Polecamy na Śląsku

Zakaz palenia węglem w miastach od 2030? Rząd opublikował dokument

2021-03-21, Autor: bf

Od 2030 roku będzie obowiązywał zakaz palenia węglem w miastach. To czarne paliwo ma zostać zastąpione przez atom oraz źródła odnawialne, choć też nie do końca. To jedne z wielu założeń strategii, którą ogłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Blisko 600-stronnicowy dokument jest ogólnodostępny.

Reklama

Pełna wersja strategii „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP2040) ukazała się 11 marca. Jak czytamy we wstępie tego obszernego dokumentu, PEP2040 wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce.

- Zawiera strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. PEP2040 stanowi wkład w realizację Porozumienia paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny – dowiadujemy się.

PEP2040 stanowi odpowiedź na politykę klimatyczno-energetycznej UE, Europejskim Zielonym Ładem i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

- Niskoemisyjna transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować będzie szersze zmiany modernizacyjne całej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych. PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – czytamy dalej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030.

PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazano trzy filary PEP2040, na których oparto osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano ujęcie terytorialne i wskazano źródła finansowania PEP2040.

filar - Sprawiedliwa transformacja

II filar - Zeroemisyjny system energetyczny

III filar - Dobra jakość powietrza

PEP2040 opiera się też na kluczowych elementach. Stanowią clou całej strategii:

- Transformacja energetyczna z uwzględnieniem samowystarczalności elektroenergetycznej

- Energetyka wiatrowa na morzu moc zainstalowana osiągnie: ok. 5,9 GW w 2030 r. do ok. 11 GW w 2040 r.

- Nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r

- Wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23% − nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie en. wiatrowa i PV) − 28% w ciepłownictwie (wzrost 1,1 pp. r/r) − 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności)

- W 2030 r. udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej nie będzie przekraczać 56%

- Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację

- Wzrośnie efektywność energetyczna – na 2030 r. określono cel 23% zmniejszenia zużycia energii pierwotnej vs. prognoz PRIMES2007

- Programy inwestycyjne OSPe i OSDe będą ukierunkowane na rozwój OZE oraz aktywnych odbiorców i bilansowania lokalnego

- W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków

- Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne

- Gaz ziemny będzie paliwem pomostowym w transformacji energetycznej

- W 2030 r. osiągnięta zostanie zdolność transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów zdekarbonizowanych

- Rozbudowie ulegnie infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, a także zapewniona zostanie dywersyfikacja kierunków dostaw

- Szereg działań zostanie nakierowanych jest na poprawę jakości powietrza, m.in.:

a) rozwój ciepłownictwa systemowego (4-krotny wzrost liczby efektywnych systemów ciepłowniczych do 2030 r.)

b) niskoemisyjny kierunek transformacji źródeł indywidualnych (pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne)

c) odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r., na obszarach wiejskich do 2040 r.; przy utrzymaniu możliwości wykorzystania paliwa bezdymnego do 2040 r.

d) zwiększenie efektywności energetycznej budynków − rozwój transportu niskoemisyjnego, w szczególności dążenie do zeroemisyjnej komunikacji publicznej do 2030 r. w miastach pow. 100 tys. mieszkańców

- Redukcja zjawiska ubóstwa energetycznego do poziomu max. 6% gospodarstw domowych

- Najbardziej oczekiwany rozwój technologii energetycznych i inwestycji w B+R obejmuje: − technologie magazynowania energii − inteligentne opomiarowanie i systemy zarządzania energią − elektromobilność i paliwa alternatywne − technologie wodorowe

- Do 2030 − technologie wodorowe r. nastąpi redukcja emisji GHG o ok. 30% w stosunku do 1990 r.

W skrócie: udział węgla w procesie powstawania energii elektrycznej ma od 2030 roku nie przekraczać 56%, a emisje gazów cieplarnianych mają być niższe o około 30% w porównaniu do 1990 roku. Istotną rolę będą miały źródła odnawialne oraz energia atomowa. Pierwszy blok (o mocy 1 – 1,6 GW) ma zacząć działać już w 2033 roku, następne – co 2-3 lata. Finalnie w Polsce powstanie 6 bloków jądrowych.

„Czarne złoto” nie zostanie całkowicie wyparte z kraju. Będzie spalane jeszcze przez wiele lat ze względu na zapisy negocjacyjne ze związkowcami. Jednakże spalanie węgla ma się odbywać przy udziale technologii CCS (wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla).

Co dla Rybnika istotne – w dokumencie możemy wyczytać wprost, że po 2040 węgiel nie będzie spalany w ogrzewnictwie indywidualnym. Jeszcze wcześniej, bo od 2030 roku ten zapis dotyczy miast.

Tu pojawia się jednak pojęcie palenia tzw. węglem bezdymnym. Portal branżowy smoglab.pl informuje, że zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich, do 2040 roku dopuszczone ma być jednak palenie tzw. węglem bezdymnym. Wyjątkiem ma być sytuacja, w której tego rodzaju paliw zakazuje uchwała antysmogowa.

>>Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – cały dokument<<

Czy popierasz zakaz palenia węglem w miastach?

Zgłaszanie trucicieli w ramach akcji Karny Kopciuch jest


Oddanych głosów: 280

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Materiał oryginalny: https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,zakaz-palenia-weglem-w-rybniku-od-2030-rzad-opublikowal-dokument,wia5-3266-47890.html

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy uważasz Koleje Śląskie za dobrego przewoźnika?


Oddanych głosów: 22