Polecamy na Śląsku

Rusza projekt Śląskie. Techno-Staże. Wyszkolą kadry dla biznesu

2019-01-14, Autor: Redakcja

Województwo Śląskie, KSSE oraz izby gospodarcze podpisały porozumienie dotyczące projektu nazwanego „Śląskie. Techno-Staże”. Jego efektem ma być dostosowanie szkół zawodowych z regionu do potrzeb pracodawców.

Reklama

Zawarte porozumienie dotyczy współpracy w zakresie wspólnego opracowania wniosku o dofinansowanie projektu regionalnego na lata 2019-2022 pod roboczą nazwą „Śląskie. Techno-Staże” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

Dokument podpisali: marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

- Problem dostosowania programu nauczania do wymogów rynku pracy jest mi dobrze znany. Jeszcze jako młody człowiek, w 2000 r. pracowałem na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jednocześnie studiowałem. Ten projekt, który zaczynamy realizować wraz z naszymi partnerami, to właśnie odpowiedź na zapotrzebowania pracodawców. Wiemy, że z rękami do pracy jest w naszym kraju coraz trudniej. To duży problem dla gospodarki, któremu trzeba przeciwdziałać. A nie ma na to lepszych sposobów niż właśnie takie projekty – stwierdził tuż przed podpisaniem porozumienia marszałek Jakub Chełstowski.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym z regionu do kluczowych potrzeb gospodarki, poprzez wypracowanie i budowanie trwałych mechanizmów i sieci współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk zawodowych w województwie śląskim do 2022 roku.

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców i obszarem szkolnictwa zawodowego, dotyczących zawodów i specjalizacji adekwatnych do oczekiwań uczniów i potrzeb pracodawców, które będą realną odpowiedzią na zdiagnozowane bariery.

Projekt ma być realizowany przez trzy lata (2019-2022). Jego budżet wynosi 20 mln zł.

Z projektu skorzystać mogą:

• uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,

• młodociani pracownicy,

• szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,

• nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

• jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe,

Działania planowane w ramach projektu:

• organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (techników oraz szkół branżowych) w ramach porozumień/współpracy pomiędzy partnerami oraz szkołami/organami prowadzącymi,

• organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla uczniów,

• organizacja kursów i staży dla nauczycieli zawodu,

• organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół/nauczycieli/managerów zawodu/doradców zawodowych mających na celu pobudzanie i rozwijanie inicjatywności oraz kompetencji w zakresie nawiązywania i rozwijania współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem przedsiębiorców,

• zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych),

• przeprowadzenie działań świadomościowych skierowanych do mieszkańców z terenu województwa śląskiego mających na celu promocję kształcenia zawodowego,

• powołanie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej – diagnoza i doradztwo dla szkół przy zastosowaniu Foresight.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy rząd powinien wprowadzić dopłaty do zakupu węgla?


Oddanych głosów: 239

Prezentacje firm