Kariera

Jak założyć fundację rodzinną? Przedstawiamy 6 kroków, jak to zrobić

Author profile image 2023-03-10, Autor: Michał Zwyrtek

Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie już 22 maja 2023 roku. Wielu właścicieli firm prywatnych i rodzinnych upatruje w niej rozwiązania swoich wątpliwości związanych z przekazaniem firmy następnym pokoleniom. Dlatego już teraz warto zacząć przygotowania do jej założenia. Przedstawiamy 6 kroków do założenia fundacji rodzinnej.

Reklama

Jak wskazuje na swoich stronach Ministerstwo Rozwoju i Technologii idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są formalnie odseparowane od siebie, ponieważ majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej. Fundacja ma działać jak skarbiec rodzinny. Ma zapewnić rodzinie środki finansowe, a przy tym realizować wizję fundatora i dbać o wartości przyjęte przez niego w biznesie. Fundacja rodzinna ma zatem być środkiem do celu – funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia i zabezpieczenia potrzeb finansowych beneficjentów.

Sześć kroków do założenia fundacji rodzinnej

Od strony formalnej do powstania fundacji rodzinnej wymagane jest:

 1. Złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie;

 2. Ustalenie statutu;

 3. Sporządzenie spisu mienia;

 4. Ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut;

 5. Wniesienie funduszu założycielskiego przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo wniesienie funduszu założycielskiego w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie;

 6. Wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

Co zawiera statut fundacji rodzinnej?

Oprócz dokumentu powołującego fundację rodzinną najistotniejszą rolę odgrywa statut. Reguluje najważniejsze aspekty dotyczące funkcjonowania fundacji rodzinnej oraz ustanowionych w niej organów. Kwestie organizacyjne o charakterze poufnym rodzina może doprecyzować w regulaminie oraz innych dokumentach wewnętrznych fundacji rodzinnej.

Statut fundacji określa:

 1. Nazwę fundacji rodzinnej;

 2. Siedzibę fundacji rodzinnej;

 3. Szczegółowy cel fundacji rodzinnej;

 4. Beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień;

 5. Zasady prowadzenia listy beneficjentów;

 6. Zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta;

 7. Czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony;

 8. Wartość funduszu założycielskiego;

 9. Zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie;

 10. Podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji;

 11. Co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów;

 12. Zasady zmiany statutu;

 13. Przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Statut może określać również inne sprawy, w tym:

 • Zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej;

 • Szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej;

 • Wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej;

 • Przewidywać utworzenie jednostki terenowej albo jednostek terenowych. 

Jak się przygotować do założenia fundacji rodzinnej

Analizując poszczególne wymogi prawne niezbędne do założenia fundacji można odnieść wrażenie, że to prosty i nieskomplikowany proces. Niestety jedynie pozornie. Kto będzie beneficjentem i na jakich zasadach? Jaki majątek zostanie przekazany do fundacji? Jaki będzie zakres działalności fundacji rodzinnej? Kto będzie stał na jej czele? To jednie przykładowe i najprostsze pytania związane z powołaniem fundacji rodzinnej. Potrzeba jest refleksja i dyskusje w rodzinnych gronie nad wspólnymi celami, wizją i zasadami funkcjonowania, a także rolami poszczególnych członków rodziny. A jest to niewątpliwie proces nie tylko długotrwały i złożony, ale i niejednokrotnie trudny i mogący powodować konflikty.

Ustawa o fundacji rodzinnej w dniu 21 lutego 2023 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w ciągu 3 miesięcy od jej ogłoszenia, czyli 22 maja br. Zainteresowanym przedsiębiorcom pozostaje zatem niewiele czasu na odpowiednie przygotowanie.

W sukcesję warto zatem zaangażować nie tylko nestora i sukcesorów, ale i osoby trzecie - zaufanych menedżerów odgrywających ważne role w rodzinnej firmie lub nawet zewnętrznych doradców, którzy na bazie swojego doświadczenia biznesowego, prawnego i podatkowego mogą przedstawić możliwe rozwiązania.

------

Sukcesja w firmie i fundacja rodzinna - zapraszamy do oglądania wywiadu Tomasza RaudneraMichałem Zwyrtkiem w Giełdzie Rozmów Wartościowych. Poniżej zwiastun wideo. Premiera rozmowy w poniedziałek 13 marca o godz. 17.00 na youtube.com/@GieldaRozmowWartosciowych

 

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 486

Prezentacje firm