Inwestycje i nieruchomości

S1: GDDKiA nie chce Chińczyków na budowie, choć są najtańsi

2020-11-03, Autor: Tomasz Raudner

GDDKiA weszła w spór sądowy z China State Construction Engineering Corporation Limited, która złożyła najtańszą ofertę w przetargu na zbudowanie odcinka trasy S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Chiński oferent, największa firma budowlana świata jako jedyny z dziewięciu chętnych zmieścił się w budżecie zamówienia proponując zbudowanie drogi za 752,1 mln zł. Jednak Dyrekcji oferta chińska nie przekonuje.

Reklama

Spór sądowy GDDKiA z China State Construction Engineering Corporation Limited

Spór dotyczy liczącego 12,8 km odcinka trasy S1 Mysłowice - Bielsko-Biała o nazwie Kosztowy II – Oświęcim. GDDKiA ogłosiła przetarg na to zadanie 10 października 2019 roku. Budżet wynosił 767,7 mln zł brutto. Zgłosiło się 9 oferentów, w tym China State Construction Engineering Corporation Limited. Firma proponując wykonanie zadania za 752,1 mln zł jako jedyna zmieściła się w budżecie. Jak podaje PAP, nie przekonało to jednak Dyrekcji. Jak sygnalizował Marek Niełacny, p.o. dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA firma nie ma w Polsce zaplecza technicznego ani kadrowego.

„Odpowiedzi na kierowane do niej szczegółowe pytania, szczególnie jak zamierza zorganizować plac budowy, podwykonawców, dostawców, czy usługi w okresie pandemii, zostały uznane za zbyt ogólne, aby oferta spełniła ostatecznie kryteria.” czytamy w notce PAP.

CSCECL została wykluczona 21 sierpnia z postępowania przetargowego, od czego odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. 30 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok, w którym uwzględniła odwołanie i nakazała GDDKiA unieważnić wykluczenie Chińczyków z przetargu, a także powtórzyć badanie i ocenę ofert z uwzględnieniem propozycji chińskiej. To rozstrzygnięcie KIO Dyrekcja zaskarżyła do sądu okręgowego, który jak dotąd nie wydał wyroku. GDDKiA podaje, że dalsze działania podejmie po rozstrzygnięciu sprawy przez sąd.

GDDKiA: S1 ważna jak A1

GDDKiA podkreśla, że S1 ma niemal tak ważne znaczenie dla układu transportowego województwa śląskiego jak autostrada A1.

- Dla województwa śląskiego obok autostrady A1, ekspresowa S1 to najważniejsze połączenie drogowe i dzięki jej realizacji kierowcy zyskają kolejny odcinek bezpiecznej i komfortowej drogi szybkiego ruchu. Pięć odcinków już realizujemy, na ostatni między Mysłowicami a Oświęcimiem rozstrzygamy przetarg – mówi Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Położona na terenie województwa śląskiego łączy Pyrzowice z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

Aby oddać do użytku całą, 135-kilometrową arterię, potrzebne jest zakończenie budowy już realizowanych odcinków oraz wyłonienie wykonawcy i późniejsza realizacja odcinka Mysłowice - Oświęcim będącego w trakcie przetargu. Z kolei w realizacji, jest pięć odcinków S1. Patrząc od północy są to kolejno druga jezdnia S1 Pyrzowice - Podwarpie, Pyrzowice - Podwarpie, następnie dwa z trzech mających powstać po nowym śladzie odcinki S1 Mysłowice - Bielsko-Biała, tj. Oświęcim - Dankowice, Dankowice - Bielsko-Biała oraz Przybędza - Milówka, tzw. obejście Węgierskiej Górki.

S1 – sytuacja na placu budowy

Pyrzowice – Podwarpie

26 listopada miną 2 lata od podpisania umowy na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 pomiędzy Pyrzowicami a Podwarpiem (długość 9,72 km).

- Optymalizujemy prace na kontrakcie, tak aby w możliwie najkrótszym terminie uzyskać przejezdności po nowo wybudowanej jezdni – mówi Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA.

