Wiadomości

„Rząd odleciał”. Firmy bankrutują przez ceny energii. Solidarność ogłasza pogotowie protestacyjne

2022-09-07, Autor: tora, solidarnosckatowice.pl

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ”Solidarność” podjął decyzję o rozpoczęciu 7 września pogotowia protestacyjnego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Powodem jest coraz trudniejsza sytuacją finansowa gospodarstw domowych i drastyczne pogorszenie się kondycji przedsiębiorstw, a także brak realizacji przez rząd zapisów porozumień i umów społecznych.

Reklama

W uchwale o rozpoczęciu pogotowia podjętej przez Zarządu Regionu 6 września zawarto postulaty dotyczące rozwiązań systemowych mających na celu obniżenie wysokich cen energii, czyli jednej z głównych przyczyn wysokiej inflacji.

Te postulaty i gotowe rozwiązania mają pozwolić m.in. obniżyć cenę energii co najmniej o połowę oraz rozwiązać problem niedoboru i wysokich cen gazu.

– Jeżeli do połowy października te postulaty nie zostaną spełnione, to najpierw czeka nas akcja protestacyjną pod Śląskim Urzędem Wojewódzkim, a potem czeka nas manifestacja „Solidarności” i być może innych związków zawodowych w Warszawie – zapowiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” podczas briefingu prasowego w Katowicach.

Cytowany przez serwis śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz krytycznie ocenił dotychczasowe rządowe próby wyhamowania inflacji.

– Niestety z przykrością stwierdzamy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości odleciał. Ja to oceniam jako taki syndrom drugiej kadencji, oczywiście biorąc pod uwagę to, że działania rządu odbywają się w ekstremalnie trudnych warunkach, bo najpierw pandemia, a w tej chwili wojna. Natomiast głównym grzechem rządu jest to, że słucha sam siebie, a nie słucha dobrych rad. To jest droga donikąd – dodał przewodniczący.

W ocenie Solidarności horrendalnie droga energia napędza inflację i powoduje coraz większe problemy przedsiębiorstw. Zakłady z branży hutniczej, motoryzacyjnej, ciepłowniczej i wielu innych znajdują się dziś na skraju bankructwa i masowych zwolnień pracowników.

Stąd zakłady na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, w których działa „Solidarność” zostaną oflagowane. Potem w grę wejdą demonstracje w Katowicach i Warszawie, „jeśli rząd do połowy października nie zrealizuje postulatów zgłoszonych w ramach pogotowia protestacyjnego”.

Postulaty Solidarności zmierzające do obniżenia cen energii i gazu

I. Wprowadzenia systemowych rozwiązań na poziomie krajowym, których efektem będzie obniżenie ceny energii co najmniej o połowę, polegających na:

1. Natychmiastowej likwidacji stuprocentowego obliga giełdowego w handlu energią. Funkcjonujący w Polsce monopol giełdowy w obrocie energią połączony z tzw. mechanizmem cen krańcowych powoduje zawyżenie ceny energii do poziomów przekraczających 2-3 krotnie koszty produkcji energii w elektrowniach konwencjonalnych. Zniesienie stuprocentowego obliga giełdowego spowoduje, że zdecydowana większość obrotu energią będzie realizowana w kontraktach bilateralnych, w których ceny są ustalane się wyniku negocjacji sprzedawcy i kupującego. Praktyka funkcjonowania rynków energii jednoznacznie wskazuje, że taki model w sposób naturalny pozwoli wyeliminować możliwość manipulacji cenowych, które umożliwia tzw. mechanizm cen krańcowych w warunkach monopolu giełdowego.

2. Wprowadzeniu ustawy specjalnej tymczasowo ograniczającej swobodę obrotu nośnikami energii w celu ustabilizowania jej ceny. Dotychczasowe doraźne działania podejmowane przez rząd na rzecz ograniczenia wzrostu cen energii skupiały się wyłącznie na wprowadzaniu systemów dopłat i rekompensat. Innymi słowy były to wyłącznie instrumenty, które miały działać od strony popytowej. Nie przyczyniały się one w najmniejszym stopniu do kształtowania podaży energii i nasycenia rynku w stopniu zaspokajającym lub przewyższającym popyt. System dopłat nie zmieni niczego – lub zmieni bardzo niewiele – od strony bezpieczeństwa energetycznego i alokacji źródeł energii na rynku. Wartość dopłat stanowi wyłącznie dodatkowy zysk producentów energii oraz potężny bodziec inflacyjny.

Wobec powyższego niezbędne jest przyjęcie ustawy specjalnej, która tworzyłaby grupę zakupową złożoną z agend państwowych, np. agencji rezerw materiałowych. Grupa ta posiadałaby specjalne uprawnienia dotyczące zakupu nośników energii do Polski. Jednocześnie ustawa przewidywałaby maksymalne ograniczenie możliwości zakupu nośników energii przez inne organizacje i podmioty. Taka struktura pozwoliłaby najefektywniej ustabilizować rynek energii w trakcie obecnego kryzysu, doprowadzić do obniżenia ceny nośników energii oraz ich optymalnej alokacji ze względu na kryteria społeczne i gospodarcze.

II. Złożenia przez polską delegację na najbliższym szczycie Rady Europejskiej oficjalnego wniosku o zawieszenie, a następnie głęboką reformę systemu handlu emisjami EU ETS. Obecnie ten unijny parapodatek podwyższa cenę każdej MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni węglowej o ponad 280 zł. Opłaty emisyjne znacząco podwyższają również ceny ciepła systemowego oraz koszty produkcji w przemysłach energochłonnych. Od dłuższego czasu przedstawiciele polskiego rządu w wypowiedziach medialnych skierowanych do krajowej opinii publicznej podnoszą postulat zawieszenia unijnego systemu handlu emisjami EU ETS. Niestety jak dotąd nie ma żadnych informacji potwierdzających, że wniosek w tej sprawie został oficjalnie zgłoszony na szczeblu Rady Europejskiej, ani w żadnej innej instytucji UE.

III. Jak najszybszej realizacji inwestycji w nowoczesne technologie węglowe, których katalog został zapisany w Umowie Społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego. Wobec druzgocącego fiaska forsowanego w UE modelu transformacji energetycznej opartej o gaz ziemny Polska powinna zbudować własny model, wykorzystujący rodzimy surowiec energetyczny, czyli węgiel. Nowoczesne technologie węglowe pozwalają produkować tanią i stabilną energię w sposób przyjazny dla środowiska. Co równie ważne, technologie te umożliwią Polsce uzyskanie pełnej niezależności energetycznej, a to – szczególnie w obecnych czasach – jest fundamentalną kwestią dla naszego państwa.

Tutaj cała uchwała Solidarności o pogotowiu protestacyjnym na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 567

Prezentacje firm