Kariera

Dziś Dzień Przedsiębiorcy 2022. Małe i średnie firmy kluczowe dla polskiej gospodarki (raport)

Author profile image 2022-06-21, Autor: Magdalena Zmysłowska

Liczba przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach rośnie, w 2018 r. przekroczyła 2,1 mln. Zdecydowana większość z nich to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - tak wynika z raportu przygotowanego w 2020 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącą stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Z okazji Dnia Przedsiębiorcy przyglądamy się statystykom.

Reklama

MŚP kluczowe dla polskiej gospodarki. Mimo pandemii

Z opublikowanego dwa lata temu raportu, przygotowanego przez pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przesiębiorczości wynika, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi kluczową gałąź polskiej gospodarki, nawet mimo pandemii.

Opierając się na danych statystycznych GUS, również zakupionych na potrzeby niniejszego Raportu, pokazujemy zmieniający się obraz polskiej przedsiębiorczości, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza danych z wielu lat pozwala dostrzec jak wiele zmian zaszło w polskich firmach i jak systematycznie zwiększają swój udział w budowaniu gospodarki. Najnowsze dostępne dane, głównie za lata 2018 i 2019, mówią o rosnącym udziale firm w PKB, ponownym wzroście liczby podmiotów w naszej gospodarce (2,15 mln), poprawie podstawowych wartości ekonomicznych mierzących finansową sytuację firm, wzroście nakładów na inwestycje i rosnącym poziomie cyfryzacji - podnoszą autorzy zestawienia.

Jak wynika z raportu, liczba przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach rośnie – w 2018 r. przekroczyła 2,1 mln. Zdecydowana większość z nich to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Sektor MŚP: w 2020 roku aż 99,8% przedsiębiorstw w Polsce

Sektor MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – 99,8%. Wśród nich najliczniejszą grupą (96,7%; 2,08 mln) są mikroprzedsiębiorstwa. Udział firm małych w strukturze polskich przedsiębiorstw wynosi 2,4% (52,7 tys.), średnich – 0,7% (15,2 tys.), zaś dużych – tylko 0,2% (3,7 tys.)

Obserwując dane dotyczące liczby przedsiębiorstw ze względu na klasę wielkości, można zauważyć, że w latach 2008–2018 udział poszczególnych grup ulegał niewielkim wahaniom i utrzymywał się na zbliżonym poziomie.

Mimo to, porównując strukturę firm w 2018 r. do tej z 2008 r., widać nieznaczny wzrost udziału mikroprzedsiębiorstw (o 0,7 p.p.) oraz spadek udziału firm małych i średnich (odpowiednio o 0,5 p.p. i 0,2 p.p.). W 2018 r., względem 2017 r., wzrosła liczba aktywnych przedsiębiorstw w grupie firm mikro (o 3,7% r/r) oraz dużych (o 0,9% r/r). Spadła natomiast liczba przedsiębiorstw małych i średnich (odpowiednio o 2,0% i 0,8% r/r)

MŚP w Polsce. Przede wszystkim usługi

Jak wynika z raportu, polskie MŚP działają przede wszystkim w usługach i handlu (75,7%), rzadziej zaś w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym.

Dla porównania, struktura branżowa dużych firm działających w Polsce różni się istotnie od tej dla sektora MŚP.

Ponad połowa (52,0%) dużych podmiotów prowadzi działalność przemysłową. Rzadziej natomiast niż MŚP duże firmy działają w usługach (30,7%), handlu (13,7%) i w budownictwie (3,6%) - czytamy.

Struktura MŚP w Polsce. Podział przedsiębiorców

Większość (87,6%) wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej stanowią 12,4% małych i średnich przedsiębiorstw.

MŚP w Polsce. Powstawanie i likwidacja

W ostatnich kilku latach liczba przedsiębiorstw nowo powstałych była wyższa niż zlikwidowanych.

Według danych z rejestru REGON, w 2019 roku zarejestrowano 379 tys. nowych przedsiębiorstw, wykreślono natomiast 227 tys. firm. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba nowo powstałych przedsiębiorstw spadła o 3,5%, natomiast zlikwidowanych – aż o 31,6%. Liczba firm zarejestrowanych w 2019 r. była o 19% wyższa niż w 2008 r.

W latach 2008–2019 liczba przedsiębiorstw nowo powstałych była (poza latami 2009 i 2011) wyższa niż zlikwidowanych. Jednocześnie pierwszą z tych kategorii charakteryzuje tendencja wzrostowa. Liczba przedsiębiorstw wyrejestrowanych wykazuje większe wahania w poszczególnych latach (w roku 2019 r. była o 7% niższa niż w 2008 r.) - wynika z raportu.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej firm powstało w następujących działach gospodarki: Budownictwo (78,7 tys.; 20,9% ogółu nowo powstałych firm), Handel (60,5 tys.; 16,1%), a następnie w Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (40,3 tys.; 10,7%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (27,2 tys., 7,2%).

Te same działy charakteryzują się także największą liczbą wykreślonych z rejestru podmiotów (Handel 64,1 tys. – 28,3%; Budownictwo 34,3 tys. – 15,1%; Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 19,6 tys. – 8,6%; Przetwórstwo przemysłowe 19,1 tys. – 8,4%)

Zdecydowana większość nowo powstałych firm to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,9%)

Pierwszy rok działalności przeżywają w Polsce dwie na trzy firmy

W 2018 r. powstało i rozpoczęło działalność 283 914 przedsiębiorstw. Do 2019 r. na rynku aktywnych było 191 818 z nich. Dane te pokazują, że pierwszy rok działalności przeżywają w Polsce nieco ponad dwie na trzy firmy (spośród firm założonych w 2018 roku do 2019 przetrwało 67,6%).

Dodatkowo, przeciętna liczba pracujących przypadająca na jedno przedsiębiorstwo powstałe w 2018 r., w rok po jego utworzeniu, wynosiła 1,8 osoby. Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego to 3,4 tys. zł.

Najwięcej firm upada w pierwszym roku działalności – w kolejnych latach wskaźnik przeżycia jest wyższy - podkreślają autorzy opracowania.

Udział MŚP w wytwarzaniu PKB

Sektor przedsiębiorstw wytwarza blisko trzy czwarte wartości PKB (72,3%), przy czym małe i średnie przedsiębiorstwa generują blisko co drugą złotówkę PKB (49,1%). Największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa – około 30,3% (dane za 2017 r.).

Przedsiębiorstwa działające w Polsce generują blisko trzy czwarte polskiego PKB. Największy wkład w PKB przedsiębiorstw mają MŚP - zaznaczają pracownicy PARP.

Udział przedsiębiorstw w tworzeniu PKB od 2008 r. do 2017 zwiększył się o 1,2 p.p. (z 71,1% do 72,3%), głównie za sprawą małych i średnich firm – ich udział w PKB w tym okresie wzrósł z 47,2% do 49,1%.

Z okazji Dnia Przedsiębiorcy redakcja portalu ŚląskiBiznes.pl składa serdeczne życzenia spokoju i stabilności w prowadzeniu swoich biznesów!

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 397

Prezentacje firm