Inwestycje i nieruchomości

Rekordowe 2,5 mld zł na modernizacje do 2024. Śląskie sumuje inwestycje drogowe

2023-09-11, Autor: mz

Aż 2,5 mld zł do 2024 wyda Województwo Śląskie na inwestycje drogowe, w tym naprawy i modernizacje. To największa tak wydatkowana kwota w całej historii samorządu województwa. Jedne z największych inwestycji zostały  przeprowadzone m.in. w Subregionie Zachodnim. Tylko tam na zadania drogowe wydano aż 870 mln zł.

Reklama

Subregion Zachodni został objęty w aktualnej kadencji samorządu województwa szerokim frontem inwestycji drogowych, w tym zakończoną budową obwodnicy Raciborza w ramach Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do skrzyżowania z istniejącą DW 935 i ulicą Piaskową w Raciborzu. Projekt zrealizowano w obecnej kadencji samorządu, w latach 2019–2022. W efekcie powstał odcinek o długości 7,74 km. Wartość zadania to 274,7 mln zł.

Drugą istotną inwestycją jest zakończona przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 919 w Raciborzu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 933 w Rzuchowie.

Jesienią ubiegłego roku przeprowadzono remont DW 919 w Szymocicach. Na długości 1400 m nawierzchnia drogi została sfrezowana. Ułożone zostały dwie warstwy bitumiczne. Wiążąca o grubości 8 cm i ścieralna o grubości 4 cm. Ponadto naprawiono pobocza i wymalowano nowe oznakowanie poziome. Koszt tych prac wyniósł 2,5 mln zł.

Obecnie trwają także remont dróg wojewódzkich w ramach przedsięwzięcia nazwanego „Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich Województwa śląskiego po okresie zimowym z podziałem na dwie części: Część A DW 491, DW 784, DW 790, DW 794, DW 901, DW 492; Część B: DW 417, DW 425, DW 919, DW 921, DW 924, DW 938.”

W ramach planowanych prac przewidziany do naprawy jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 919 zlokalizowana jest w miejscowości Jankowice-Rudy w km 16+600 do km 18+100.

28 sierpnia ogłoszono przetarg na naprawy kolejnych odcinków na DW 425, 921 i 919. Koszt to nieco ponad 3,1 mln zł brutto.

Do realizacji przeznaczona jest także północno-zachodnia obwodnica Raciborza. Opracowanie dokumentacji projektowej potrwa do 2025 roku, a prace budowlane powinny zakończyć się do końca 2027 roku. Szacowana wartość realizacji czterokilometrowego odcinka to 120 mln zł.

W ciągu DW nr 421 ma powstać również most nad rzeką Odrą. Szacunkowa wartość zadania to 350,9 mln zł, długość odcinka to 2,8 km. Planowany czas zakończenia inwestycji to pierwszy kwartał 2027 roku.

- Inwestycje drogowe w Subregionie Zachodnim były i wciąż są niezwykle istotne i potrzebne. W marcu 2022 roku zakończona została budowa obwodnicy Raciborza w ramach Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, największe w historii zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na kwotę ponad 274,7 mln zł. To efekt wykorzystania środków unijnych i udanej współpracy na szczeblu samorządów. Są to zadania, które budują potencjał gospodarczy zachodniej części regionu, a jednocześnie poprawiają jakość życia mieszkańców, dlatego nie zatrzymujemy się i przed nami kolejne, ważne inwestycj – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Wystarczy spojrzeć na efekty inwestycyjne w Subregionie Zachodnim - zaznacza z kolei radny Sejmiku województwa, Henryk Siedlaczek.

Warto pamiętać, że obecna kadencja samorządu województwa jest rekordową względem nakładów na inwestycje drogowe w regionie. Kwota 2,5 mld zł na ten cel robi ogromne wrażenie. Po drogach województwach jeździ komfortowo i bezpiecznie – podsumowuje.


Przewidziane prace drogowe w Subregionie Zachodnim

Część A
Wykonuje firma DROG-BUD SP. Z O. O. z Lubojenki.
Wartość umowy brutto: 25,519 mln zł

Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich obejmuje swym zakresem:

Droga wojewódzka nr 790
Początek remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest w km 14+380 przed serpentynami natomiast koniec przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowany jest w km 15+380 za serpentynami pomiędzy miejscowościami Niegowonice i Mitręga poza terenem zabudowanym w powiecie zawierciańskim.

