Kariera

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

16 kwietnia 2020 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, potocznie zwaną tarczą antykryzysową 2.0. Poza rozwiązaniami wspierającymi bezpośrednio przedsiębiorców, ustawa ta gwarantuje im oraz urzędnikom bezpieczeństwo prawno-karne w sytuacji, w której zostali oni imiennie na mocy ustawy bądź w związku z wykonaniem umowy przez Polski fundusz Rozwoju, obarczeni obowiązkami i zadaniami zwalczania skutków COVID 19. Szczególne zastosowanie znajdzie to w zakresie zamówień publicznych. Sytuację analizuje Kancelaria Adwokacka Jarosława Reck.

Reklama

Zgodnie z art. 231 i 296 k.k., odpowiednio funkcjonariusz publiczny tj. urzędnik, policjant a nawet prezydent Rzeczpospolitej oraz osoby, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, przedsiębiorstwa itp. odpowiadają karnie za wyrządzenie szkody w momencie kiedy przekroczą lub nadużyją swoich uprawnień bądź nie dopełnią ciążącego na nich obowiązku.

Jednakże w związku z panującą w Polsce sytuacją epidemiologiczną, rząd i sejm może nakładać zarówno na urzędy jak i na przedsiębiorców różnego typu obowiązki, zalecenia i zadania. Mając świadomość, iż może dojść do różnego typu kolizji zarówno pranych jak i kolizji interesów podmiotów gospodarczych z nałożonymi zadaniami, legislator zdecydował o uchyleniu odpowiedzialności karnej za powyżej wskazane dwa przestępstwa. W art. 76 § 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ustawodawca uchylił karalność czynów wskazanych w art. 231 i 296 k.k. jeżeli przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków związane było z realizacją zadań nałożonych imiennie w drodze ustawy na przedsiębiorcę a mających na celu likwidację skutków pandemii. Ustanie karalności oznacza, iż przy spełnieniu powyższych warunków takie zachowanie przedsiębiorcy nie stanowi przestępstwa w świetle prawa karnego.

Wyłączenie odpowiedzialności karnej przedsiębiorców

Także przedsiębiorcy, którym nie przysługuje status jednostki sektora finansów publicznych a którym zostały powierzone środki publiczne, którymi mogą dysponować bądź je wykorzystywać, odpowiadają za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Katalog czynów, deliktów i deliktów dyscyplinarnych wskazany został wyraźnie w art. 5 – 18d ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W takiej sytuacji, naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez takiego przedsiębiorcę narażał go na karę pieniężną, upomnienia, nagany bądź zakazu pełnieni funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Jednakże również w tym wypadku ustawodawca mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, na podstawie wspominanego już art. 76 § 1 ustawy tarczy 2.0. wyłączył odpowiedzialność przedsiębiorców, jeżeli dopuścili się naruszenia dyscypliny finansów publicznych w ramach zleconych im ustawowo i imiennie zadań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii Koronawirusa.

Sytuacja rad nadzorczych, zarządów spółek

Także członkowie rad nadzorczych, zarządu spółek akcyjnych oraz ich likwidatorzy zostali zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej za realizację zadań związanych ze zwalczaniem COVID 19. Co do zasady na podstawie art. 483 k.s.h. odpowiadali oni wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę z winy umyślnej w skutek działań sprzecznych z umową spółki bądź prawem. Jednak jeżeli takie zachowania były związane z likwidacją skutków pandemii, które zostały zlecone ustawowo bądź w ramach realizacji umowy z Polskim Funduszem Rozwoju, to wtedy wyżej wskazane osoby nie ponoszą tej odpowiedzialności, a art. 483 k.s.h. nie stosuje się względem nich. Gwarantuje to brzmienie art. 76 § 2 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Reasumując można wyraźnie stwierdzić, iż przedsiębiorcy, którzy zwalczają skutki pandemii realizując nałożone na nich imiennie, ustawą obowiązki, lub wykonujące te zadania związane z wykonaniem umowy i wykorzystaniem środków Polskiego Funduszu Rozwoju bądź innych środków publicznych nie ponoszą odpowiedzialności karnej jeżeli przy ich realizacji wyrządzili szkodę czy naruszyli dyscyplinę finansów publicznych.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 589

Prezentacje firm