Powiesznie biurowe w ścisłym centrum Katowic! Łącznie blisko 6000 m2 Powiesznie biurowe w ścisłym centrum Katowic! Łącznie blisko 6000 m2 Powiesznie biurowe w ścisłym centrum Katowic! Łącznie blisko 6000 m2

Wiadomości

Emerytury dla matek stają się faktem. Andrzej Duda podpisał ustawę

2019-02-18, Autor: ap

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. emerytur dla niepracujących matek w rodzinach wielodzietnych. Aby otrzymać świadczenie, trzeba jednak spełnić odpowiednie warunki. Jakie?

- Głównym celem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych, a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury — informuje Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP. - Ponadto celem ustawy jest uhonorowanie i docenienie trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz podkreślenie funkcji społecznej pełnionej przez rodziców — dodają urzędnicy.

Reklama

Ustawa podpisana przez Prezydenta zakłada możliwość przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matkom, które urodziły i wychowały: dzieci własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej, a także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci: w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci lub w razie długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania. Przy czym świadczenie to może być przyznane po spełnieniu dodatkowych warunków.

Wśród warunków do uzyskania przez rodziców świadczenia uzupełniającego ustawodawca przyjął m.in.:
1) okres co najmniej 10 lat zamieszkiwania na terytorium Polski oraz posiadania po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych.
2) Zamieszkiwanie w Polsce w trakcie jego pobierania.
3) Osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni).
4) Brak niezbędnych środków utrzymania.
5) Posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy osoba nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie prawa pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa przewiduje również przesłanki negatywne, które:
1) mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania osobie świadczenia tj.:
a) pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ograniczenie władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka, lub dzieci w pieczy zastępczej;
b) długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci.

2) Uniemożliwiają pobieranie świadczenia tj.:
a) tymczasowe aresztowanie;
b) odbywanie kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego);
c) posiadanie uprawnienia do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Zgodnie z ustawą rodzicielskie świadczenie przyznaje się na wniosek.

Organem właściwym do przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia oraz decyzję po ponownym rozpatrzeniu sprawy stronie będzie przysługiwała skarga do wojewódzkiego sadu administracyjnego.

Ustawa ustala wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na poziomie nie wyższym niż najniższa emerytura. W przypadku pobierania emerytury lub renty niższej, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenia uzupełniające będą wypłacane po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto zmiany dokonywane w innych ustawach powodują, że:
1) Otrzymywanie świadczenia nie wpłynie na zakres obowiązku alimentacyjnego wynikającego z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2) Świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
3) Osoba pobierająca świadczenie zostaje objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
4) Pobieranie rodzicielskiego świadczeniu uzupełniającego stanowi przesłankę negatywną do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~Jakubwork 2019-02-19 11:20:23

    Maka nie pracująca ! No serio, właśnie aktywna matka powinna dostać dotację ponieważ oprócz tego, że spełnia się zawodowo, napędza gospodarkę i wychowuje dziecko daje przykład, że wszystko da się pogodzić. Najłatwiej jest powiedzieć mam dwójkę dzieci i nie mam czasu na nic..a na pisanie zażaleń na różnych forach ma ? Zastanówcie się nad tym !!

    0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert SlaskiBiznes.pl

W Twojej okolicy powstaje nowa inwestycja? Twoja firma odniosła sukces którym warto się pochwalić? Wciel się w rolę reportera slaskibiznes.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Socjal czy podatki? Co wybierasz?
Oddanych głosów: 63