Droga wojewódzka nr 794
Początek przewidzianego do naprawy odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 znajduje się w km 34+440 w rejonie skrzyżowania na Kidów, a koniec w km 35+440 bez punktu charakterystycznego poza terenem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Dzwonowice i Pilica w powiecie zawierciańskim.

Droga wojewódzka nr 901
Naprawa obejmować będzie dwa odcinki DW 901. Pierwszy odcinek na obszarze m. Zacharzowice od km 53+600 do km 54+970 zlokalizowany jest na terenie gminy Wielowieś, powiat gliwicki. Przebiega on od przekroju za skrzyżowaniem z ul. Wiejską (DP do m. Toszek) do początku przebudowanego odcinka przed m. Pniów. Drugi odcinek w rejonie m. Radonia od km 42+770 do km 43+920 zlokalizowany jest na terenie gminy Wielowieś, powiat gliwicki. Przebiega on od przekroju przed skrzyżowaniem z drogą powiatową do przekroju przed najazdem na wiadukt nad torami kolejowymi.

Droga wojewódzka nr 492
Przewidziany do naprawy odcinek drogi wojewódzkiej nr 492 od km 32+050 do km 33+050 zlokalizowany jest w m. Blachownia, na terenie powiatu częstochowskiego.

Dodatkowo, 28 sierpnia br., zgodnie z zasadami przetargu zlecono naprawy kolejny odcinków na DW 492, 794 i 901. Koszt to niespełna 7,5 mln zł brutto.

Część B

Wykonuje: EUROVIA POLSKA S.A. z Kobierzyc
Wartość umowy brutto: 27,9 mln zł

Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich obejmuje swym zakresem:

Droga wojewódzka nr 425
Przewidziany do naprawy odcinek granica województwa – Kuźnia Raciborska od km 15+990 do km 16+490 drogi wojewódzkiej nr 425 zlokalizowany jest na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Przebiega przez teren niezabudowany tj.: przez tereny leśne.

Droga wojewódzka nr 921
Naprawa obejmuje odcinek DW 921 od km 11+795 (skrzyżowanie ulic Kasztanowa i Wiejskiej) do km 12+085 (rejon zjazdu po północnej stronie DW prowadzącego w kier. Leśniczówki, koniec istniejącego chodnika dla pieszych) w m. Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice, powiat gliwicki.

Droga wojewódzka nr 919
Przewidziany do naprawy odcinek drogi wojewódzkiej nr 919 zlokalizowana jest w miejscowości Jankowice-Rudy w km 16+600 do km 18+100.

Dodatkowo, 28 sierpnia br., zgodnie z zasadami przetargu zlecono naprawy kolejnych odcinków na DW 425, 921 i 919. Koszt to nieco ponad 3,1 mln zł brutto.

Rekord inwestycji drogowych w woj. śląskim. Intensywnie zwłaszcza w 2021 roku

Jak zaznaczają władze województwa śląskiego, intensywna pod względem ilości oddanych do użytku dróg zrealizowanych przy finansowym wsparciu województwa była szczególnie końcówka 2021 roku.

Na początku listopada 2021 do użytku oddano przebudowaną Drogę Wojewódzką nr 933 na odcinku od DK 78 w Wodzisławiu Śląskim do ronda przed granicą z Jastrzębiem-Zdrojem. Dostępne dla kierowców są cztery trasy: DW nr 929 od granicy Rybnika do węzła Świerklany, odcinek DW 933 pomiędzy Pawłowicami i Pszczyną, DW 943 w Lalikach i DW 941 w Wiśle.

Wcześniej, bo na początku października 2021 roku oficjalnie do użytku oddano mierzący 12,6 km odcinek Drogi Wojewódzkiej nr 913 od skrzyżowania z DK 78 w Celinach Nowej Wsi do skrzyżowania z DW 86 w Będzinie. To alternatywna do drogi S1 trasa dojazdowa do portu lotniczego w Pyrzowicach. Roboty prowadzono na terenie czterech gmin: Ożarowic, Mierzęcic, Bobrownik, Psar oraz miasta Będzina.

