Kariera

Tarcza antykryzysowa - na jaką pomoc mogą liczyć firmy po 1 lipca?

Z dniem 30 czerwca 2020 roku upłynął termin na składanie wniosków o zwolnienie ze składek ZUS oraz o przyznanie bezzwrotnych mikropożyczek z PUP dla osób prowadzących działalność pozarolniczą lub płatników zatrudniających od 1 do 49 osób.

Reklama

Od dnia 1 lipca 2020 roku przedsiębiorcy mogą nadal korzystać z pomocy oferowanej przez państwo. Formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 omawia Malwina KliszczKancelarii Adwokackiej Jarosława Reck w Katowicach.

 • dopłaty do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych w celu zapewnienia przedsiębiorcom płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z pandemią COVID-19. Umowy kredytu mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 roku. Dopłaty są wypłacane w okresach miesięcznych zbiorczo w odniesieniu do wszystkich umów kredytu z dopłatami zawartych przez bank, za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy o kredyt z dopłatą. Oprocentowanie kredytu z dopłatą naliczane jest według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą. Przedsiębiorca spłaca część odsetek należnych bankowi, stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania kredytu z dopłatą i kwotą dodatkowej dopłaty. Dopłata jest wypłacana, pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zalega ze spłatą kapitału kredytu oraz odsetek. BGK wypłaca dopłaty z Funduszu Dopłat do Oprocentowania;

 • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które stanowi swego rodzaju odformalizowaną procedurę o zatwierdzenie układu, umożliwiając redukcję zadłużenia. Z powyższego postępowania podmiot będzie mógł skorzystać do dnia 30 czerwca 2021 roku. Czas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego może trwać maksymalnie 4 miesiące. Interesy wierzycieli mają zostać zagwarantowane poprzez zredukowanie ryzyka wyprowadzenia majątku z zadłużonej firmy. Dla zabezpieczenia interesów wierzycieli, ustawa wprowadziła obowiązek naprawienia szkody w przypadku dokonania przez dłużnika obwieszczenia w złej wierze;

 • wnioski o świadczenie postojowe mogą być składane również przez zleceniobiorców. Do wniosku osoba będzie musiała dołączyć m.in. oświadczenie potwierdzające, że zleceniodawca odmówił złożenia dokumentów w jego imieniu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Od dnia 24 lipca 2020 roku wnioski można będzie składać wyłącznie elektronicznie poprzez portal PUE ZUS. Osoby, które rozpoczęły działalność przed 1. kwietnia 2020 roku i nie zawiesiły jej przed 31 stycznia 2020 roku, mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Warunkiem jest co najmniej 15-proc. spadek przychodów. Postojowe może być wypłacane 3 razy. Przy 2. i 3. wiosku nie może dojść do poprawy sytuacji materialnej przedsiębiorcy. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony termin epidemii;

 • złagodzenie reguły finansowej – ustawa stanowi m.in. że samorządy będą mogły przeznaczyć środki pieniężne z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Kolejno, bogate samorządy nie będą musiały wpłacać rat za tzw. janosikowe w czerwcu i lipcu. Za te miesiące samorządy będą zobowiązane do uregulowania w równych ratach od sierpnia do grudnia 2020 roku wraz z ratami należnymi za te miesiące;

 • przedsiębiorca może zawiesić spłatę kredytu maksymalnie do 3 miesięcy. Jednakże okres kredytowania, jak i wszystkie pozostałe terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres przedłużenia. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu;

 • dotacje na kapitał obrotowy, który przeznaczony jest dla średnich firm, można składać do 31 lipca 2020 roku. Otrzymane dofinansowanie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na koszty funkcjonowania firmy oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacanie mediów, najmu powierzchni, zakupu towarów czy ubezpieczenie działalności. Średnie przedsiębiorstwo to takie, które ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, zatrudnia mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma zbilansowania nie przekracza 43 mln euro, nie spełnia definicji mikro i małego przedsiębiorstwa, zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014;

 • odliczanie darowizn od podstawy obliczania podatku dochodowego;

 • ułatwienie prowadzenia przetargów i pomoc firmom realizującym inwestycje;

 • zakaz potrącania kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie epidemii COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii;

 • kontrole mogą być przeprowadzane, za zgodą przedsiębiorcy, w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 • osoby bezrobotne, absolwenci szkół lub uczelni, studenci ostatniego roku mogą ubiegać się o środki finansowe na start w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. W ramach programu ww. osoby mogą także skarać się o niskoprocentowe pożyczki (poniżej 1-proc. rocznie);

 • osoby bezrobotne, absolwenci centrum integracji społecznej i klubów integracji społecznej, opiekunowie osób niepełnosprawnych (nigdzie nie pracujących i poszukujących pracy) mają możliwość skorzystania z jednorazowe dotacjiz Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacja ta jest bezzwrotna;

 • przedsiębiorca korzystający z mikropożyczki nie musi składać wniosku o umorzenie. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikro przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;

 • nadal można starać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców w kwocie do 5 tysięcy złotych na prowadzoną działalność gospodarczą w Powiatowych Urzędach Pracy. Można ją przeznaczyć na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością. Warunkiem uzyskania pożyczki jest założenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Oceń publikację: + 1 + 15 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
 • ~Marysia Dowbor 2020-07-25
  21:46:22

  4 0

  no ja zawsze mówię, że zanim się wypełni wniosek to powinno się zapoznać z regulaminem, tak samo zrobiłam gdy wypełniałam wniosek z funduszu PFR

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 529

Prezentacje firm