Inwestycje i nieruchomości

"W 2023 roku prawie 120 km dróg". Tymczasem na te inwestycje wciąż czeka Śląskie

2024-01-04, Autor: mz

Budowa lub przebudowa prawie 120 km dróg, budżet w wysokości prawie 2,3 mld - z czego na inwestycje przeznaczonych zostało niespełna 2 mld zł, a utrzymanie dróg i obiektów mostowych pochłonęło 330 mln zł - tak było w 2023 roku. Ale lista podsumowująca Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiera też podpunkt o pracy przy prawie 40 dokumentacjach projektowych przygotowywanych inwestycji. Sprawdzamy, co dokładnie na niej widnieje.

Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała miniony rok.

Zajmowaliśmy się m.in. trudnymi tematami – przygotowaniem do realizacji ponad 65 km odcinka S11 gr. województw opolskiego i śląskiego – Piekary Śląskie, naprawą nawierzchni betonowej autostrady A1 w Konopiskach czy przygotowaniami do naprawy ponad 15 km odcinka autostrady A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami - wylicza Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA.

Sprawdźmy zatem, co już zostało zrealizowane, a na jakie inwestycje wciąż czeka województwo śląskie.

Inwestycje drogowe 2024 w Śląskiem

Odcinki dróg na etapie budowy to:
 • prawie 7 km drogi ekspresowej S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza,
 • prawie 40 km drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, na czterech zadaniach realizacyjnych,
 • 8,5 km drogi ekspresowej S1 pomiędzy Przybędzą a Milówką (obejście Węgierskiej Górki),
 • 16,7 km obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78,
 • 11,8 km rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Pyskowice – Zabrze,
 • 15 km przebudowy DK91 na odcinkach Częstochowa – Nowa Wieś 4,6 km, Markowice – Brudzowice 5,1 km, Siedlec Duży – Koziegłowy 4,4 km,
 • 14,6 km rozbudowy drogi krajowej nr 46: na odcinku Janów – Lgoczanka 6,9 km oraz na odcinku Lelów – Nakło 7,7 km.
Inwestycje zrealizowane lub będące na ukończeniu:
 • prace przy dokończeniu budowy autostrady A1,
 • przebudowa odcinka DK91 Nowa Wieś – Zawada o długości 5 km,
 • rozbudowa skrzyżowania DK52 z drogami powiatowymi 4479S Czaniec – Roczyny – Andrychów oraz 1456S Czaniec – Porąbka w Czańcu o łącznej długości prawie 400 m,
 • budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w Bieruniu na odcinku 1,3 km – cicha nawierzchnia,
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DK11 Sieraków – Ciasna o długości 4,8 km oraz w ciągu DK44 Paniówki – Mikołów o długości ponad 1 km,
 • budowa chodnika o dł. 120 m, dwóch zatok autobusowych wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych z doświetleniem w ciągu DK46 w Przymiłowicach,
 • budowa chodnika o dł. ok. 3 km, zatok autobusowych w ciągu DK42 na odcinku Parzymiechy – Grabarze,
 • budowa odcinków chodnika i sygnalizacji świetlnej w ciągu DK45 Tworków – Krzyżanowice o łącznej długości 500 m,
 • budowa odcinków chodnika o łącznej długości prawie 1 km w miejscowości Turza Śląska oraz Gorzyce w ciągu DK78.

GDDKiA: już ponad 55 km S1 w woj. śląskim

- W realizacji mamy już ponad 55 km drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim, a koszt prac budowalnych to ponad 4 mld zł - informuje rzecznik GDDKiA.
 • Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, prawie 7 km długości,
 • Mysłowice Kosztowy – Bielsko-Biała, prawie 40 km na czterech zadaniach realizacyjnych,
 • Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki), długość 8,5 km.

S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

Umowę na przebudowę do parametrów drogi ekspresowej prawie 7 km DK1 podpisano we wrześniu 2020 r. z firmą Budimex. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2021 r., po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dla części robót wykonawca wystąpił 27 października 2021 r. o wydanie zamiennej decyzji ZRID. Obecnie zaawansowanie rzeczowe robót osiągnęło poziom ponad 80 proc. Planowane zakończenie całości prac z udostępnieniem drogi dwujezdniowej o pełnych parametrach drogi ekspresowej w połowie roku 2024, z wyłączeniem odcinka na węźle Pogoria, na którym prowadzone będą niezależne, dodatkowe prace związane z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Armii Krajowej.

S1 od Mysłowic do Bielska-Białej to 40 km nowej drogi

Łączna wartość umów na realizację czterech odcinków tej trasy to niemalże 2,3 mld zł. Umowny termin zakończenia budowy S1 na odcinku Mysłowice – Bieruń przypada w październiku 2025 r., a Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia przypada w czerwcu 2025 r.

Dla obydwu odcinków złożyliśmy w tym roku wnioski o wydanie ZRID. Obecnie umowny termin zakończenia Odcinka Oświęcim – Dankowice to lipiec 2024 r. Jednakże z uwagi na okoliczności niezależne od Inwestora oraz Wykonawcy, w głównej mierze zlokalizowanie nowych stanowisk archeologicznych w pasie drogowym termin ten może ulec zmianie - tłumaczy Marek Prusak.

