Kariera

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych!

W niniejszym artykule Kancelaria Adwokacka Adwokata Jarosława Reck w Katowicach omawia krok po kroku, jak należy przygotować, skompletować, a także gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców. Jest to artykuł uwzglęniający stan prawny na dzień 24.04.2020 r.

Reklama

Składając taki wniosek możemy otrzymać wsparcie w postaci pożyczki pieniężnej w kwocie do 5.000,00 zł. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć np. na pokrycie kosztów czynszu najmu, podatków, składek. Wydatków tych nie ma potrzeby dokumentować. Termin spłaty wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się po upływie trzymiesięcznego okresu karencji, liczonego od daty otrzymania pożyczki.

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, tj. 0,05 x ,55% według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Co jednak najważniejsze, pożyczka ta może zostać umorzona, jeżeli przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy licząc od dnia udzielania pożyczki w dalszym ciągu będzie prowadził działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że zawieszenie działalność nie będzie traktowane, jako jej prowadzenie i wykluczy preferencyjną możliwość umorzenia spłaty.

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć pisemnie lub elektronicznie do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wraz z wnioskiem złożyć należy umowę pożyczki oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, wpisując w nim podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy, m.in. NIP, PKD oraz złożyć oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu innych form wsparcia rekompensujących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

Wniosek elektroniczny można podpisać podpisem elektronicznym, albo przy pomocy profilu zaufanego ePUAP. Praktyczną uwagą jest, aby w toku składania elektronicznego wniosku, wypełniając formularz usunąć załącznik nr 2 – dokument pełnomocnictwa. Składając wniosek papierowy należy pamiętać o dołączeniu podpisanej umowy pożyczki w dwóch lub trzech egzemplarzach. Wymaganą ilość należy skontrolować na stronie internetowej właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy. Druki umów, wniosków oraz formularzy znajdują się na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy

W częściach A i B formularza wniosku (odpowiednio kolor żółty i zielony) należy wpisać właściwy Urząd Pracy oraz dane wnioskodawcy. Oprócz danych podstawowych warto wskazać adres poczty elektronicznej lub nr telefonu, albowiem w przypadku zaistnienia braków w treści wniosku, znacznie szybciej zostaniemy poinformowani o konieczności i sposobie ich uzupełnienia. Jeżeli wniosek składa przedsiębiorca będący osobą fizyczną, należy dodatkowo wskazać nazwę dokument tożsamości wraz z oznaczaniem numeru tego dokumentu oraz numer PESEL.

W segmentach C i D wniosku (odpowiednio kolor żółty i zielony) wskazać trzeba kwotę pożyczki, o której otrzymanie wnosimy – maksymalnie do 5.000,00 zł, numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Co bardzo istotne, w obecnym stanie prawnym udzielenie pożyczki oraz umorzenie spłaty nie są uzależnione od zatrudnienia pracowników.

Następnie przedsiębiorca składa oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w zakresie spełnienia ustawowych przesłanek do otrzymania tej formy wsparcia. Ich spełnienie pozwala w kolejnym, finalnym kroku sygnować wniosek swoim podpisem.

Niepodpisanie wniosku stanowi formalną przeszkodę do jego rozpoznania i skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia stwierdzonego braku, co w konsekwencji czasowo wydłuży całą procedurę. Swój podpis złożyć należy również na stronie 4 wniosku, tj. pod treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca we wniosku o umorzenie pożyczki zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, które składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rzeczony wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.

-------------------------

Polecamy też inne nasze poradniki

Tarcza Finansowa PFR - te błędy firmy popełniają najczęściej. Jak się ich ustrzec? Radzi prawnik

Tarcza Finansowa. Jak mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju - wyjaśnia prawnik

Tarcza Antykryzysowa: wypełniamy wnioski. Prawnik pomaga krok po kroku

Tarcza Antykryzysowa: prawnik o pomocy dla pracodawcy i pracownika

Umowy kredytu i pożyczki: co proponuje Tarcza Antykryzysowa?

Tarcza 2.0: prawnik omawia wprowadzone zmiany

Prawa konsumenta w dobie globalnej pandemii

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych a koronawirus. Zmiany w Tarczy 2.0 omawia prawnik

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

Tarcza finansowa dla małych, średnich i dużych firm - możliwości wsparcia analizuje prawnik

Oceń publikację: + 1 + 88 - 1 - 41

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (19):
 • ~Mariusz Zdeb 2020-04-10
  16:39:31

  Dzień dobry, mam pytanie jak złożyć wniosek elektronicznie, gdy spółka ma zatrudnienie "0" osób, formalnie spełnia wymóg mikroprzedsiębiorcy, a wniosek elektroniczny nie przyjmuje wartości "0"?
  Czy pozostaje tylko złożenie wniosku drogą tradycyjną? Co w przypadku UP Katowice, gdy przyjmują TYLKO drogą elektroniczną?

 • ~Sugiyama Takashige 2020-04-30
  17:14:35

  0 14

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Nwachineke Glory 2020-06-04
  12:47:17

  0 1

  jak mogę dziś uzyskać pożyczkę, dodaj komentarz na Facebooku

 • ~camilla112 2020-06-15
  17:10:48

  0 40

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Maiko Kiduko 2020-06-16
  08:19:34

  2 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Shah Faisal 2020-06-25
  17:55:14

  0 53

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~camilla112 2020-06-26
  01:19:09

  0 52

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Susan204 2020-07-01
  11:39:01

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~carlos44482 2020-07-10
  08:02:57

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~carlos44482 2020-07-10
  08:13:11

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~carlos44482 2020-07-10
  18:16:54

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Susan204 2020-07-22
  02:37:35

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~Mahendra Singh Loor 2020-07-29
  14:29:54

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~midland 2020-07-31
  13:07:36

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~midland 2020-07-31
  13:07:59

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~midland 2020-07-31
  13:08:10

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~midland 2020-07-31
  13:08:18

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~finance 2020-08-04
  13:21:11

  2 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~larryfox2017 2020-10-26
  11:21:10

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 605

Prezentacje firm