Wiadomości

Fundusz Transformacji zmieni strukturę woj. śląskiego. Prezydent podpisał ustawę

2023-02-01, Autor: mz, cire.pl, prezydent.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. powołania spółki Fundusz Transformacji Woj. Śląskiego – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Jej zadaniem będzie przekształcenie terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych, związanych z wygaszaniem wydobycia węgla kamiennego oraz zmianami struktury gospodarczej województwa śląskiego.

 

 

Reklama

Ustawa z 13 stycznia 2023 roku o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej powołuje spółkę, która ma realizować część zapisów umowy społecznej z 28 maja 2021 r., dotyczącej transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego.

Fundusz wesprze zmiany na Śląsku

Zgodnie z postanowieniami umowy społecznej, fundusz ma działać w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach. Ustawa określa cel działania spółki oraz instrumenty służące realizacji misji publicznej oraz organizację funduszu.


Celem działania funduszu ma być wspieranie procesu transformacji woj. śląskiego oraz innych podmiotów w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium woj. śląskiego lub poza jego terytorium.


Podpisana przez prezydenta, przygotowana w resorcie rozwoju i technologii ustawa zawiera m.in. definicję transformacji woj. śląskiego, przez którą rozumie się działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki regionu, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

Szeroki zakres działań

Jak dowiadujemy się z komunikatu Kancelarii Prezydenta, fundusz będzie realizować swoje ustawowe cele za pomocą programów:

  • opracowanych przez Fundusz;

  • opracowanych przez ministrów właściwych ze względu na zakres merytoryczny programu (programy okołogórnicze).

Ponadto Rada Ministrów będzie mogła powierzyć Funduszowi realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

Fundusz będzie udzielał wsparcia finansowego w formach:

  • kapitałowych – przez obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych;

  • pożyczek, gwarancji oraz poręczeń;

  • bezzwrotnych.

Fundusz będzie mógł również realizować zadania publiczne powierzone mu na podstawie umów lub porozumień zawieranych w szczególności z organami administracji rządowej, innymi jednostkami, które wykonują zadania publiczne lub jednostkami samorządu terytorialnego.

Pięcioletnia strategia

Podstawowym dokumentem określającym cele funduszu i instrumenty ich realizacji ma być pięcioletnia strategia, która będzie zawierała m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, identyfikację obszarów, które wymagają wsparcia w ramach realizacji celu Funduszu w perspektywie co najmniej pięciu lat oraz źródła finansowania. Projekt strategii będzie podlegał konsultacjom społecznym i uzgodnieniom z ministrem finansów.

Jednym z narzędzi strategii mają być programy wdrażane w ramach budżetu i zgodnie z celami funduszu. Kapitał zakładowy funduszu ma wynieść do 500 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a finansowanie z budżetu państwa – do 100 mln zł w latach 2024-2030 i do 50 mln zł w latach 2031-2032.

Fundusz będzie mógł zarabiać

Przychodami Funduszu będą mogły być m.in.:

  • dotacje celowe, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu udzielania wsparcia, w tym w formach bezzwrotnych, na realizację pożyczek, gwarancji i poręczeń, oraz na realizację programów rządowych, programów okołogórniczych i programów opracowanych przez Fundusz.
  • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
  • dotacje podmiotowe, udzielane przez ministra właściwego do spraw gospodarki (z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów administracyjnych finansowania przedsiębiorców).

Fundusz będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą w imieniu własnym i na własny koszt (rachunek) zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej – w zakresie w ustawie określonym (tj. m.in. przez obejmowanie i nabywanie akcji i udziałów, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania) - czytamy w komunikacie.


Przewidziano, że w skład rady nadzorczej funduszu ma wchodzić siedmiu przedstawicieli rządu, dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez zarząd woj. śląskiego i dwóch członków, po jednym z dwóch największych organizacji reprezentujących stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego. Zarząd ma tworzyć od trzech do pięciu członków.

W pracach parlamentarnych nad projektem nie uwzględniono poprawek opozycji, które m.in. przewidywały, by siedziba funduszu znajdowała się nie w Katowicach, a Bytomiu, a Fundusz miał działać wyłącznie na terenie woj. śląskiego.


Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - wyjaśniono w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy zakaz aut spalinowych w UE powinien zostać wycofany?


Oddanych głosów: 59

Prezentacje firm