Wiadomości

Województwo śląskie wchodzi w program StopSmog. Jako pierwsze w Polsce

2019-07-01, Autor: red

Województwo śląskie będzie wspierać finansowo ze środków regionalnych gminy, które chcą uczestniczyć w finansowanym z budżetu państwa programie StopSmog. Takie jest założenie porozumienia podpisanego 28 czerwca w MPiT. Śląskie jest pierwszym województwem, które włączyło się w StopSmog.

Celem programu StopSmog jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych dzięki wymianie przestarzałych kotłów i pieców oraz jednoczesna poprawa ich efektywności energetycznej poprzez termomodernizację.

Reklama

Dotrzeć do rodzin potrzebujących wsparcia

Program ma wesprzeć osoby dotknięte ubóstwem energetycznym, czyli te, które nie są w stanie same sfinansować wydatków na te cele. Wsparciem objęte są szczególnie gospodarstwa domowe z mniejszych miast - do 100 000 mieszkańców - o najgorszym powietrzu.

- Podpisane porozumienie to realizacja hasła wszystkie ręce na pokład" w praktyce - mówi o porozumieniu z województwem śląskim jego sygnatariuszka, wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska: - Rząd i samorząd muszą iść ramię w ramię do walki ze smogiem. A to, że potrzeby samorządów są ogromne, widzimy chociażby po zakończonym w środę konkursie o unijne dofinansowanie dla walki ze smogiem na Śląsku. Wcześniej o fundusze unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko na termomodernizację mogły starać się tylko wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Zmieniliśmy zasady i w tym konkursie mogły wystartować też samorządy, których zgłosiło się aż 53 na 98 wszystkich wniosków. Kwota wnioskowanego dofinansowania prawie dwukrotnie przekroczyła dostępne środki.

Porozumienie ze Śląskiem wzorcem dla innych

Z kolei pełnomocnik premiera ds. realizacji programu Czyste Powietrze, Piotr Woźny wskazuje, że porozumienia mają charakter precedensowy.

- Porozumienie z województwem śląskim będzie dla nas wzorcem przy współpracy na rzecz walki ze smogiem w kolejnych regionach. Doświadczenie to weźmiemy także pod uwagę przy realizowaniu programu Czyste Powietrze z wykorzystaniem pieniędzy z następnej perspektywy finansowej UE.

Jak zaznacza: - Nasza filozofia zakłada, że dotacje będą wypłacane bezpośrednio do gmin, które będą identyfikować gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym. Następnym ich zadaniem będzie realizacja inwestycji termomodernizacyjnych na rzecz tych gospodarstw. W ten sposób powierzamy gminom odpowiedzialność, wraz z odpowiednimi środkami.

Do gmin popłyną rządowe pieniądze

Porozumienie o współpracy zawarli minister przedsiębiorczości i technologii, minister inwestycji i rozwoju, zarząd województwa śląskiego i pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze.

- Problem niskiej emisji dotyczy całych obszarów naszych regionów, miast i gmin. Ponosimy wysokie koszty społeczne i ekonomiczne związane z pogarszaniem się jakości życia, zdrowia i szkodliwością dla środowiska. Szansą powodzenia jest ścisłe powiązanie realizacji uchwał antysmogowych, programów finansowania poprawy jakości powietrza realizowanych na szczeblu gmin, województw i centralnym. Ważne jest to, że dzięki rządowemu programowi StopSmog, w szczególności do gmin województwa śląskiego, znajdujących się na listach najbardziej zanieczyszonych miast UE, trafią znaczne środki z budżetu państwa. Poprzez przygotowywany przez MPiT i urząd marszałkowski montaż ze środkami finansowymi, które są w dyspozycji marszałka, przyczynią one się do znacznej poprawy jakości powietrza – mówił marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Porozumienie jest odpowiedzią na problem, który wielokrotnie sygnalizowały Najwyższa Izba Kontroli czy Bank Światowy. Instytucje te w swoich raportach wskazywały, że walkę ze smogiem w Polsce utrudnia m.in. brak koordynacji działań administracji publicznej i rozproszenie środków wydawanych na ten cel. Dzięki porozumieniu gminy z woj. śląskiego będą mogły w olbrzymiej części ze środków zewnętrznych - znajdujących w Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Śląska na lata 2014-2020 - finansować poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych i wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Program StopSmog - na czym polega?

Program StopSmog ogłosił premier Mateusz Morawiecki 22 lutego 2018 r. podczas konferencji prasowej w KPRM. Omawiano wówczas wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdzający naruszenie przez Polskę unijnych regulacji prawnych dotyczących jakości powietrza. Program ten formalnie wdrożyła nowela o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Ma on na celu dotarcie z pomocą finansową w wymianie kotłów i termomodernizacji do najmniej zamożnych gospodarstw domowych, które znajdują się w polskich miastach o najgorszym powietrzu. Miasta z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie wymienia WHO na liście opublikowanej w 2016 i 2018 r. W 2016 r. na liście były to 33 polskie miasta, a w 2018 r. - 36.

Program będzie realizowany do 2024 r. przy wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączny budżet programu to ponad 1,2 miliarda zł.

Beneficjenci programu mogą liczyć nawet na sfinansowanie w ich domach wymiany kotłów i pieców oraz termomodernizacji w 100 proc., ze środków budżetu państwa, gminy czy województwa. Czy to dobre rozwiązanie?

Oceń publikację: + 1 + 6 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~szpryca 2019-07-01 11:44:01

    Moim zdaniem każda próba ograniczenia smogu jest dobra. Oczywiście wewnętrznie się buntuję przeciwko rozdawnictwu pieniędzy, ale z drugiej wiem, że osoby słabo zarabiające a produkujące smog same nie mają kasy żeby kupić sobie dobry piec, a tym bardziej ogrzać dom. Także popieram. Byle to zadziała

    0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.