Koronawirus a biznes

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych!

W niniejszym artykule Kancelaria Adwokacka Adwokata Jarosława Reck w Katowicach omawia krok po kroku, jak należy przygotować, skompletować, a także gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców. Jest to artykuł uwzglęniający stan prawny na dzień 24.04.2020 r.

Reklama

Składając taki wniosek możemy otrzymać wsparcie w postaci pożyczki pieniężnej w kwocie do 5.000,00 zł. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć np. na pokrycie kosztów czynszu najmu, podatków, składek. Wydatków tych nie ma potrzeby dokumentować. Termin spłaty wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się po upływie trzymiesięcznego okresu karencji, liczonego od daty otrzymania pożyczki.

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, tj. 0,05 x ,55% według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Co jednak najważniejsze, pożyczka ta może zostać umorzona, jeżeli przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy licząc od dnia udzielania pożyczki w dalszym ciągu będzie prowadził działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że zawieszenie działalność nie będzie traktowane, jako jej prowadzenie i wykluczy preferencyjną możliwość umorzenia spłaty.

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć pisemnie lub elektronicznie do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wraz z wnioskiem złożyć należy umowę pożyczki oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, wpisując w nim podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy, m.in. NIP, PKD oraz złożyć oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu innych form wsparcia rekompensujących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

Wniosek elektroniczny można podpisać podpisem elektronicznym, albo przy pomocy profilu zaufanego ePUAP. Praktyczną uwagą jest, aby w toku składania elektronicznego wniosku, wypełniając formularz usunąć załącznik nr 2 – dokument pełnomocnictwa. Składając wniosek papierowy należy pamiętać o dołączeniu podpisanej umowy pożyczki w dwóch lub trzech egzemplarzach. Wymaganą ilość należy skontrolować na stronie internetowej właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy. Druki umów, wniosków oraz formularzy znajdują się na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy

W częściach A i B formularza wniosku (odpowiednio kolor żółty i zielony) należy wpisać właściwy Urząd Pracy oraz dane wnioskodawcy. Oprócz danych podstawowych warto wskazać adres poczty elektronicznej lub nr telefonu, albowiem w przypadku zaistnienia braków w treści wniosku, znacznie szybciej zostaniemy poinformowani o konieczności i sposobie ich uzupełnienia. Jeżeli wniosek składa przedsiębiorca będący osobą fizyczną, należy dodatkowo wskazać nazwę dokument tożsamości wraz z oznaczaniem numeru tego dokumentu oraz numer PESEL.

W segmentach C i D wniosku (odpowiednio kolor żółty i zielony) wskazać trzeba kwotę pożyczki, o której otrzymanie wnosimy – maksymalnie do 5.000,00 zł, numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Co bardzo istotne, w obecnym stanie prawnym udzielenie pożyczki oraz umorzenie spłaty nie są uzależnione od zatrudnienia pracowników.

Następnie przedsiębiorca składa oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w zakresie spełnienia ustawowych przesłanek do otrzymania tej formy wsparcia. Ich spełnienie pozwala w kolejnym, finalnym kroku sygnować wniosek swoim podpisem.

Niepodpisanie wniosku stanowi formalną przeszkodę do jego rozpoznania i skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia stwierdzonego braku, co w konsekwencji czasowo wydłuży całą procedurę. Swój podpis złożyć należy również na stronie 4 wniosku, tj. pod treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca we wniosku o umorzenie pożyczki zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, które składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rzeczony wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.

-------------------------

Polecamy też inne nasze poradniki

Tarcza Finansowa PFR - te błędy firmy popełniają najczęściej. Jak się ich ustrzec? Radzi prawnik

Tarcza Finansowa. Jak mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju - wyjaśnia prawnik

Tarcza Antykryzysowa: wypełniamy wnioski. Prawnik pomaga krok po kroku

Tarcza Antykryzysowa: prawnik o pomocy dla pracodawcy i pracownika

Umowy kredytu i pożyczki: co proponuje Tarcza Antykryzysowa?

Tarcza 2.0: prawnik omawia wprowadzone zmiany

Prawa konsumenta w dobie globalnej pandemii

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych a koronawirus. Zmiany w Tarczy 2.0 omawia prawnik

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

Tarcza finansowa dla małych, średnich i dużych firm - możliwości wsparcia analizuje prawnik

Oceń publikację: + 1 + 88 - 1 - 41

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (19):
 • ~Mariusz Zdeb 2020-04-10
  16:39:31

  Dzień dobry, mam pytanie jak złożyć wniosek elektronicznie, gdy spółka ma zatrudnienie "0" osób, formalnie spełnia wymóg mikroprzedsiębiorcy, a wniosek elektroniczny nie przyjmuje wartości "0"?
  Czy pozostaje tylko złożenie wniosku drogą tradycyjną? Co w przypadku UP Katowice, gdy przyjmują TYLKO drogą elektroniczną?

 • ~Sugiyama Takashige 2020-04-30
  17:14:35

  0 14

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Nwachineke Glory 2020-06-04
  12:47:17

  0 1

  jak mogę dziś uzyskać pożyczkę, dodaj komentarz na Facebooku

 • ~camilla112 2020-06-15
  17:10:48

  0 40

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Maiko Kiduko 2020-06-16
  08:19:34

  2 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Shah Faisal 2020-06-25
  17:55:14

  0 53

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~camilla112 2020-06-26
  01:19:09

  0 52

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Susan204 2020-07-01
  11:39:01

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~carlos44482 2020-07-10
  08:02:57

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~carlos44482 2020-07-10
  08:13:11

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~carlos44482 2020-07-10
  18:16:54

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Susan204 2020-07-22
  02:37:35

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Mahendra Singh Loor 2020-07-29
  14:29:54

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~midland 2020-07-31
  13:07:36

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~midland 2020-07-31
  13:07:59

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~midland 2020-07-31
  13:08:10

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~midland 2020-07-31
  13:08:18

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~finance 2020-08-04
  13:21:11

  2 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~larryfox2017 2020-10-26
  11:21:10

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 588

Prezentacje firm