji dyskutowano także o modelach współpracy między sektorem IT i branżą medyczną oraz kreowaniu nowych pomysłów na potrzeby rynku. Zgodnie uznano, że najważniejszym elementem jest dobre projektowanie i przetestowanie prototypu z przyszłym użytkownikiem, zarówno pacjentem, jak i personelem medycznym. Na pewno nie można iść na skróty, gdy na szali jest zdrowie i życie klienta, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do ograniczenia ryzyk dla przedsiębiorcy wdrażającego nowe rozwiązanie. 

Jak tyka robotyka?

Rodzaje i przyszłość robotów medycznych były tematem kolejnych wystąpień podczas Health Med Innovations. Historię powstania przed dwudziestu laty pierwszego polskiego robota medycznego Robin Heart w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu przedstawił jego twórca, dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2009 r. w Zabrzu stworzono największego robota medycznego na świecie z rodziny Robin Heart. Jest wiele aspektów pracy zaczynając od tego: jak ma działać chirurg z robotem, jak ma funkcjonować jego kinematyka, przestrzeń robocza, jak zaplanować operację, a kończąc na optymalnej komunikacji z robotem. Powstała również pierwsza w Polsce wirtualna sala do operacji. Kontynuacja projektu zależy od możliwości sfinansowania wersji klinicznej. Jeśli do końca 2022 roku nie zostanie pozyskany inwestor strategiczny – projekt zostanie zamknięty. Tak się najprawdopodobniej stanie, bo w Polsce nie ma producenta robotów medycznych, który ma środki finansowe na innowacyjny produkt w postaci robota chirurgicznego.

Dzięki robotyce można operować na odległość, osiągnąć najwyższą jakość procesu medycznego, zwiększyć efektowność leczenia, a nawet nauczyć lekarzy sposobu organizacji pola operacyjnego. Epidemia COVID pokazała, że jest dużo czynności, które warto zautomatyzować. Nie wiem czy mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus, ale roboty na pewno są z Ziemi. Tylko od nas zależy, czy spełnią nasze potrzeby i oczekiwania – akcentował dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, prof. ŚUM.

Jak podkreślali uczestnicy konferencji, generalnie zainteresowanie robotyką przemysłową rośnie. Już ponad 100 firm na świecie działa w tym sektorze, branża ta powiększa się o ok. 20 proc. w skali roku i obecnie mamy 3 mln robotów w rozmaitych sektorach przemysłu, głównie motoryzacji, branży elektronicznej i elektrycznej. Również potencjał robotów we współczesnej medycynie został dostrzeżony. Powstają bio-roboty, roboty edukacyjne, farmaceutyczne, sztuczne organy czy roboty-pielęgniarze. Mogą się też sprawdzić w zarządzaniu otoczeniem pacjenta, np. robot odpowiadający za dozowanie leków do dyspensera albo w rehabilitacji (elektrostymulacja).

Generalnie innowacje (m.in. nowe systemy rejestracji pacjentów) pojawiają się coraz szybciej w służbie zdrowia. Następny krok to chirurgia cyfrowa oparta na rozwiązaniach sztucznej inteligencji. Największym problemem pozostaje znalezienie inwestora, który zdecyduje się na długoletnie zamrożenie kapitału, ponieważ od pomysłu do produkcji mija często kilkanaście lat.

Sukcesów osiąganych na Śląsku gratulował uczestnikom konferencji Piotr Węcławik, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

Jest mnóstwo interesariuszy zainteresowanych dofinansowaniem. Minister Zdrowia ma zespół stworzony z osób i instytucji, które wspierają go w podjęciu właściwych decyzji. Dysponuje odpowiednimi narzędziami we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, za pomocą stosownych rozporządzeń. W tym roku do refundacji weszła operacja raka prostaty przy użyciu robota chirurgicznego. Minister Adam Niedzielski jest ogromnym zwolennikiem tej metody. Pracujemy nad rozszerzeniem koszyka świadczeń NFZ o kolejne cztery obszary związane z robotyką w leczeniu. Zdajemy sobie sprawę, że metaversum, czyli całe spektrum nowych technologii, sprzyja rozwojowi i to nasza przyszłość.

Katalizatory rozwoju e-zdrowia

Po to, żeby opieka medyczna była coraz bardziej zrównoważona, dostępna i oparta na potrzebach pacjenta pojawia się konieczność diagnostyki i leczenia na odległość. Obecnie cyfryzacja obsługi pacjenta w Polsce jest nieodzowna. Posiadamy jeden z najniższych w Europie wskaźników liczby lekarzy przypadających na 100 tys. mieszkańców, aż 25 proc. medyków ma powyżej 60. roku życia. Polska służba zdrowia cierpi zarówno na deficyt specjalistów, jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przy tym, warto pamiętać, że telemedycyna nie może istnieć, przynajmniej na razie, bez stacjonarnych usług medycznych i pracy medyków zaangażowanych w realizację procesów telemedycznych.

Dyskutanci panelu o cyfryzacji zastanawiali się, kiedy w związku z ograniczeniem zaangażowania zasobów medycznych, pojawią się u nas rozwiązania rynku niemieckiego, gdzie aplikacja jest zapisywana na refundowaną receptę przez lekarza. Wiele rozwiązań jest na wyciągnięcie ręki, takie jak sensor do pomiaru temperatury, który można zainstalować na smartfonie. Nasz kraj jest rozwinięty technologicznie i trendy rozwoju cyfrowych usług medycznych są coraz bardziej widoczne. Najważniejsze jest oczywiście zdrowie pacjenta. Dlatego trzeba stawiać na edukację i budowanie świadomości wśród użytkowników usług e-medycyny. Na podstawie opinii lekarzy, cztery grupy są predystynowane do monitorowania zdalnego: diabetologia, kardiologia, pacjenci po udarze i seniorzy. Pomimo barier finansowych powinniśmy pracować, prowadzić badania, wdrażać certyfikowane cyfrowe rozwiązania medyczne dla różnych grup chorych – podkreślali przedstawiciele firm zajmujących się cyfrową obsługą pacjenta.

