Wiadomości

Wielki triumf po 28 latach! RAŚ wygrał batalię o prawo Ślązaków do zrzeszania się

2024-03-14, Autor: mz

14 marca, wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zakończyła się trwająca od 1996 roku batalia, zapoczątkowana przez Ruch Autonomii Śląska. Chodzi o poszanowanie wolności tworzenia stowarzyszeń osób deklarujących śląską narodowość. - To wielka chwila dla przywiązanych do swej tożsamości Ślązaków - komentuje Jerzy Gorzelik – przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska.

Reklama

14 marca 2024 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu opublikował wyrok w sprawie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, w którym uznał, że polskie sądy złamały artykuł 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantujący prawo do swobodnego stowarzyszania się.
 
Tym samym zakończyła się rozpoczęta przez Ruch Autonomii Śląska w 1996 roku batalia o poszanowanie wolności tworzenia stowarzyszeń osób deklarujących śląską narodowość.

RAŚ: to wielka chwila dla przywiązanych do swej tożsamości Ślązaków

O sprawie informuje w oświadczeniu Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska i pełnomocnik Komitetu Założycielskiego Związku Ludności Narodowości Śląskiej w latach 1996-2004.

Wiele lat pracy naszego środowiska przyniosło zamierzony efekt - nie kryje entuzjazmu. - To wielka chwila dla przywiązanych do swej tożsamości Ślązaków. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tej drodze i przyczynili się do dzisiejszego sukcesu.
I wylicza: założycieli ZLNŚ z 1996 roku i SONŚ z roku 2011, prawników, służących fachową pomocą, dziennikarzom, relacjonującym kolejne procesy.

A także tym wszystkim, którzy mimo uporu, z jakim polskie władze i sądy odmawiały uznania naszej odrębności, w kolejnych spisach powszechnych deklarowali narodowość śląską - zaznacza przewodniczący RAŚ.

RAŚ: wszyscy jesteśmy aktorami w spektaklu śląskości

- Wszyscy jesteśmy aktorami w wielkim spektaklu śląskości, którego jeden z aktów doczekał się dziś szczęśliwego zakończenia. Wyrok Trybunału utwierdza nas w przekonaniu, że determinacja zostaje nagrodzona, co dobrze wróży wysiłkom na rzecz rozwoju naszej wspólnoty - podsumowuje Jerzy Gorzelik.
 
 
 

Kalendarium batalii o prawo Ślązaków do stowarzyszania się

- 11 grudnia 1996 – grupa członków Ruchu Autonomii Śląska składa w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach wniosek o rejestrację stowarzyszenia Związek Ludności Narodowości Śląskiej, które wg statutu jest „stowarzyszeniem śląskiej mniejszości narodowej” i ma działać w celu „rozbudzenia i ugruntowania świadomości narodowej Ślązaków”. Pojęcie „mniejszości narodowej” nie jest wówczas definiowane w polskim prawie. Pełnomocnikiem Komitetu Założycielskiego ZLNŚ jest Jerzy Gorzelik.
- 24 czerwca 1997 – Sąd Wojewódzki rejestruje ZLNŚ
- 2 lipca 1997 r. – wojewoda katowicki składa apelację do Sądu Apelacyj-nego
w Katowicach, wnosząc o uchylenie postanowienia pierwszej instancji
- 24 września 1997 r. – Sąd Apelacyjny w Katowicach przeprowadził rozprawę apelacyjną, uchylił postanowienie pierwszej instancji i oddalił wniosek
o rejestrację ich stowarzyszenia
- 3 listopada 1997 r. – Komitet Założycielski ZLNŚ składa skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego
- 18 marca 1998 r. – Sąd Najwyższy oddalił kasację
- 18 czerwca 1998 – Komitet Założycielski ZLNŚ wnosi skargę do Europejskiej Komisji Praw Człowieka, zarzucając naruszenie artykułu 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantującego prawo do swobodnego stowarzyszania się
- 1 listopada 1998 – skarga zostaje przekazana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
- 20 grudnia 2001 – Izba Czwartej Sekcji Trybunału wydaje wyrok, w którym stwierdza, że nie doszło do naruszenia Konwencji
- 20 marca 2002 – Komitet Założycielski ZLNŚ występuje o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby Trybunału
- 2 lipca 2003 – przed Wielką Izbą w Budynku Praw Człowieka w Strasburgu odbywa się rozprawa publiczna, w imieniu ZLNŚ głos zabierają Jerzy Gorzelik i prawnik Sławomir Waliduda
- 17 lutego 2004 – Wielka Izba wydaje wyrok, oddalając skargę ZLNŚ. Trybunał podkreśla, że nie jest jego zadaniem rozstrzygać o istnieniu śląskiej mniejszości narodowej, lecz że w jego opinii polskie sądy miały prawo odmówić rejestracji stowarzyszenia, która skutkowałaby automatycznie nabycie praw przewidzianych m.in. w ordynacji wyborczej (zwolnienie mniejszości narodowych z progu 5% w skali kraju)
- 15 marca 2011 – na zebraniu założycielskim w Opolu powołane zostaje Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. Założyciele na czele z przewodniczącym opolskich struktur Ruchu Autonomii Śląska Piotrem (Pejtrem) Długoszem uwzględniają w statucie uwagi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zmieniony stan prawny (w styczniu 2005 przyjęta została Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym). Odwołują się do pojęcia „narodowości”, zdefiniowanym w Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., w punkcie 6. artykułu 2. jako przynależność narodowa lub etniczna — rozumie się przez to deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców, określonym narodem lub wspólnotą etniczną.
- 21 grudnia 2011 – Sąd Rejonowy w Opolu rejestruje SONŚ
- 12 stycznia 2012 – Prokuratura Okręgowa w Opolu składa apelację do Sądu Okręgowego w Opolu skarżąc decyzję sądu I instancji, twierdząc, że definicja narodowości, na którą powołują się założyciele SONŚ, służyła wyłącznie potrzebom spisu
- 7 września 2012 – Sąd Okręgowy w Opolu oddala apelację prokuratury
- 5 grudnia 2013 – Sąd Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej Prokuratury Okręgowej w Opolu uchyla postanowienie Sądu Okręgowego i przekazuje mu sprawę do ponownego rozpoznania
- 7 marca 2014 – Sąd Okręgowy w Opolu przekazuje sprawę do Sądu Rejonowego
- 9 stycznia 2015 – Sąd Rejonowy w Opolu decyduje o wykreśleniu SONŚ z rejestru stowarzyszeń. Powodem jest odmowa zmiany nazwy stowarzyszenia i usunięcia ze statutu odwołań do narodowości śląskiej
- 18 czerwca 2015 – Sąd Okręgowy w Opolu odrzuca apelację założycieli SONŚ
- 12 października 2016 – Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej SONŚ
- 29 marca 2017 – założyciele SONŚ, reprezentowani przez adwokata Waldemara Murka, członka zarządu Ruchu Autonomii Śląska, składają skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
- 14 marca 2024 – Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznaje skargę SONŚ za dopuszczalną i jednomyślnie orzeka, że doszło do złamania artykułu 11 Konwencji.
 
 

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 529

Prezentacje firm