Projekt będzie realizowany do II kwartału 2021 r. Parce na tym odcinku przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie rzeczowe we wrześniu wyniosło 79 proc. Na ukończeniu są już roboty przygotowawcze, roboty ziemne i wzmocnienia gruntu. Odwodnienie wykonano w ponad 78 proc. Budowa podbudowy osiągnęła poziom ponad 65 proc. Ułożono już blisko 40 proc. nawierzchni. Realizacja obiektów inżynierskich jest już w wielu asortymentach na ukończeniu. Do wykonania pozostały jeszcze prace przy dylatacjach, odwodnieniu i wyposażaniu obiektów. Na bieżąco prowadzone są również roboty branżowe budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych, przebudowy urządzeń wodnych oraz elektroenergetycznych. W październiku planowane jest kontynuowanie robót bitumicznych na ciągu głównym trasy S1 w stronę węzła Podwarpie.

Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1 do parametrów drogi ekspresowej)

11 września 2020 r. Dyrekcja podpisała umowę na zaprojektowanie i wykonanie tego blisko 7-kilometrowego odcinka. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej, w tym budowę dwóch węzłów drogowych, przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowę infrastruktury i urządzeń podziemnych. W chwili obecnej wykonawca prowadzi roboty przygotowawcze, w tym analizę dokumentacji, urządza zaplecze budowy, organizuje place składowe oraz prowadzi prace projektowe, które powinny zakończyć się do kwietnia 2021 r. Odcinek będzie gotowy w listopadzie 2023 roku.

Kosztowy II - Oświęcim

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla tego zadania (długość 12,8 km), ogłoszonego 10 października 2019 r., jest obecnie w toku. Jak pisaliśmy powyżej sprawa przetargu trafiła do sądu. W ramach inwestycji wybudowana zostanie obwodnica Bierunia o długości 2,1 km, trzy węzły drogowe (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń) oraz jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej - Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III).

Oświęcim - Dankowice

14 maja 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na budowę odcinka tej drogi. Ponad 15-kilometrowy odcinek nowej drogi za kwotę 989 751 443,10 zł wybuduje konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil Central Europe. Całość zadania zostanie zrealizowana w 33 miesiące, tj. do sierpnia 2023 r.

Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania w pierwszej kolejności zostanie ona zaprojektowana, następnie w oparciu o wykonany i zatwierdzony projekt wybudowana wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji pozwalających na użytkowanie tej trasy. Wykonawca będzie miał za zadanie wybudować m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Dankowice - Suchy Potok

3 sierpnia 2020 r. zawarto umowę na budowę odcinka tej drogi. Ponad 12-kilometrowy odcinek nowej drogi za kwotę 586 710 000,00 zł wybuduje konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Całość zadania zostanie zrealizowana w 33 miesiące, tj. do listopada 2023 r.

Wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

10 października 2019 r. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki). Wykonawca inwestycji, w pierwszej kolejności, opracował dokumentację projektowo-wykonawczą, która została przyjęta do realizacji 6 maja br. Po trwających, w maju i czerwcu, przygotowaniach tzw. „frontu robót”, rozpoczął się najważniejszy etap realizacji tej inwestycji – roboty budowlane. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do sierpnia 2023 r.

Wartość umowy na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka drogi wynosi 1 378 952 702,84 zł. Prace budowlane prowadzone są już praktycznie na całym froncie robót. Trwają roboty ziemne w rejonie portali startowych dla tuneli TD-1 oraz TD-2. Rozpoczęcie drążenia kalet planowane jest jeszcze na początku listopada. Trwają roboty ziemne, a wyprzedzająco prowadzone są również prace związane z wykonywaniem platform roboczych pod sprzęt ciężki dla wykonywanych umocnień. Ponadto kontynuowana jest realizacja dróg serwisowych i technologicznych, robót melioracyjnych, oraz prac w asortymentach branżowych.

Czy chińska firma powinna budować odcinek S1?

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 481

Prezentacje firm