W pierwszej połowie marca 2022 oddano oficjalnie drogę Rudnik – Racibórz, ważną część budowanej trasy łączącej docelowo Racibórz z Pszczyną. Wartość inwestycji wyniosła 274,7 mln zł. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 przeznaczono 146 mln zł. Z budżetu Województwa Śląskiego przekazano 128,7 mln zł.

Nowa droga o długości 7,74 km została wybudowana na odcinku od DK nr 45 w gminie Rudnik do skrzyżowania z istniejącą DW 935 ul. Rybnicką w Raciborzu. Droga przebiega przez tereny rolne w gminie Rudnik i Racibórz-Miedonia. Obwodnicę poprowadzono równolegle do wałów przeciwpowodziowych Odry. Na dalszym odcinku droga przecina Odrę i jest usytuowana równolegle do wałów kanału Ulga, mija stawy po wyrobiskach byłej cegielni i krzyżuje się z DW 919. Na dalszym odcinku droga poprowadzona jest nad czynną linią kolejową nr 151 relacji Kędzierzyn Koźle-Chałupki i kieruje się w stronę ul. Piaskowej, włączając się w istniejącą DW 935.

- Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w regionie są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Stosuje przy tym najnowsze rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę tzw. "koszt życia drogi". To sprawia, że przewidywana trwałość dróg, które budujemy i przebudowujemy wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej modernizacji – wyjaśnia Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Wyczekiwana obwodnica

Obwodnica w Koziegłowach będzie kluczową drogową inwestycją dla Subregionu Północnego. Inwestycja powstanie przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Województwa Śląskiego, które przekażą na ten cel równo po 100 mln zł. Na początku maja ub. roku podpisano umowę pomiędzy samorządem regionalnym a stroną rządową. Obwodnica będzie przebiegała przez gminy Koziegłowy i Woźniki jako docelowy ślad drogi wojewódzkiej nr 789. W praktyce będzie stanowiła jeden z podstawowych korytarzy dojazdowych do drogi krajowej nr 1 - obecnie DK 91 - oraz autostrady A1.

Początek obwodnicy zaprojektowano na rondzie przy skrzyżowaniu obwodnicy Woźnik z DW 789. Zakończenie przebiegu drogi przyjęto w rejonie miejscowości Koziegłówki. Projektowana obwodnica będzie miała długość ok. 7,3 km. Zakłada budowę nowego odcinka drogi klasy technicznej G, o przekroju jednojezdniowym, o szerokości pasa ruchu 3,5 m i szerokości pobocza minimum 1,25 m. Projektowana nośność drogi - dopuszczalny nacisk osi ma wynosić 115 kN. W ramach inwestycji powstaną skrzyżowania – wstępnie zaprojektowano sześć skrzyżowań oraz jeden węzeł drogowy na DK 91. Zaprojektowano również trzy wiadukty nad istniejącymi drogami i ciekami wodnymi. Obecnie ruch samochodowy prowadzony jest głównie ciągiem drogowym, który tworzy DW 789 - czytamy.

Faktem staje się przebudowa drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Koniecpol. Pod koniec sierpnia ub. roku rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie prac budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od m. Koniecpol do granicy Województwa Śląskiego” za kwotę 75,5 mln zł” Zadanie będzie realizowane z środków własnych województwa. Przebudowany zostanie odcinek o długości 6,4 km (fragment etapu II + etap III) od skrzyżowania DW nr 786 z ul. Chrząstowską (skrzyżowanie objęte przebudową) w miejscowości Koniecpol do granicy Województwa Śląskiego. Zmodernizowane będą również obiekty mostowe, zbudowana zostanie infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Prace rozpoczną się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Planowany termin realizacji zadania to czwarty kwartał 2024 roku.

- Wzdłuż tej drogi zlokalizowana jest szkoła, przychodnia, sklepy. Można powiedzieć, że wokół DW 786 koncentruje się życie Koniecpola, ale brak kompleksowej przebudowy znacznie obniżał poziom jej bezpieczeństwa. Modernizacja na tak dużą skalę rozwiąże ten problem – tłumaczy Ryszard Suliga, burmistrz Koniecpola.

