Wiadomości

Znikną absurdy w prawie budowlanym? Poznaliśmy propozycje MiiR. Inżynierowie: to chaos

2019-08-07, Autor: tora

Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe – takie mają być zmiany w prawie budowlanym szykowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ponoć zniknie szereg absurdów i utrudnień. Entuzjazm studzi Polska Izba Inżynierów Budownictwa - proponowane.

Reklama

Pakiet zmian w prawie budowlanym zaproponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyjął właśnie Stały Komitet Rady Ministrów.

Kary za opóźnienia warunków przyłączy

Proponowane zmiany mają być powiązane z programem „Czyste Powietrze”. Według MiiR program musi opierać się o skuteczne rozwiązania promujące podłączanie wszystkich nowych inwestycji do sieci ciepłowniczej wszędzie tam, gdzie jest to dziś możliwe. Dlatego zapowiadane są zmiany w Prawie energetycznym umożliwiające egzekwowanie obowiązku podłączania budynków. Projektant będzie sprawdzał czy budynki mieszkalne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Jeśli przedsiębiorca zarządzający sieciami technicznymi będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do tych sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. Ustawa wprowadzi zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Samowole łatwiej zalegalizować

Ważna zmiana dotyczyć będzie starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Deregulacja i pakiet wolnościowy

Budujący będą na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie składać mniej dokumentów. Zamiast taczki z projektami, inwestorowi wystarczy kilka teczek. Do wniosku będzie dołączał bowiem tylko część obecnego projektu budowlanego. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku z 4 do 3.

Po zmianach projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

- Likwidujemy absurdy: biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie będą wprost w ustawie zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Na tak dynamicznie rozwijającym się rynku różnego rodzaju automatów nie potrzebna jest decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu– byłoby to absurdalne. Zatem zostanie to po prostu uregulowane wprost w ustawie – zapowiada MIiR.

W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej podważyć.

Kwestia escape roomów

Kwestia bezpieczeństwa użytkowania wzmocniona będzie również w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Co zmieni ustawa?

Według MiiR zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Będą sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw przedłużających podłączenie, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Będzie też nowa procedura legalizacji starych samowoli budowlanych, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo takich obiektów.

Inżynierowie: to będzie chaos

Do proponowanych zmian odniosła się Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Ich zdaniem proponowane zmiany nie likwidują wielu barier. Mało tego, wprowadzą chaos w prawie budowlanym. Stanowisko Izba opublikowała na swoim Facebooku:

„Z przykrością należy odnotować, że nie likwidują one wielu barier biurokratycznych z jakimi mamy do czynienia, za to wprowadzają nowe złe rozwiązania, a w niektórych przypadkach pogorszono stan prawny w stosunku do pierwotnej wersji projektu z dnia 8 kwietnia 2019 r.”

PIIB wskazuje, że w nowym projekcie ustawy dokonano niewielkich tylko zmian (nawet nie skorygowano wskazywanych w konsultacjach błędów pisarskich), co powoduje, że złe rozwiązania jakie mogą nas czekać w przyszłości są nadal aktualne, w tym m.in.:

- podtrzymano zasadnicze rozwiązanie, niosące wiele negatywnych skutków, polegające na podziale PB na 3 części, z czego projekt techniczny może być opracowany na dalszym etapie procesu budowlanego,

- nastąpi zwiększenie objętości dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji (powielanie tych samych dokumentów we wszystkich trzech częściach PB, stron tytułowych, opisów, rysunków, dokonywanie uzgodnień odrębnie dla każdej z trzech części PB, co zapewne wpłynie też na ich koszty),

- pogorszą się warunki (w stosunku do obowiązującego stanu prawnego) kwalifikacji istotnych odstępstw o projektu budowlanego w przypadku obiektów liniowych - poprzez usztywnienie przepisu do 2%, co będzie skutkowało jeszcze większymi patologiami przy inwentaryzacji geodezyjnej,

- PA-B będzie zawierał: „INFORMACJĘ o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,” - co prawdopodobnie będzie oznaczać, iż nie będzie wymagany na to projekt w tym opracowaniu, lecz wyłącznie informacja,

- wydłużone będą terminy wydawania warunków przyłączenia do sieci w.-k. (21+21 dni lub 45+45 dni) – w efekcie będą dłuższe niż obecnie stosowane przez gestorów sieci,

- podtrzymano rozwiązanie polegające na tym, że na potrzeby wniosku o wydanie warunków w-k inwestor będzie musiał kupić mapę do celów projektowych, której kosztów nikt mu nie zwróci w przypadku odmowy udzielenia warunków.

Pełny komentarz PIIB znajdziemy w poście https://www.facebook.com/PolskaIIB/posts/1268848099929220?__tn__=K-R

Podobają Wam się zmiany w prawie budowlanym?

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Wszystkie autostrady darmowe. Co o tym sądzisz?

Oddanych głosów: 270

Prezentacje firm