Wiadomości

GDDKiA zmieniła system waloryzacji kontraktów budowlanych

2019-01-30, Autor: ap

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wprowadziła nowy system waloryzacji kontraktów budowlanych. Dotychczasowe zasady nie oddawały faktycznego tempa wzrostu cen robót. „Koszyk waloryzacyjny” jest efektem kilkumiesięcznej współpracy administracji publicznej z branżą budowlaną.

Reklama

Nowy system waloryzacji kontraktów budowlanych wprowadzony przez GDDKiA ma dynamiczniej odpowiadać na potrzeby rynku. Dotychczasowe zasady okazały się niewystarczająco skuteczne w świetle obecnych realiów.

- Wprowadzamy nowy mechanizm waloryzacji, który opiera się o tzw. koszyk waloryzacyjny. Składa się on z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu. Wchodzą tutaj ceny produkcyjne: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami). Dodatkowo pod uwagę brany będzie indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych – wskaźnik inflacyjny (CPI), który odzwierciedla pozostałe elementy cenotwórcze, które nie zostały wyodrębnione w „koszyku” (np. produkty spożywcze, usługi edukacyjne, usługi hotelowe) – mówi Marek Prusak, rzecznik prasowy GDDKiA w Katowicach.

Celem wprowadzenia transparentnej i automatycznej waloryzacji cen jest zwiększenie płynności i stabilności finansowej firm budowlanych. Umożliwić ma także kreowanie przewidywalności na rynku budowlanym w Polsce, a zatem poprawę rentowności kontraktów i ograniczenie ryzyka związanego ze wzrostem cen towarów i usług.

Nowy system waloryzacji kontraktów pozwoli na skuteczną reakcję na zmiany kosztów na rynku budowlanym. Mechanizm waloryzacyjny zakłada comiesięczną waloryzację kwot należnych wykonawcy za wykonane prace. Czynniki wpływające na waloryzację obliczane będą na podstawie wskaźników makroekonomicznych publikowanych przez GUS.Waloryzacja będzie dotyczyć wszystkich nowych kontraktów na roboty budowlane, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

- Nowe zasady obejmą zarówno generalnych wykonawców, jak i podwykonawców wykonujących roboty budowlane i będą stanowiły narzędzie ochrony tych drugich. Zmiana będzie dotyczyła umów zawartych zarówno pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, jak i pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy stronami umowy obowiązek stosowania nowych zasad waloryzacji powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 12 miesięcy łącznie dla wszystkich umów o podwykonawstwo – wyjaśnia Marek Prusak.

Jednym z głównych założeń nowych zasad waloryzacyjnych jest to, że jedną połowę ryzyka związanego ze wzrostem kosztów realizacji kontraktów przejmują wykonawcy a drugą połowę zamawiający. Przyjęto, że 50% wartości kontraktu podlega waloryzacji. Takie podejście ma zapobiec sytuacji niekontrolowanego i nieograniczonego wzrostu kosztów inwestycji drogowych.Nowe zasady nie spowodują ponadto konieczności angażowania dodatkowych środków budżetowych.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 580

Prezentacje firm