Umowny termin zakończenia dla odcinka Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów przypada w sierpniu 2024 r. Z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania decyzji administracyjnych dla pozostałych odcinków, wykonawcy złożyli roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców i podpisaniu aneksów do umów.

S1 Przybędza – Milówka

Kolejnym realizowanym odcinkiem trasy ekspresowej S1, która ułatwi dojazd z Mysłowic do granicy ze Słowacją, jest tzw. obejście Węgierskiej Górki o długości 8,5 km.

10 października 2019 r. podpisaliśmy umowę z Konsorcjum firm w składzie: Mirbud (Lider), Kobylarnia, Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż, o wartości blisko 1,5 mld zł na zaprojektowanie i wybudowanie trasy. Zaawansowanie robót na inwestycji osiągnęło poziom ponad 70 procent. Wykonawca deklaruje zakończenie tej inwestycji na przełomie 2024 i 2025 roku - dowiadujemy się.

DK78 Poręba – Zawiercie

Przypomnijmy: całość przedsięwzięcia podzielona została na dwa odrębne zadania <<Rusza budowa 17 km obwodnicy Poręby i Zawiercia. GDDKiA wyda blisko 480 mln zł>>.

Pierwsze, o długości 16,7 km i prowadzące przez Siewierz, Porębę do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów, jest realizowane w systemie Projektuj i buduj. 28 lutego 2022 roku Wojewoda Śląski wydał decyzję ZRID, co umożliwiło w marcu 2022 r. rozpoczęcie robót budowlanych. Zaawansowanie rzeczowe robót na koniec 2023 roku wynosi ponad 50 procent.

Pierwotnie, umowny termin zakończenia robót przypadał w kwietniu 2023 r. Jednakże, po rozpatrzeniu roszczenia wykonawcy m.in. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji ZRID, strony umowy podpisały aneks przesuwający czas na ukończenie do 25 kwietnia 2025 r.

Dla drugiego zadania, od Kromołowa do Zawiercia, 21 stycznia 2020 r. podpisaliśmy umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do wniosku o decyzję ZRID. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID nastąpiło we wrześniu 2022 r. - przypomina GDDKiA.

Rok później ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy drugiej części obwodnicy <<DK78. Powstanie kolejny odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia>>.

Odcinek o długości 7,5 km, stanowiący kontynuację budowanego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia, swój początek będzie miał na budowanym węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które powstanie w ramach obwodnicy Kroczyc.

Przebudowa dawnej "gierkówki" w województwie śląskim

Kierowcy korzystają już z niemal 5-kilometrowego odcinka Nowa Wieś – Zawada, a na kolejnych blisko 15 km prowadzone są prace.

W lipcu 2023 r. podpisane zostały umowy na przebudowę odcinków Częstochowa – Nowa Wieś oraz Siedlec Duży – Koziegłowy. Dla kolejnych dwóch odcinków tj. Nowa Wieś – Zawada i Markowice – Brudzowice umowy podpisano 29 września 2021 r. oraz 19 stycznia 2022 r. Łączna długość tych czterech odcinków to 19 km, a wartość umów realizacyjnych to w sumie prawie 310 mln zł. Odcinek Zawada – Siedlec Duży jest na etapie postępowania przetargowego.

W grudniu dokonaliśmy wyboru oferty. Od tego rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie. O dalszych krokach zadecyduje Krajowa Izba Odwoławcza. Dla pozostałych trzech odcinków o długości około 17 km wykonywana jest dokumentacja projektowa. Do 2027 roku chcemy zmodernizować ponad 40 km tej trasy w województwie - zapowiada GDDKiA.

Program Budowy 100 Obwodnic

W listopadzie 2023 r. ogłoszony został przetarg na realizację obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78, o długości ok. 9,1 km. To pierwsza obwodnica, jaka powstanie w woj. śląskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Kolejną powinna być obwodnica Pradeł.

Przewidujemy, iż przetarg na realizację tej obwodnicy ogłosimy w I kw. 2024 r., po wcześniejszym uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji - dowiadujemy się.

Pozostałe trzy obwodnice są jeszcze w fazie przygotowania. Ogłoszenie przetargu dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78 zaplanowano w II kwartale 2024 r., a jej realizację w latach 2025-2027.

Do końca II kwartału 2024 r. planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu DK46. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w III kwartale 2025 r., a jej realizację w latach 2026-2029 - dodaje rzecznik.

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu DK78 jest na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2026-2029. Początek projektowanej obwodnicy uległ zmianie w stosunku do poprzednich rozwiązań.

Droga zostanie włączona do projektowanego w ramach S11 węzła Tarnowskie Góry Zachód jako kolejny wariant do przeanalizowania w ramach opracowania STEŚ-R. Z kolei decyzja odnośnie doboru przekroju drogi zostanie podjęta po weryfikacji opracowania prognozy ruchu.

W ciągu następnych lat, za sprawą realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic, z kilku miast wyprowadzimy ruch tranzytowy. Pięć obwodnic będzie miało łączną długość prawie 50 km i pozwolą ominąć Blachownię i Herby w ciągu DK46 oraz położone wzdłuż DK78 Nakło Śląskie i Świerklaniec, Kroczyce, Pradła, Szczekociny i Goleniowy - planuje GDDKiA.

 

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 560

Prezentacje firm