Kariera

Te umiejętności będą w cenie w 2025 roku - echa Światowego Forum Ekonomicznego

2020-11-06, Autor: Tomasz Raudner

Raport „Future of Jobs 2020” (przyszłość miejsc pracy) wykazał, że COVID-19 spowodował zmiany na rynku pracy szybciej niż oczekiwano. Z badań opublikowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne wynika, że to, co kiedyś uważano za „przyszłość pracy”, już nadeszło.

Reklama

Roboty zlikwidują 85 mln miejsc pracy

Raport „Future of Jobs 2020” opublikowany został w październiku i jest pokłosiem wniosków płynących z tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego. Główna myśl jest taka, że do 2025 r. automatyzacja i nowy podział pracy między ludzi i maszyny doprowadzi do likwidacji 85 milionów miejsc pracy na całym świecie, zarówno w średnich jak i w dużych przedsiębiorstwach w 15 branżach i 26 gospodarkach.

Coraz mniej będzie pracy w takich działach jak wprowadzanie danych, księgowość i wsparcie administracyjne. Dzieje się tak za sprawą cyfryzacji, która w dobie pandemii gwałtownie przyspieszyłą w firmach. Ponad 80% dyrektorów firm przyspiesza plany digitalizacji procesów pracy i wdrażania nowych technologii; a 50% pracodawców oczekuje przyspieszenia automatyzacji niektórych ról w swoich firmach. W przeciwieństwie do lat ubiegłych spada liczba tworzonych miejsc pracy, za to przyspiesza ich redukcja.

- COVID-19 przyspieszył nadejście przyszłości pracy – powiedziała Saadia Zahidi, dyrektor zarządzająca Światowego Forum Ekonomicznego. - Przyspieszenie automatyzacji i skutki recesji COVID-19 pogłębiły istniejące nierówności na rynkach pracy i odwróciły wzrost zatrudnienia od czasu światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2008. To scenariusz podwójnych zakłóceń, który stanowi kolejną przeszkodę dla pracowników w tym trudnym czasie. Okno możliwości aktywnego zarządzania tą zmianą szybko się zamyka. Firmy, rządy i pracownicy muszą zaplanować pilną współpracę, aby wdrożyć nową wizję globalnej siły roboczej - mówiła.

43 proc. firm zapowiada redukcję etatów

Około 43% ankietowanych firm wskazuje, że jest nastawione na redukcję siły roboczej ze względu na integrację technologii, 41% planuje rozszerzyć wykorzystanie wykonawców do zadań specjalistycznych, a 34% planuje zwiększyć zatrudnienie ze względu na integrację technologii.

Praca po równo dla ludzi i maszyn

Do 2025 r. pracodawcy będą równo rozdzielać pracę między ludzi i maszyny. Wzrośnie zapotrzebowanie na role, które wykorzystują umiejętności ludzkie. Maszyny będą przede wszystkim koncentrować się na przetwarzaniu informacji i danych, zadaniach administracyjnych i rutynowych pracach manualnych na stanowiskach białych i robotniczych.

Wraz z ewolucją gospodarki i rynków pracy około 97 nowych miejsc pracy pojawi się w branży opieki zdrowotnej, w branżach technologicznych czwartej rewolucji przemysłowej, takich jak sztuczna inteligencja oraz w dziedzinach tworzenia treści.

Tutaj ludzie zachowają przewagę nad automatami

Zadania, w których ludzie mają zachować przewagę nad maszynami obejmują zarządzanie, doradztwo, podejmowanie decyzji, rozumowanie, komunikację i interakcję. Nastąpi gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pracowników, którzy mogą obsadzić stanowiska w zielonej gospodarce, odgrywać wiodącą rolę w gospodarce opartej na danych i sztucznej inteligencji, a także nowe role w inżynierii, przetwarzaniu w chmurze i rozwoju produktów.

W przypadku pracowników, którzy mają pozostać na swoich stanowiskach w ciągu najbliższych pięciu lat, prawie 50% będzie wymagało przekwalifikowania w celu zdobycia podstawowych umiejętności.

Większość firm zapowiada przekwalifikowanie załogi

Pomimo obecnego spowolnienia gospodarczego większość pracodawców dostrzega wartość przekwalifikowania siły roboczej. Średnio 66% ankietowanych pracodawców spodziewa się zwrotu z inwestycji w podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie obecnych pracowników w ciągu jednego roku.

Oczekują również, że uda im się przenieść 46% pracowników w ramach własnej organizacji.

- W przyszłości zobaczymy, że najbardziej konkurencyjne firmy to te, które zainwestowały dużo w swój kapitał ludzki - umiejętności i kompetencje swoich pracowników - powiedział Zahidi.

