Kariera

Nocna zmiana zarządu. Wojciech Ignacok nowym prezesem Tauron Polska Energia

2020-07-15, Autor: tora

Tauron Polska Energia ma nowy zarząd. Wymiany dokonała Rada Nadzorcza katowickiego molocha w nocy 14 lipca.

Reklama

W komunikacie giełdowym spółka podaje, że „w dniu 14 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze skutkiem na koniec dnia 14 lipca 2020 r. wszystkich Członków Zarządu Emitenta V wspólnej kadencji”. Stanowiska stracili Filip Grzegorczyk, prezes, Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju oraz Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów.

Jednocześnie Rada Nadzorcza aurona powołała z dniem 15 lipca 2020 r. nowy zarząd. Są w nim dwie nowe osoby oraz jeden wiceprezes z dopiero co odwołanego zarządu. Prezesem został Wojciech Ignacok. Stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansów ponownie objął Marek Wadowski, z kolei wiceprezesm zarządu ds. zarządzania majątkiem został Jerzy Topolski.

Wspólna kadencja zarządu potrwa 3 lata.

Wojciech Ignacok był dotąd prezesem zarządu PEC Geotermia Podhalańska. To absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie ciepłownictwa. Dodatkowo swoją wiedzę wykorzystywał podczas prowadzenia złożonych projektów inwestycyjnych. Od 2016 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A., spółce prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych oraz wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji.

Od 2003 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz wsparcia technicznego projektów inwestycyjnych finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej. W latach 2009-2016 był związany ze Scott Wilson Sp. z o.o./URS/Aecom Company, gdzie świadczył usługi konsultanta/inżyniera konsultanta/kierownika projektu/zastępcy dyrektora przy realizacji projektów w zakresie modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Wrocławia w celu ochrony przeciwpowodziowej oraz budowy Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Od 2013 r. był również odpowiedzialny za realizację budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

W PEC Geotermia Podhalańska S.A. w latach 2007-2008 pełnił funkcję prezesa zarządu, w latach 1997-2003 zajmował stanowiska: specjalisty ds. marketingu, kierownika działu marketingu oraz wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. eksploatacji i inwestycji. W latach 1995-1997 pracował w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym „CZS” w dziale logistyki i informatyki. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Marek Wadowski - wiceprezes zarządu ds. finansów to absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

Od 29 stycznia 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Tauron Polska Energia S.A. i nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz, zakupów i administracji, IT, operatora rynku i obsługi handlu, obrotu, handlu paliwami, zarządzania portfelem oraz inspektora ochrony danych osobowych.

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako wiceprezes zarządu - dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako zastępca prezesa zarządu ds. ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami).

W latach 2012-2015, jako zastępca prezesa zarządu - dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, członka zarządu - dyrektora ekonomiczno-finansowego, prezesa zarządu - dyrektora generalnego. W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.

Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem to absolwent wydziału elektrotechniki, automatyki i elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w tym zarządzania rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Brał udział w tworzeniu organizacji rynku energii elektrycznej w Polsce.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą energetyczną i Grupą TAURON lub jej poprzednikami prawnymi, tj. ENION S.A. i Zakładem Energetycznym Kraków S.A. Od 2016 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. operatora w TAURON Dystrybucja S.A. (spółka zależna od Emitenta), gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci dystrybucji, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, pomiary oraz zarządzanie ruchem sieci.

W TAURON Dystrybucja S.A., oprócz wyżej wspomnianej funkcji, był w 2016 r. dyrektorem oddziałów w Krakowie i Tarnowie. W latach 2015-2016 pracował na stanowisku koordynatora i był odpowiedzialny m.in. za jakość obsługi klientów. Od 2013 r. do 2014 r. pełnił funkcję głównego specjalisty, a w latach 2011-2012 zajmował stanowisko kierownika Biura Taryf i Kontaktów z URE.

W ENION S.A. w okresie od 2010 r. do 2011 r. sprawował funkcję dyrektora Departamentu Taryf i był odpowiedzialny w szczególności za zarządzanie przychodami regulowanymi. W latach 2007-2010 był dyrektorem Departamentu Usług Dystrybucyjnych i odpowiadał za zapewnienie rentowności sprzedaży usług dystrybucji. Od 2005 r. do 2007 r. był prezesem zarządu, w latach 2004-2005 – członkiem zarządu ds. obrotu, a do 2004 r. – członkiem zarządu i dyrektorem obrotu energią.

W Zakładzie Energetycznym Kraków S.A. w latach 1989-2000 pełnił funkcje: dyrektora regionu wysokich napięć, zastępcy kierownika regionu wysokich napięć ds. technicznych oraz mistrza i inżyniera ds. sieci.

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 18 miliardów złotych oraz zatrudniającym około 25 tysięcy pracowników. Grupa TAURON dostarcza około 50 TWh energii elektrycznej rocznie do ponad 5,5 milionów Klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości sprzedawcą energii elektrycznej w kraju i największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 30 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego. Skarb Państwa posiada 30,06% akcji Taurona i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co pozwala mu obsadzać połowę członków rady nadzorczej.

Jak polska gospodarka radzi sobie z pandemią?


Oddanych głosów: 1332

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 567

Prezentacje firm