Wiadomości

Co można, czego nie wolno od 28 grudnia do 17 stycznia – szczegóły rozporządzenia

2020-12-22, Autor: tora, PAP

Obostrzenia w działalności hoteli i galerii handlowych, katalog przypadków związanych z obowiązkową kwarantanną, zasady przemieszczania się młodzieży podczas ferii i wiele innych regulacji życia w dniach 28 grudnia – 17 stycznia zawiera rozporządzenie rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które w poniedziałek wieczorem ukazało się w Dzienniku Ustaw.

Reklama

Rozporządzenie zawiera zapisy, o których mówili już minister zdrowia oraz rzecznik rządu, jednak są one uszczegółowione. Zakaz przemieszczania się w sylwestrową noc, czyli od 31 grudnia od godz. 19.00 do 1 stycznia do godz. 6.00 dopuszcza dwa wyjątki. Pierwszy to przemieszczanie się z powodu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej. A drugi mówi o zaspokajaniu niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zgodnie z rozporządzeniem od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązywać będą między innymi ograniczenia w działalności hoteli. Zgodnie z rozporządzeniem z zakwaterowania w hotelach będą mogli korzystać między innymi medycy, załogi samolotów, kierowcy transportu drogowego. Będą mogły działać hotele robotnicze lub dla pracowników sezonowych.

W terminie tym ograniczona zostanie też działalność w galeriach handlowych. W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m kw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego. Będą jednak w takich miejscach mogły działać sklepy spożywcze, apteki i drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem od 28 grudnia do 17 stycznia nie będą mogły działać dyskoteki i kluby nocne, baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness, z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów czy przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Według rozporządzenia nie będzie można też w tym terminie prowadzić działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. Zlikwidowana została więc furtka umożliwiająca korzystanie z siłowni czy basenów osobom „przygotowującym się do zawodów sportowych”.

Szczególne ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych

W galeriach będą mogły działać tylko sklepy spożywcze, apteki i drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe. Ponadto w obiektach takich obowiązywał będzie zakaz prowadzenia działalności usługowej z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych, oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos. Zakazane będzie również prowadzenie handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

Od 28 grudnia do 17 stycznia osoby przebywające w galeriach handlowych, w sklepach, w stacjach paliw oraz na targowiskach mają obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Galerie handlowe sklepy i zarządzający targowiskami są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ponadto galerie i sklepy mają obowiązek dokonywać co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego, stanowisko obsługi lub dystrybutora na stacji paliw. Z kolei zakłady pracy mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk lub oraz odległość między stanowiskami pracy co najmniej półtorej metra.

W sklepach i na pocztach może przebywać jednocześnie nie więcej niż jedna osoba na 10 m kw. w przypadku obiektów placówek o powierzchni nie większej 100 m kw., z kolei w przypadku obiektów i placówek o powierzchni większej niż 100 m kw. może przebywać jednocześnie jedna osoba na 15 m kw. Od 28 grudnia do 17 stycznia w galeriach handlowych zakazane jest prowadzenie sal zabaw.

Godziny dla seniorów - gdzie i kiedy nie obowiązują

Utrzymane zostały godziny dla seniorów od poniedziałku do piątku od 10:00 do 12:00. Sklepy spożywcze, drogerie, apteki oraz poczty obsługiwać będą wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Godziny dla seniorów nie obowiązują w przypadku gdy wydanie produktu leczniczego wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a także w przypadku handlu hurtowego, w sklepikach szkolnych oraz na lotniskach.

Hotele, dyskoteki, siłownie zamknięte. Furtki zlikwidowane

Od 28 grudnia do 17 stycznia obiekty hotelarskie generalnie pozostaną zamknięte. Wyjątkiem będą na przykład wyjazdy służbowe, które trzeba będzie odpowiednio udokumentować. Nadal nieczynne będą też dyskoteki, baseny i siłownie. Do 17 stycznia nadal normalnie prowadzić swojej działalności nie będą mogli przedsiębiorcy związani z hotelarstwem. Zgodnie z dokumentem takie usługi będzie można świadczyć na przykład w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych, dla osób wykonujących zawód medyczny, dla pilotów i załóg samolotów, dla kierowców wykonujących transport drogowy, dla pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego, dla funkcjonariuszy służb państwowych. W hotelach będą mogli być zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy czy dyplomaci. Z dokumentów wynika, że takie osoby będą musiały potwierdzić, że przebywając w hotelu są tymi osobami, za które się podają i korzystają z noclegu służbowo. Wyszczególniono, że w przypadku na przykład osób wykonujących zawód medyczny będzie to dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z kolei w przypadku służbowych - legitymacja służbowa.

