Inwestycje i nieruchomości

DK78. Powstanie kolejny odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia

2023-09-21, Autor: mz

GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na budowę pozostałej części obwodnicy w ciągu DK78. Odcinek o długości 7,5 km stanowiący kontynuację budowanego od marca 2022 r. odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia swój początek będzie miał na budowanym węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które zostanie wybudowane w ramach obwodnicy Kroczyc.

Reklama

Jak informuje Marek Prusak, rzecznik prasowy GDDKiA w Katowicach, nowa trasa będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu.  

Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jako zadanie kontynuowane z poprzedniego programu na lata 2014-2023. 

Terminy realizacji

Na 26 października 2023 r. wyznaczony został termin składania ofert.

W przypadku braku odwołań  i po przeprowadzeniu kontroli przez UZP podpisanie umowy przewidywane jest w pierwszym kwartale 2024 r. Inwestycja będzie realizowana w trybie tradycyjnym, Buduj, i winna zostać ukończona w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych - zaznacza Marek Prusak.

Realizacja inwestycji według takiego scenariusza pozwoliłaby na oddanie drogi do użytkowania w połowie 2027 r.

Obwodnica Poręby i Zawiercia

DK78 stanowi istotne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Biegnie przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Obwodnica połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza.  

Budowa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym – głównie pojazdów ciężarowych. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany. Przeniesienie części ruchu, szczególnie pojazdów ciężkich, poza obszar miejskiej zabudowy wpłynie na uspokojenie ruchu na sieci istniejącej. Budowa umożliwi skierowanie ruchu tranzytowego na drogę o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym - dodaje rzecznik.


Dzięki nowemu przebiegowi przejazd całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut, omijając kilkadziesiąt skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78.

To nie jedyne inwestycje na wschodnim odcinku DK78 w województwie śląskim

DK78 w województwie śląskim liczy ponad 166 km, z czego w administracji katowickiego oddziału GDDKiA znajduje się ponad 134 km. Jej wschodni odcinek od Mierzęcic do granicy województw w Goleniowach ma ponad 75 km długości.

Na tym odcinku przygotowujemy do realizacji kolejne trzy obwodnice: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów oraz prawie 6-kilometrowy odcinek Pradła - Irządze, zlokalizowany pomiędzy dwiema planowanymi obwodnicami: Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów. Szacunkowa łączna długość tych trzech obwodnic to 24,5 km, z czego 9,1 to długość obwodnicy Kroczyc, 2,3 km obwodnicy Pradeł, a 13,1 km Szczekocin i Goleniów - wylicza Marek Prusak.

Prace przygotowawcze dla obwodnic rozpoczęły się już wiele lat temu, w związku z czym są one już częściowo przygotowane do realizacji i posiadają decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dzięki ujęciu zadań w Programie budowy 100 obwodnic zostały zawarte umowy na dalsze prace polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej. Dla obwodnicy Kroczyc i Pradeł 30 września 2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do Wojewody Śląskiego.

Szacujemy, że ogłoszenie przetargu dla realizacji inwestycji w formule tradycyjnej powinno nastąpić w IV kw. 2023 r. Natomiast dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów, pomimo iż wniosek o wydanie decyzji ZRID również złożono 30 września 2022 r., przewidujemy, że do ogłoszenia postępowania przetargowego powinno dojść w III kw. 2024 r. Natomiast 12 maja br. podpisaliśmy umowę z Wrocławskim Biurem Projektów Drosystem dla rozbudowy odcinka Pradła – Irządze - dowiadujemy się.

Realizacja projektu budowalnego powinna potrwać do 18 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do listopada 2024 r. Umowa obejmuje także wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom (8 miesięcy). Wykonawca będzie też odpowiedzialny za pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót, wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej (83 miesiące). Termin realizacji wszystkich zadań przewidzianych umową wyniesie 109 miesięcy. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2025-2027 r.  

Do 2027 r. GDDKiA przebuduje lub wybuduje w nowym śladzie prawie 55 km DK78 we wschodniej części województwa.

Co się dzieje na budowie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia?

Aktualnie wykonawca koncentruje się na dokończeniu robót ziemnych, wykonywaniu podbudów z kruszyw mineralnych oraz wykonywaniu kolejnych warstw z mieszanek asfaltowych. Zaawansowanie wykonywania nasypów dla całej budowy wynosi 70 proc. Zbliżamy się do zakończenia wykonania wykopu dla trasy głównej a w obrębie węzłów Kuźnica oraz Kromołów trwają intensywne prace przy wykonywaniu nasypów. Zaawansowanie prac ziemnych pozwoliło otworzyć front robót przy budowie dolnych i górnych warstwy podbudowy jezdni z kruszyw mineralnych. Jesteśmy już na półmetku wykonywania tego zakres - informuje Marek Prusak.

Postępują również roboty przy wykonywaniu warstw z mieszanek asfaltowych. Wykonywanie warstwy podbudowy asfaltowej oraz warstwy wiążącej w ciągu trasy głównej obwodnicy osiągnęło poziom 30 proc. W sierpniu rozpoczęto humusowanie i obsiewanie skarp nasypów i wykopów. Kontynuowane są także roboty na wszystkich obiektach mostowych. Ustroje nośne zostały wykonane na dziewięciu obiektach mostowych, a zaawansowanie prac mostowych wynosi 60 proc.

 

Czytaj kolejne strony:

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 397

Prezentacje firm