Wielki remont w sercu regionu

Jesienią 2024 roku zakończy się remont DW 934. Umowę podpisano w czerwcu ub. roku w Urzędzie Miasta w Imielinie. Droga jest bardzo ważnym odcinkiem tranzytowym pomiędzy Śląskiem a Małopolską.

Przebudowa ma obejmować odcinek DW 934 od skrzyżowania DW 934 (ulica Imielińska) z ulicami Miarki i Dobrą w Imielinie do rejonu przejazdu kolejowego w Bieruniu na długości ok. 9 km. Modernizacja będzie kosztowała 148 mln zł. Środki na realizację przekazano województwu śląskiemu. DW 934 stanowi uzupełnienie kluczowej sieci drogowej, łącząc DK44 i S1. Jest to jeden z głównych szlaków dojazdu m.in. do KWK „Piast”, jak również terenów przemysłowych, na których znajduje się m.in. firma FIAT.

DW 934 jest drogą o znaczeniu tranzytowym dla dostawców i dystrybutorów oraz dla pracowników dojeżdżających do zakładów pracy. Droga charakteryzuje się bardzo wysokim natężeniem ruchu, powodującym efekt „wąskiego gardła” na kluczowej drodze dla połączenia międzyregionalnego (Śląsk i Małopolska). Droga posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów mechanicznych nie jest właściwie odseparowany (brak jest tzw. azyli, wysp ograniczających prędkość pojazdów). Kwestie te wpływają negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Inwestycja obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Jesienią ubiegłego roku w Poczesnej zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od skrzyżowania z DK91 do skrzyżowania z DK 78 w Zawierciu o długości 24, 5 km. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie sześciu gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, Myszków, Koziegłowy, Zawiercie. Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 246,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 139,4 mln zł.

Zakres prac obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 o długości 24,5 km i polegał na rozbudowie układu drogowego wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury – tj. sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego - dowiadujemy się.

Prace przy przebudowie DW 948

Trwa modernizacja DW 948 biegnącej od Żywca do Kobiernic, przy jeziorach Międzybrodzkim i Żywieckim jest już na półmetku. Koniec prac zaplanowany jest na październik przyszłego roku. Na całej przebudowywanej DW 948 od Kobiernic do Żywca, liczącej 17,5 km długości, przebudowywanych jest osiem mostów, 48 przepustów i trzy obiekty inżynieryjne kanalizacji deszczowej.

Przebudowa DW 925

Długość przebudowywanego odcinka to 24 km. Na odcinku zlokalizowany jest węzeł drogowy na połączeniu z autostradą A1 oraz skrzyżowanie z drogą krajową DK 44. Szacowana wartość robót budowlanych wynosi 321,2 mln zł i będzie pochodzić w całości z budżetu Województwa Śląskiego.

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 925 przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska (na granicy z Mikołowem), a kończy na granicy miasta na prawach powiatu Rybnik (na granicy z miejscowością Przegędza).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin: Mikołów, Ornontowice, Orzesze oraz Czerwionka - Leszczyny w województwie śląskim. Droga przecina miejscowości Mikołów i Orzesze oraz wsie Ornontowice, Bełk i Przegędza.

Droga wojewódzka nr 925 posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów mechanicznych nie jest właściwie odseparowany - podkreśla Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Zakres inwestycji obejmuje całkowitą przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to wiosna 2026 roku.

- W tej kadencji samorządu regionalnego zdecydowanie inwestycje drogowe są historyczne. Podejmujemy się przebudowy kluczowych dróg, a skalę najlepiej obrazuje wysokość nakładów. 2,5 mld zł to łączna kwota, której w przeszłości nikt na drogi nie przekazywał. Dla przykładu, DW 925 z Rudy Śląskiej do Rybnika to ważny, 24 km odcinek, który przebiega przez kilka gmin. Przekazujemy na tę inwestycję 321 mln zł w całości z budżetu województwa. Stawiamy na nowoczesne technologie, trwałość, a przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców - podsumowuje marszałek Jakub Chełstowski.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 538

Prezentacje firm