Osoby i społeczności najbardziej dotknięte bezprecedensowymi zmianami wywołanymi przez COVID-19 to prawdopodobnie osoby, które już są w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Jeśli nie będzie wysiłków rozwojowych, nierówności prawdopodobnie jeszcze się pogłębią się w wyniku podwójnego wpływu technologii i pandemicznej recesji.

Menadżerowie obawiają się o produktywność pracy zdalnej

Praca zdalna Około 84% pracodawców jest gotowych szybko zdigitalizować procesy pracy, w tym znaczne rozszerzenie pracy zdalnej. Pracodawcy twierdzą, że 44% siły roboczej może zostać przeniesione do pracy zdalnej.

Według raportu 78% liderów biznesu spodziewa się negatywnego wpływu na produktywność pracowników. Sugeruje to, że niektóre branże i firmy mają trudności z dostatecznym dostosowaniem się do przejścia na pracę zdalną spowodowanego pandemią COVID-19.

Aby rozwiać obawy dotyczące produktywności i dobrego samopoczucia, około jedna trzecia wszystkich pracodawców stwierdziła, że podejmie kroki w celu stworzenia poczucia wspólnoty, więzi i przynależności wśród swoich pracowników.

Badania wykazały również, że coraz więcej osób dokonuje zmian zawodowych w zupełnie nowych zawodach. Według danych LinkedIn zebranych w ciągu ostatnich pięciu lat około 50% karier związanych z danymi i sztuczną inteligencją dotyczy różnych dziedzin. Liczba ta jest znacznie wyższa w przypadku stanowisk sprzedażowych (75%), stanowisk zajmujących się tworzeniem i produkcją treści, takich jak menedżerowie mediów społecznościowych i autorzy treści (72%), oraz stanowisk inżynieryjnych (67%).

- Kiedy myślimy o sposobach podniesienia umiejętności lub przeniesienia dużej populacji pracowników, którzy nie mają pracy w wyniku COVID-19, na nowe, bardziej przyszłościowe zawody, te nowe spojrzenie na zmiany kariery i umiejętności wymagane do ich osiągnięcia ogromny potencjał dla liderów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – powiedziała Karin Kimbrough, główny ekonomista LinkedIn.

Te umiejętności będą w cenie

Według badania Future of Jobs firmy chcąc przekwalifikować pracowników powinny stawiać na takie umiejętności jak krytyczne myślenie, analiza i rozwiązywanie problemów. Nowością w 2020 r. są umiejętności samozarządzania, takie jak odporność, tolerancja na stres i elastyczność.

Dane z Coursera sugerują, że osoby mogą zacząć zdobywać 10 najlepszych umiejętności dla każdego nowego zawodu w dziedzinie ludzi i kultury, pisania treści, sprzedaży i marketingu w ciągu jednego do dwóch miesięcy. Osoby, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie opracowywania produktów, danych i sztucznej inteligencji, mogą to zrobić w ciągu dwóch do trzech miesięcy, a osoby przechodzące na przetwarzanie w chmurze i inżynierię mogą poczynić postępy w nowym zestawie umiejętności dzięki czteromiesięcznemu programowi nauki.

Odnotowano czterokrotny wzrost liczby osób poszukujących możliwości uczenia się online z własnej inicjatywy, pięciokrotny wzrost liczby pracodawców oferujących swoim pracownikom możliwości uczenia się online oraz dziewięciokrotny wzrost liczby osób korzystających z uczenia się online w ramach programów rządowych.

Osoby zatrudnione kładą większy nacisk na kursy rozwoju osobistego; bezrobotni położyli większy nacisk na naukę umiejętności cyfrowych, takich jak analiza danych, informatyka i technologie informacyjne.

- Pandemia przyspieszyła wiele trendów związanych z przyszłością pracy, dramatycznie zmniejszając okno możliwości przekwalifikowania i przeniesienia pracowników na przyszłe stanowiska – powiedział Hamoon Ekhtiari, dyrektor generalny FutureFit AI.

Przyszłość miejsc pracy

Trzecia edycja raportu Future of Jobs przedstawia „przyszłe” zawody i umiejętności, śledząc tempo zmian. Jego celem jest rzucenie światła na zakłócenia związane z pandemią w 2020 r. Opracowany został na prognozach menadżerów wyższego szczebla, najczęściej dyrektorów ds. zasobów ludzkich i dyrektorów ds. strategii reprezentujących prawie 300 firm globalnych, które łącznie zatrudniają 8 milionów pracowników.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy dostęp do imprez tylko dla zaszczepionych to dyskryminacja?


Oddanych głosów: 458