Inwestycje i nieruchomości

Pociągiem z UE na Ukrainę i do Mołdawii przez Katowice i Sławków. Poznaliśmy kolejowe plany Komisji Europejskiej

2023-07-17, Autor: tora, Serwis Samorządowy PAP

Gotowe jest wstępne studium wykonalności dla budowy normalnotorowego korytarza kolejowego łączącego Unię Europejską (Polskę, Rumunię, Węgry, Słowację) z Ukrainą oraz Mołdawią. Opracowany przez Komisję Europejską dokument stanowi podstawę wyboru do dofinansowania ze środków UE w kolejnych latach kolejowych projektów infrastrukturalnych zarówno w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), jak i ze środków funduszy polityki spójności i KPO. Szlak ma prowadzić przez woj. śląskie - w dokumentach padają nazwy Katowice i Sławków.

Reklama

Opracowanie studium wykonalności jest elementem realizacji unijnej inicjatywy „Solidarity Lanes” (Communication COM (2022) 217 „An action plan for EU-Ukraine Solidarity Lanes to facilitate Ukraine's agricultural export and bilateral trade with the EU”).

Inicjatywa ta polega na skoordynowaniu działań UE, które mają zwiększyć przepustowość infrastruktury transportowej obsługującej wymianę handlową z Ukrainą. Studium ma również pełnić funkcję strategii UE dla integracji ukraińskiego i mołdawskiego systemu transportu kolejowego z systemem unijnym.

10 wariantów połączenia kolejowego UE z Ukrainą i Mołdawią

Dokument przedstawia dziesięć wariantów integracji sieci kolejowej Ukrainy i Mołdawii z siecią Unii Europejskiej wraz ze wstępnym kosztorysem. Wariantem preferowanym jest głównie wykorzystanie istniejącego przebiegu ukraińskiej i mołdawskiej szerokotorowej sieci kolejowej (1520 mm), która na wybranych odcinkach zostałaby dodatkowo uzupełniona liniami normalnotorowymi (1435 mm).

Unia Europejska chce się połączyć z Ukrainą torami normalnej szerokości

Celem studium jest rozwój normalnotorowej sieci kolejowej w integracji z istniejącą siecią szerokotorową. Różnice w ww. sieci kolejowej, które obecnie występują, prowadzą do kosztownych operacji przeładunkowych na granicach i ograniczenia możliwości  pełnej współpracy obu sieci.

W myśl studium nowe korytarze kolejowe przyczynić się mają do:

  • większej integracji Ukrainy i Mołdawii w obszarze europejskiego transportu - będzie to możliwe przez poprawę łączności z UE i zwiększenie przepustowości nowych korytarzy eksportowych;

  • zwiększenia odporności systemu transportowego i łańcuchów logistycznych - poprzez zmniejszenie ewentualnych nieprawidłowości do sporadycznych wydarzeń (jak np. blokada ukraińskich portów w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę).

W studium - zamiast wskazania jednego wariantu inwestycyjnego dla każdego odcinka został wskazany wariant najbardziej korzystny. Specjaliści wzięli pod uwagę m.in. kwestię eksploatacji, koszty modernizacji czy zachowanie ciągłości ruchu.

Normalnotorowe połączenie Ukrainy z Polską zostało wskazane jako konieczne do zbudowania w pierwszej kolejności. Następne miejsca zajmują połączenia Ukrainy z Węgrami i Słowacją oraz Ukrainy i Mołdawii z Rumunią.

Ukrainę z UE mają połączyć korytarze normalnotorowe:

  • ze Lwowa przez Kraków i Katowice w kierunku zespołów polskich portów morskich Szczecin-Świnoujście oraz w kierunku granicy Polski z Niemcami (Zgorzelec), a także Brna, Pragi, Wiednia i Bratysławy;

  • z Kijowa przez Warszawę w kierunku polskich portów morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) oraz pozostałych międzynarodowych hubów towarowych (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam) i krajów bałtyckich (Kłajpeda).

Sieć UE Ukraina realizowana etapami

Budowa sieci normalnotorowych połączeń kolejowych Unii Europejskiej z Ukrainą i Mołdawią ma przebiegać etapami. Poszczególnym etapom nadano różną rangę. Polskie inwestycje wpisują się w następujące priorytety:

  • priorytet I: Medyka/Mościska (granica PL/UA) do Lwowa;

  • priorytet II: (Warszawa - Lublin) - Dorohusk (granica PL/UA w Jagodzinie) do Kijowa oraz Lwów - Kijów;

  • priorytet III: korytarz Warszawa - Lwów (poprzez PL/UA przejście graniczne Rawa Ruska).

Sieć normalnotorowa na Ukrainie ma połączyć Kijów, Lwów, Czerniowce, Charków i Dniepr z Unią Europejską. Jest to priorytetem zarówno dla kolejowych połączeń towarowych, jak i przewozów pasażerskich.

Ponadto zalecana jest elektryfikacja ukraińskiej sieci kolejowej systemem prądu przemiennego (25kV, 50Hz AC).

Dzięki działaniom MFiPR w studium ujęto także możliwość wykorzystania istniejących w Polsce linii szerokotorowych, w tym infrastruktury kluczowej dla wymiany handlowej z Ukrainą, czyli należącej do PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o.(PKP LHS).

Jest to linia łącząca terminal towarowy w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (położony na sieci bazowej TEN-T) z kolejowym przejściem granicznym w Hrubieszowie (Izowie). Jednocześnie jest to najdalej na zachód Europy wysunięta linia szerokotorowa.

Dodatkowe studia wykonalności oszacują potrzebę modernizacji i dalszego zwiększenia przepustowości m.in. PKP LHS. Wymaga to zachowania spójności z działaniami strony ukraińskiej, która m.in. w czerwcu 2022 roku zakończyła elektryfikację odcinka linii z Izowa do Kowla.

Łącząc Europę

Strona polska zaproponowała, aby Komisja Europejska prowadziła dalsze analizy techniczne i ekonomiczne, szczególnie w zakresie:

  • określenia potencjalnych lokalizacji w Polsce terminali zdolnych do obsłużenia ruchu towarowego z Ukrainą;

  • źródeł ich finansowania oraz kosztów zakupu taboru;

  • rozwoju kolei dużych prędkości, w tym budowy linii kolei dużych prędkości na odcinku Lublin - Lwów.

Opracowane przez Komisję Europejską studium budowy normalnotorowego korytarza kolejowego jest bardzo ważne. Stanowi podstawę wyboru do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kolejnych latach kolejowych projektów infrastrukturalnych zarówno w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), jak i ze środków funduszy polityki spójności i Krajowego Planu Odbudowy.

Widać już pierwsze efekty takiego podejścia Komisji w postaci polsko - ukraińskich projektów infrastrukturalnych (kolejowego i drogowego) wybranych do realizacji w II naborze CEF 2021-2027, o czym już informowaliśmy na naszych stronach.

Komisja Europejska nie wyklucza również podjęcia kolejnych, bardziej szczegółowych analiz, które pomogą określić zakres inwestycji wspierających rozwój kolejowych przewozów towarowych w relacjach Unii Europejskiej z Ukrainą oraz Mołdawią.

Oceń publikację: + 1 + 7 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 580

Prezentacje firm