Polecamy na Śląsku

Rusza projekt Śląskie. Techno-Staże. Wyszkolą kadry dla biznesu

2019-01-14, Autor: Redakcja

Województwo Śląskie, KSSE oraz izby gospodarcze podpisały porozumienie dotyczące projektu nazwanego „Śląskie. Techno-Staże”. Jego efektem ma być dostosowanie szkół zawodowych z regionu do potrzeb pracodawców.

Reklama

Zawarte porozumienie dotyczy współpracy w zakresie wspólnego opracowania wniosku o dofinansowanie projektu regionalnego na lata 2019-2022 pod roboczą nazwą „Śląskie. Techno-Staże” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

Dokument podpisali: marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

- Problem dostosowania programu nauczania do wymogów rynku pracy jest mi dobrze znany. Jeszcze jako młody człowiek, w 2000 r. pracowałem na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jednocześnie studiowałem. Ten projekt, który zaczynamy realizować wraz z naszymi partnerami, to właśnie odpowiedź na zapotrzebowania pracodawców. Wiemy, że z rękami do pracy jest w naszym kraju coraz trudniej. To duży problem dla gospodarki, któremu trzeba przeciwdziałać. A nie ma na to lepszych sposobów niż właśnie takie projekty – stwierdził tuż przed podpisaniem porozumienia marszałek Jakub Chełstowski.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym z regionu do kluczowych potrzeb gospodarki, poprzez wypracowanie i budowanie trwałych mechanizmów i sieci współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk zawodowych w województwie śląskim do 2022 roku.

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców i obszarem szkolnictwa zawodowego, dotyczących zawodów i specjalizacji adekwatnych do oczekiwań uczniów i potrzeb pracodawców, które będą realną odpowiedzią na zdiagnozowane bariery.

Projekt ma być realizowany przez trzy lata (2019-2022). Jego budżet wynosi 20 mln zł.

Z projektu skorzystać mogą:

• uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,

• młodociani pracownicy,

• szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,

• nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

• jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe,

Działania planowane w ramach projektu:

• organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (techników oraz szkół branżowych) w ramach porozumień/współpracy pomiędzy partnerami oraz szkołami/organami prowadzącymi,

• organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla uczniów,

• organizacja kursów i staży dla nauczycieli zawodu,

• organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół/nauczycieli/managerów zawodu/doradców zawodowych mających na celu pobudzanie i rozwijanie inicjatywności oraz kompetencji w zakresie nawiązywania i rozwijania współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem przedsiębiorców,

• zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych),

• przeprowadzenie działań świadomościowych skierowanych do mieszkańców z terenu województwa śląskiego mających na celu promocję kształcenia zawodowego,

• powołanie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej – diagnoza i doradztwo dla szkół przy zastosowaniu Foresight.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?Oddanych głosów: 237

Prezentacje firm