Wykonując pracę zdalną taka osoba będzie musiała mieć odpowiedni dokument wystawiony przez pracodawcę. W przypadku dyplomatów i wykonywania oficjalnych funkcji odpowiedni dokument będzie musiało wydać MZS.

Do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. Przedsiębiorcy prowadzący takie punkty - tak jak jest to obecnie - będą mogli wydawać posiłki jedynie na wynos.

Limity osób

Do limitu 5 osób na imprezach organizowanych w domu nie będzie się wliczało zarówno gospodarzy spotkania jak i osób zaszczepionych przeciwko covid-19. Do odwołania został przedłużony zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej pięciu osób. Co ważne do tego limitu nie wlicza się osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami do limitu nie będzie się także wyliczało osób zaszczepionych przeciwko covid-19.

Do 17 stycznia zakazuje się organizowania zgromadzeń z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym nie może w nich uczestniczyć więcej niż 5 osób. Tak jak dotychczas uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos. Są także zobowiązani do zachowania co najmniej półtorej metra odległości między sobą. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Rozporządzenie reguluje również zasady przebywania w kościołach i innych związkach wyznaniowych. W kościołach nadal obowiązuje limit maksymalnie jednej osoby na 15 m kw. przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż półtorej metra. W świątyniach i obiektach kultu religijnego nadal obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeżeli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, należy zachować dystans półtorej metra i zakryć usta i nos.

Przemieszczanie się osób do 16. roku życia

Do 17 stycznia przedłużono zasadę, że w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica opiekuna albo innej osoby dorosłej. Zasada ta nie obowiązuje kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu. Ponadto nowe rozporządzenie przewiduje, że nastolatkowie bez opieki osoby dorosłej będą mogli pójść do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu także do miejsca realizacji tej nauki. Ograniczenie nie obejmuje także przemieszczania się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego lub półkolonii.

Kwarantanna - kto musi, kto zwolniony

Zgodnie z nowym rozporządzeniem osoby, które przekroczyły granice zewnętrzną Unii Europejskiej do 17 stycznia będą musiały odbyć obowiązkowe 10-dniową kwarantannę. Z obowiązku wyłączone zostały między innymi osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko covid-19.

Zgodnie z dokumentem wstrzymany zostaje pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju. Do tego samego dnia osoba przekraczająca granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest zobowiązana przekazać straży granicznej informacje o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę. Powinna również przekazać swój numer telefonu. Kwarantanna 10-dniowa liczona jest od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Obowiązek dotyczy także osób przekraczających granice statkiem powietrznym, transportem kolejowym, a także pojazdem publicznego transportu zbiorowego przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego lub międzynarodowego przewozu regulowanego lub kombinowanego pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie międzynarodowym osób.

Według nowych przepisów przewoźnik powinien poinformować pasażerów o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny zaś osoba przekraczające granicę powinna przed jej przekroczeniem przekazać przewoźnikowi informacje o miejscu odbycia kwarantanny. Z kolei przewoźnik powinien niezwłocznie przekazać ją jednostce podległej ministrowi zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Kwarantanny nie muszą odbywać osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, w tym członkowie załóg statków powietrznych, rybacy i marynarze, w tym również ci, którzy udają się do portów innym środkiem transportu. Z kwarantanny zwolnione są również osoby wykonujące w Polsce lub w państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji związanych z przesyłem paliw ciekłych, także kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub międzynarodowy transport kombinowany powracający z zagranicy lub podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą.

W katalogu osób zwolnionych z odbywania kwarantanny znaleźli się także między innymi członkowie obsad pociągów transportu towarowego, kierowcy drogowego transportu towarowego wykonujący taki transport pojazdami lub zespołami pojazdów o masie całkowitej nie więcej niż trzy i pół tony, a także kierowcy wykonujący przewóz osób w pojazdach przystosowanych do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Kwarantanny nie muszą odbywać także członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze uczniowie pobierający naukę na terenie Polski oraz ich opiekunowie, studenci a także zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych i medycy. Kwarantanny nie muszą odbywać również osoby przekraczające granicę wewnętrzną w ramach wykonywania czynności zawodowych służbowych lub zarobkowych w Polsce lub kraju sąsiadującym.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 5

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 406

Prezentacje firm