Kariera

Tarcza Antykryzysowa – prawnik o pomocy dla pracodawcy i pracowników

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 31 marca 2020 r. ustawa powszechnie określana mianem tarczy antykryzysowej wprowadza do polskiego porządku prawnego szereg rozwiązań, których zasadniczym celem jest m.in. zminimalizowanie reperkusji pandemii COVID-19 na płaszczyźnie gospodarczej oraz pomoc w wyprowadzeniu firm z kryzysu, w którym firmy te już się znalazły lub w najbliższym czasie mogą się znaleźć. Ustawodawca niesie także pomoc pracownikom i zleceniobiorcom.

Reklama

- Na podstawie wprowadzonych zmian pracodawca ma prawo uzyskać dopłaty do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym (ogłoszonym w związku z wystąpieniem COVID-19) lub skróconym czasem pracy (o 20 proc., jednakże nie więcej niż do 0,5 etatu, również w związku z wystąpieniem COVID-19). Przestój ekonomiczny jest to czas, w którym pracownik, pomimo, że pozostaje gotowy do świadczenia pracy dla swojego pracodawcy, z przyczyn od siebie niezależnych nie może pracy tej wykonywać – wyjaśnia Karol Gajewski, aplikant adwokacki z Kancelarii Adwokata Jarosława Reck w Katowicach.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorstwa

  • nie mniej niż o 15 proc., obliczony, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa, lub

  • nie mniej niż o 25 proc., obliczony, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

- W takiej sytuacji pracownik otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za pracę, w wysokości kwoty odpowiadającej, co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niedopuszczalne jest, aby pracodawca przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pracownika, wypłacił na jego rzecz wynagrodzenie niższe, aniżeli kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę – zaznacza aplikant mec. Jarosława Reck.

Wsparcie dla pracodawcy w przypadku przestoju ekonomicznego polega na możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od pracodawcy, jako płatnika składek od przyznanych świadczeń. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy pracodawca ma prawo uzyskać dofinansowanie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nie przysługują, jeżeli wynagrodzenie danego pracownika uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W tym kontekście dostrzegalny jest praktyczny problem mogący utrudnić skorzystanie z powyżej omówionych formy wsparcia, bowiem Urząd Statystyczny będzie potrzebował czasu, aby przeanalizować dane z I kwartału bieżącego roku i wyliczyć przeciętne miesięczne wynagrodzenie. W ubiegłych latach takie dane były udostępniane najwcześniej w maju.

- Oba te świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, z zastrzeżeniem dopuszczalności wydłużenia tego okresu. Wnioski należy składać do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Dopuszczalna jest forma elektroniczna – wyjaśnia Karol Gajewski.

Tarcza antykryzysowa stwarza także dodatkowe możliwości dla pracodawcy, u którego w wyniku pandemii koronawirusa wystąpił spadek obrotów gospodarczych oraz nie zalega on w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych. Taki pracodawca może m.in. wprowadzić skorcenie dobowego odpoczynku pracownika z obecnych 11 godzin do nie mniej niż 8 godzin, a tygodniowego nieprzerwanego odpoczynku z 35 godzin do nie mniej niż 32 godzin. Pracodawca jest może także zawierać z pracownikami porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż te wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, przez czas trwania tego porozumienia.

- Należy pamiętać, że warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracodawca zobowiązany jest ustalić w drodze porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, w którym określone zostaną warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Kopię porozumienia pracodawca zobowiązany jest przekazać w terminie 5 dni od dnia jego zawarcia do okręgowego inspektora pracy – podkreśla w rozmowie aplikant Kancelarii Adwokackiej Jarosława Reck.

Tarcza antykryzysowa przewiduje także wsparcie dla zleceniobiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. W ich przypadku ustawodawca przewidział prawo ubiegania się o dofinansowanie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 2.080,00 zł, co odpowiada 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei zleceniobiorcy, których miesięczne wynagrodzenie z umów zlecenia nie przekraczało 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę otrzymać mogą świadczenie w kwocie odpowiadającej wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby umowa zlecenie została zawarta przed dniem 01 lutego 2020 r., a wynagrodzenie z tytułu zlecenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczało 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r., tj. 15.681,00 zł.

Zapraszamy po szczegółowe informacje do naszych poradników:

Tarcza Finansowa PFR - te błędy firmy popełniają najczęściej. Jak się ich ustrzec? Radzi prawnik

Tarcza Finansowa. Jak mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju - wyjaśnia prawnik

Tarcza Antykryzysowa: wypełniamy wnioski. Prawnik pomaga krok po kroku

Tarcza Antykryzysowa: prawnik o pomocy dla pracodawcy i pracownika

Umowy kredytu i pożyczki: co proponuje Tarcza Antykryzysowa?

Tarcza 2.0: prawnik omawia wprowadzone zmiany

Prawa konsumenta w dobie globalnej pandemii

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych a koronawirus. Zmiany w Tarczy 2.0 omawia prawnik

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

Tarcza finansowa dla małych, średnich i dużych firm - możliwości wsparcia analizuje prawnik

Jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł - warunki po zmianach prawnych

Oceń publikację: + 1 + 15 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~Magda Gruber 2020-07-15
    15:29:04

    1 0

    Tarcza finansowa to pomoc dla jednych i drugich bo dzieki temu firmy sie nie zamykaja a ludzie nie tracą miejsc pracy. Na PFR zresztą jest dostepny poradnik i regulamin to mozna cale zasady i mozliwosci skontrolować

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 600

Prezentacje firm