Dzięki szkoleniom, kongresom i innym spotkaniom biznesowym trzymamy rękę na pulsie i jesteśmy innowacyjni, a samorozwój, wymiana poglądów, udział w szkoleniach i sympozjach to absolutna podstawa sukcesu, niezależnie od tego, co się robi. Trzeba cały czas aktualizować swój stan wiedzy i poszerzać horyzonty. Wszelkie kongresy, konferencje i inne spotkania biznesowe niezwykle człowieka rozwijają, a chcąc robić coś z sukcesem trzeba myśleć przyszłościowo i nie można dopuścić do tego, żeby stać w miejscu – komentowała Beata Drzazga, Prezes Zarządu BetaMed S.A., Partner konferencji.

Nieprzypadkowo jako miejsce konferencji wybrano Zabrze – miasto zajmujące szczególne miejsce na mapie medycznej Polski i Europy, bo mogące pochwalić się wieloma osiągnięciami w dziedzinie medycyny. Zabrze aktywnie działa w kierunku dalszego rozwoju szeroko rozumianej branży zdrowia i w tym sektora medycznego oraz obszarów powiązanych – tworząc m.in. ekosystem przyjazny dla startup-ów oraz budując zaplecze naukowo-badawcze i technologiczne.

Osiągnięcia Zabrza w obszarze innowacji w medycynie są imponujące. Tutaj rodzą się one dosłownie z dnia na dzień. To ekstremalnie nowoczesne narzędzia już funkcjonujące i dostępne. Chcemy oddać charakter miasta, które stoi medycyną. Dlatego postanowiliśmy wszystkie wydarzenia związane z tą gałęzią wiedzy i biznesu przenieść do Zabrza – podkreślał Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach.

Owocnych doświadczeń życzyła zgromadzonym Sekretarz Miasta Zabrze, Małgorzata Giela.

Medycyna jest dla nas bardzo ważna. Warto wymienić takie postacie, wydarzenia i miejsca jak: prof. Zbigniew Religa, prof. Marian Zembala, pierwszy udany przeszczep serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny, które są symbolem medycyny i zarazem symbolami Zabrza.

Dzięki specjalizacji naukowo-przemysłowej i stawianiu na nowe kierunki rozwoju miasta GZM Metropolii stają się naturalnym miejscem do opracowywania i inwestowania w innowacje medyczne.

Metropolia skupiająca 41 gmin, z prawie 2,5 milionem mieszkańców wytwarza aż 8 proc. PKB w skali całego kraju. Nasze nakłady na służbę zdrowia systematycznie rosną. W tej chwili wynoszą 268 mln zł rocznie, co daje 6 proc. krajowych wydatków na ten sektor. Naszą rolą jest stymulowanie współpracy nauki i biznesu. Tworzymy subfundusz na wsparcie nauki. Poszerzamy obszary dofinansowania dla uczelni medycznych, obok wykładów światowych osobistości medycyny, znalazły się w nich badania naukowe, publikacje, oferta dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Istotnym elementem jest to, że takie spotkanie przynosi wiedzę i kontakty niezbędne do efektywnej współpracy – zaznaczał Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

RIG w Katowicach organizuje konferencje HMI, a także współorganizuje oraz patronuje innym wydarzeniom rynku zdrowia odbywającym się w Zabrzu, zapraszając do rozwijania firm w tym obszarze.

Zabrze, które w bieżącym roku obchodzi 100. rocznicę przyznania praw miejskich (ówczesnej największej wsi w Europie), swój rozwój zawdzięcza przemysłowi ciężkiemu (XIX i XX w.) oraz coraz mocniej medycynie (XXI w.). 30 lat temu 8 kopalń, pierwszy udany przeszczep serca w Zabrzu 5.11.1985 roku, a teraz już kilkadziesiąt instytucji i przedsiębiorstw, które rozwijają w Zabrzu naukę i biznes w medycynie. Dlatego mówię – do zobaczenia w Zabrzu – na kolejnych wydarzeniach networkingowych i wiedzowych z zakresu rynku zdrowia, medycyny i powiązanych branż – zachęcał Janusz Dramski, I. wiceprezes RIG w Katowicach, organizator konferencji HMI.

To pierwsza edycja konferencji „Health Med Innovations” zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. RIG już od ponad trzech dekad jest kreatorem przemysłu spotkań i wydarzeń. Organizacja kongresów, konferencji i szkoleń służy przekazywaniu wiedzy, wymianie doświadczeń oraz rozwojowi relacji biznesowych. Nowy cykl merytorycznych wydarzeń skupia się na rynku zdrowia i sektorze medycznym. Kolejne spotkanie przedsiębiorców rynku zdrowia i biznesu w medycynie zostało zaplanowane na jesień br.

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Współorganizatorzy: Miasto Zabrze, Startup City Zabrze, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Partner Złoty: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Partner Srebrny: BetaMed S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Patroni: Ministerstwo Zdrowia Polska Federacja Szpitali, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska

Patronem Medialnym wydarzenia był portal ŚląskiBiznes.pl

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 567

Prezentacje firm